Informacja zbiorcza na temat przygotowania placówek oświatowych Powiatu Skierniewickiego do nowego roku szkolnego 2013/2014.

Skierniewice, 20.09.2013 r.

Informacja zbiorcza na temat przygotowania placówek oświatowych Powiatu Skierniewickiego do nowego roku szkolnego 2013/2014.


Dyrektorzy Zespołów Szkół Ponadgimnazjalnych w Bolimowie, Głuchowie, Godzianowie oraz Dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Skierniewicach złożyli w sierpniu uaktualnione arkusze organizacyjne szkół na rok szkolny 2013/2014 zgodnie z ustaleniami ze spotkania w Starostwie w dniu 14 czerwca 2013 r.
Wszystkie szkoły/placówki oświatowe złożyły arkusze organizacyjne kompletne z wraz z wymaganymi załącznikami. Arkusze zostały sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.

30 sierpnia br. odbyło się spotkanie Wicestarosty Jana Białka i Skarbnika – Ewy Ulanowskiej z dyrektorami powiatowych szkół i placówek poświęcone m.in.:
1. Omówieniu wyników analizy aneksów arkuszy organizacyjnych szkół i placówek na rok szkolny 2013/2014
2. Przedstawieniu informacji dyrektorów o stanie przygotowań szkół i placówek do nowego roku szkolnego 2013/2014.
3. Omówieniu stanu realizacji planów finansowych szkół i placówek za rok 2013 oraz przedstawienie założeń do planów finansowych na rok budżetowy 2014.
Arkusze organizacyjne na rok szkolny 2013/2014 zatwierdzone zostały do końca sierpnia 2013r.

Przygotowanie szkół i placówek do nowego roku szkolnego 2013/2014

• Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Godzianowie.

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Godzianowie funkcjonuje tylko technikum, w którym w 2 oddziałach kształci się 23 uczniów.
Kadrę pedagogiczną stanowi 13 nauczycieli, w tym 2 zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy. Razem etaty nauczycielskie w ZSP Godzianów – 5,17etatu.
Wykonany został przegląd obiektów szkolnych pod względem bhp.

• Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Głuchowie.

W roku szkolnym 2013/2014 funkcjonują 4 oddziały w Technikum w systemie dziennym. Liczba uczniów wynosi 111 (49 uczniów w zawodzie technik rolnik oraz 62 uczniów w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych). Pierwsza klasa Technikum liczy 34 uczniów – jest to klasa dwuzawodowa o kierunku technik rolnik - 14 uczniów oraz technik żywienia i usług gastronomicznych - 20 uczniów.
Kadrę pedagogiczną stanowi 21 nauczycieli – 11 zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy oraz 10 zatrudnionych w niepełnym wymiarze. Razem etaty nauczycielskie w ZSP Głuchów - 14,43 etatu.
W okresie wakacji wykonano następujące prace porządkowo- remontowe:
- przeniesiono garaże na teren szkoły
- utwardzono ścieżki dojazdowe do garaży
- posiano trawę na części działki szkolnej
- wykonano prace porządkowe w szkole
- zabezpieczono stolarkę okienną
Dokonany został przegląd obiektów szkolnych pod względem bhp.

• Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Bolimowie.

W ZSP w Bolimowie w roku szkolnym 2013/2014 w 9 oddziałach kształci się 204 uczniów - 175 uczniów w Liceum Ogólnokształcącym oraz 29 uczniów Technikum. Utworzone zostały 2 klasy pierwsze w LO (klasa policyjna z liczbą uczniów 30 oraz klasa łączona policyjno-pożarnicza z liczbą uczniów 30).
Kadrę pedagogiczną stanowi 31 nauczycieli – 14 zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy oraz 2 zatrudnionych w niepełnym wymiarze ale na urlopie macierzyńskim i płacone jest im z całego etatu, 2 w stanie nieczynnym (1 zatrudniony na cały etat na zastępstwo), 13 niepełnozatrudnionych w tym 3 na zastępstwo. Razem etaty nauczycielskie w ZSP Bolimów - 25,79 etatu.
Po wykonanym 5-letnim przeglądzie stanu technicznego budynku na dzień 30 sierpnia 2013r należy jeszcze wykonać zgodnie z zaleceniami:
- usunąć przeciek na dachu
-wykonać badanie skuteczności wentylacji
- wymienić posadzki na korytarzach i płytki PCV w klasach
Po przeglądzie do wykonania jest kontrola stanu drzew na parkingu szkolnym.

Wszystkie szkoły prowadzone przez powiat posiadają system monitoringu wizyjnego.
Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Skierniewicach.


Pod opieką Poradni w roku szkolnym 2013/2014 będzie ok. 7000 dzieci z 55 placówek oświatowych, w tym: 10 przedszkoli, 54 szkoły podstawowe + odziały przedszkolne, 10 gimnazjów, 3 szkoły ponadgimnazjalne oraz Dom Dziecka w Strobowie.
Poradnia będzie czynna pięć dni w tygodniu: (od poniedziałku do piątku w godzinach 800-1700). Dwa razy w miesiącu (II i IV wtorek miesiąca ) w dniach przyjęć lekarza psychiatry poradnia czynna będzie do godz. -1800.
W roku szkolnym 2013/2014 Poradnia będzie pracowała w oparciu o projekt organizacyjny zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną w dniu 29.04.2013 r.
Kadrę pedagogiczną stanowi 9 nauczycieli o specjalizacji z zakresu:
- dyrektor – pedagog-terapeuta;
- 4 pedagogów terapeutów, w tym jeden dodatkowo z uprawnieniami oligofrenopedagoga
- 3 psychologów, w tym jeden z uprawnieniami zawodoznawstwa;
- 2 logopedów z uprawnieniami neurologopedii.
Przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego wykonano:
- doposażono poradnię w nowe narzędzia diagnostyczne
- dokonano przeglądu sprzętu komputerowego
-zaktualizowano licencje komputerowe
- przeprowadzono remont Sali 241 i 238
-dokonano kontroli obiektu pod względem bhp

Z przedstawionych przez dyrektorów informacji i złożonych dokumentów wynika, że szkoły i placówki oświatowe Powiatu Skierniewickiego są dobrze przygotowane do realizacji zadań w roku szkolnym 2013/2014. Posiadają dobrze przygotowane kierownictwo, odpowiednią kadrę dydaktyczną, odpowiednie dokumenty organizacyjno-programowe, dobre wyposażenie, są bezpieczne.


Komentarze

Brak komentarzy. Może czas dodać swój?

Dodaj komentarz

Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Wygenerowano w sekund: 0.06
7,579,506 unikalne wizyty