Informacja na temat przygotowania placówek oświatowych Powiatu Skierniewickiego do nowego roku szkolnego 2014/2015

Informacja na temat przygotowania placówek oświatowych Powiatu Skierniewickiego do nowego roku szkolnego 2014/2015

/przyjęta na posiedzeniu Zarządu Powiatu w dniu 11.09.2014 r./


Dyrektorzy Zespołów Szkół Ponadgimnazjalnych w Bolimowie, Głuchowie, Godzianowie oraz Dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Skierniewicach złożyli w sierpniu uaktualnione arkusze organizacyjne szkół na rok szkolny 2014/2015. Arkusze zostały sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.

Dyrektorzy Zespołów Szkół Ponadgimnazjalnych w Bolimowie, Głuchowie, Godzianowie oraz Dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Skierniewicach złożyli w sierpniu uaktualnione arkusze organizacyjne szkół na rok szkolny 2014/2015. Arkusze zostały sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.

1. ZSP w Bolimowie:
W roku szkolnym 2014/2015 w ZSP w Bolimowie uczyło się będzie 155 uczniów w 6 oddziałach . Średnia liczba uczniów w oddziale – 25,8.
Liczba zatrudnionych nauczycieli - 21 osób plus 3 osoby na zastępstwo.
Liczba etatów pedagogicznych – 15,54 + 4 w stanie nieczynnym.
Liczba etatów niepedagogicznych – 4 (sekretarz + 3 sprzątaczki)
W czasie wakacji wykonano remonty i naprawy elektryczne i hydrauliczne oraz gruntownie wysprzątano obiekt i otoczenie. W szkole dokonano przeglądu BHP.

2. ZSP w Głuchowie:

W roku szkolnym 2014/2015 w ZSP w Głuchowie uczyło się będzie 102 uczniów w 4 oddziałach. Średnia liczba uczniów w oddziale – 25,5.
Liczba zatrudnionych nauczycieli - 23 osoby.
Liczba etatów pedagogicznych – 13,95.
Liczba etatów niepedagogicznych - 3,75 (4 osoby)
Do 31 sierpnia br. podjęto następujące czynności:
przeprowadzono remont gwarancyjny, odnowiono pracownię technologiczną, pomalowano kotłownię, utwardzono drogę dojazdową, założono rolety w salach lekcyjnych i w pracowni technologicznej, wykonano bieżące prace porządkowe, dokonano przeglądu technicznego budynku, dokonano przeglądu i oceny stanu technicznego obiektu.

3. ZSP w Godzianowie:

W roku szkolnym 2014/2015 w ZSP w Godzianowie uczyło się będzie 10 uczniów w 1 oddziale.
Liczba zatrudnionych nauczycieli - 9 osób co stanowi 1,57 etatu, 1 nauczyciel w stanie nieczynnym.
Liczba etatów niepedagogicznych - 0,7
W czasie wakacji przekazano jedną kompletną pracownię informatyczną (komputery, monitory, biurka, fotele) do Organu Prowadzącego.
Przed rozpoczęciem roku szkolnego dokonano przeglądu BHP.

4. PPPP w Skierniewicach:


• Sprawy organizacyjno – kadrowe

Pod opieką Poradni znajduje się 64 placówki oświatowe w tym: 16 przedszkoli, 31 szkół podstawowych + odziały przedszkolne, 10 gimnazjów, 3 szkoły ponadgimnazjalne oraz wychowankowie Domu Dziecka w Strobowie
Ilość dzieci i młodzieży uczęszczających do placówek oświatowych na terenie powiatu wynosiła ok. 7000 dzieci.
Poradnia będzie czynna j pięć dni w tygodniu: (od poniedziałku do piątku w godzinach 800-1700). Dwa razy w miesiącu (II wtorek i IV piątek miesiąca) w dniach przyjęć lekarza psychiatry godziny pracy poradni są dostosowane do potrzeb klientów.
Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w roku szkolnym 2014/2015 będzie pracowała w oparciu o projekt organizacyjny zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną w dniu 28.04.2014r.
Kadrę pedagogiczną stanowić będą specjaliści z zakresu:
- dyrektor – pedagog-terapeuta;
- 3 pedagogów terapeutów, w tym jeden dodatkowo z uprawnieniami oligofrenopedagoga
- 3 psychologów, w tym jeden z uprawnieniami zawodoznawstwa;
- 2 logopedów z uprawnieniami neurologopedii.
W roku szkolnym 2014/2015 w posiedzeniach Zespołu Orzekającego uczestniczyć będzie nadal lekarz konsultant p. Halina Oręziak (zatrudniona na podstawie umowy zlecenia).

Dr n. med. Sylwia Sobieszczańska udzielać będzie konsultacji psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu (zatrudniona na podstawie umowy zlecenia)
Stan przygotowania zasobów materialnych (sprzęt, pomoc, wyposażenie)
• Doposażono poradnię w nowe narzędzia diagnostyczne i pomoce dydaktyczne
• Dokonano przeglądu sprzętu komputerowego,
• Zaktualizowano licencje komputerowe,
• Przeprowadzono gruntowne porządki w gabinetach
• Dokonano kontroli obiektów należących do poradni pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów.

Inne sprawy


• W miesiącu wrześniu zostanie wysłana drogą e-mailową nowa informacja do dyrektorów dotycząca spotkania organizacyjnego,
• W miesiącu wrześniu odbędzie się spotkanie dyrektora Poradni z dyrektorami placówek, na którym nastąpi ustalenie form współpracy oraz przedstawiona zostanie oferta poradni,
• Jednostkowe przypadki osób niepełnosprawnych załatwiane są na parterze w pok. 28.
• Opracowano nową ofertę z propozycjami zajęć dla uczniów, rodziców i nauczycieli z różnych etapów edukacyjnych
• Opracowano kalendarium wydarzeń na rok szkolny 2014/2015.
• Przeprowadzono Radę Pedagogiczną podsumowującą rok szkolny 2013/2014 i organizacyjną na rok szkolny 2014/2015.

Z przedstawionych informacji i złożonych dokumentów wynika, że szkoły prowadzone przez Powiat Skierniewicki oraz Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna są dobrze przygotowane do realizacji zadań w roku szkolnym 2014/2015. Posiadają dobrze przygotowane kierownictwo, odpowiednią kadrę dydaktyczną, odpowiednie dokumenty organizacyjno-programowe, dobre wyposażenie, są bezpieczne.Komentarze

Brak komentarzy. Może czas dodać swój?

Dodaj komentarz

Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Wygenerowano w sekund: 0.05
5,593,960 unikalne wizyty