INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH POWIATU SKIERNIEWICKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

Zgodnie z wymogiem ustawowym –art.5a ust.4 –ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz.2572 z póżn zm.)
„Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, w terminie do dnia 31 października, przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego informację o stanie realizacji zadań oświatowych tej jednostki za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminu, o których mowa w art.9 ust.1 pkt 1,2 i 3 lit.b-f, w szkołach tych typów, których prowadzenie należy do zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego”.


INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH POWIATU SKIERNIEWICKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

Komentarze

Brak komentarzy. Może czas dodać swój?

Dodaj komentarz

Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Wygenerowano w sekund: 0.07
7,574,495 unikalne wizyty