Oświata Powiatu Skierniewickiego u progu 2012 r. – problemy i wyzwania

Oświata Powiatu Skierniewickiego u progu 2012 r. – problemy i wyzwania


Wprowadzenie

W ostatnich latach szybko narasta niedobór środków subwencji na zadania oświatowe realizowane przez Powiat Skierniewicki. Zadania te realizowane są w Powiecie Skierniewickim przez 3 Zespoły Szkół Ponad-gimnazjalnych i Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.

Główna przyczyna niedoboru środków to zmniejszanie się subwencji spowodowane zmniejszającą się liczbą uczniów w szkołach oraz niemalejące koszty funkcjonowania szkół.

Po zapoznaniu się Rady Powiatu w październiku 2011 r. z „Informacją stanie realizacji zadań oświato-wych Powiatu Skierniewickiego za rok szkolny 2010/2011” podjęte zostały działania zmierzające do odwrócenia tendencji zwiększania się niedoboru środków i prowadzące do równoważenia oświatowych wydatków bieżących z subwencją. Problem był omawiany na posiedzeniach Komisji Rozwoju i Oświaty Rady Powiatu i wielokrotnie na posiedzeniach Zarządu Powiatu. Intencją Powiatu jest prowadzenie tych działań w partnerskiej współpracy ze wszystkimi zainteresowanymi osobami i organizacjami, gminami, nauczycielami, uczniami i ich rodzicami, Kurato-rium Oświaty, itp.

Oświata Powiatu Skierniewickiego – fakty

W ciągu czterech lat liczba uczniów spadła o ok.370, z ok.935 do ok.570 w r.szk.2011/2012, czyli o ok.40%. W tym w ZSP Godzianów o 58%, ZSP Bolimów o 35%, ZSP Głuchów o 26%. O ile jeszcze w 2009 r. subwencja bilansowała się z oświatowymi wydatkami, to w 2012 r. jej niedobór osiągnie poziom ok. 1,5 mln zł, a w 2013 r. szacowany jest na ok.1,8 mln zł. W 2011 r. koszt kształcenia ucznia wyniósł ok.7215 zł, przy subwencji per capita ok.6000 zł. Bu-dżet Powiatu na 2012 r. to ok.17 mln. zł., z tego ok.30% (5 mln. zł) to wydatki oświatowe.

Oświata Powiatu Skierniewickiego u progu 2012 r. – problemy i wyzwania

Komentarze

Brak komentarzy. Może czas dodać swój?

Dodaj komentarz

Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Wygenerowano w sekund: 0.05
7,580,113 unikalne wizyty