Informacja oświatowa

Informacja oświatowa


W dniu 14 czerwca 2013 r. w Starostwie Powiatowym w Skierniewicach odbyło się spotkanie informacyjno – konsultacyjne z dyrektorami szkół i placówek Powiatu Skierniewickiego poświęcone omówienieniu bieżących zagadnień oświatowych realizowanych przez szkoły/placówki oraz organ prowadzący.

Spotkanie poprowadził Wicestarosta Powiatu Jan Białek, a uczestniczyli w nim wszyscy dyrektorzy powiatowych zespołów szkół, dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, a także przyszły dyrektor ZSP w Głuchowie, pani Honorata Chojnacka oraz inspektor ds. oświaty Dorota Michalak.

Zakres tematyczny spotkania obejmował:
• przedstawienie uwag dotyczących analizy arkuszy organizacyjnych szkół i placówek na rok szkolny 2013/2014 oraz ustalenie zasad opracowania aneksów sierpniowych;
• omówienie wyników ewaluacji zewnętrznej w ZSP w Bolimowie;
• omówieniu założeń do strategii rozwoju jakościowego szkół i placówek Powiatu na najbliższe lata;
• omówienie zakresu i stanu prac nad konieczną nowelizacją statutów szkół i placówek.

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Bolimowie, pani Dorota Dziekanowska, przedstawiła zebranym wyniki ewaluacji zewnętrzenj szkoły zrealizowanej w ostatnich tygodniach w ramach nadzoru pedagogicznego Łózkiego Kuratora Oświaty. Omówiła też krótko plan naprawczy szkoły przygotowany w związku z otrzymaną przez szkołę niską notą w zakresie wymagania dotyczącego aktywności uczniów. Obecni na spotkaniu dyrektorzy wymienili się uwagami i opiniami w zakresie sposobów doskonalenia pracy szkoły w tym aspekcie.

Zgodnie z ustaleniami dyrektorzy szkół i dyrektor poradni psychologiczno-pedagogicznej zaprezentowali na spotkaniu wyniki ewaluacji wewnętrznych realizowanych w ich placówkach w ramach nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły. Wyniki te przedłożyli równiez w formie pisemnej do dokumentacji organu prowadzącego. Dyskutowano nad zależnościami między badaniem stanu realizacji zadań oświatowych a jakościowymi obszarami działania i jakościowymi celami strategicznymi szkół i placówek. Ustalono, że szkoły zajmą się przygotowaniem strategicznych planów jakościowych w perspektywie 5-letniej i 1-rocznej, określając w nich właściwe cele jakościowe, wskaźniki ich osiągania, a także działania samych szkół i organu prowadzącego służące realizacji tych celów.

W sprawach różnych poruszono między innymi kwestię wyznaczenia osób zastępujących dyrektorów szkół i placówek w przypadku ich nieobecności, założeń regulaminu przyznawania nagród dla najlepszych uczniów szkół Powiatu (w związku ze zbliżającym się terminem zgłaszania przez szkoły kandudatów do tych nagród), aktualizacji danych o szkołach w BIP, zebrano informacje dotyczące działań na rzecz bezpieczeństwa uczniów, a także przekazano dyrektorom szkół różne dokumenty i materiały informacyjne.


Komentarze

Brak komentarzy. Może czas dodać swój?

Dodaj komentarz

Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Wygenerowano w sekund: 0.05
5,593,872 unikalne wizyty