Notatka ze spotkania z dyrektorami szkół i placówek w dniu 15 grudnia 2014r

Notatka
ze spotkania z dyrektorami szkół i placówek w dniu 15 grudnia 2014r


Spotkanie odbyło się zgodnie z zaplanowanym harmonogramem . W spotkaniu oprócz dyrektorów szkół i placówek uczestniczyła
Skarbnik Powiatu Pani Ewa Ulanowska Spotkanie prowadził Wicestarosta Pan Tadeusz Grotkowski.


Ad.1 Głównym punktem spotkania było omówienie spraw związanych z doskonaleniem zawodowym nauczycieli w szkołach i placówkach powiatu. Głos zabrał Pan Tadeusz Grotkowski Wicestarosta, który przedstawił wykorzystanie środków na doskonalenie w roku 2014 uwagi i spostrzeżenia organu prowadzącego .
Wykorzystanie środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli w 2014r na dzień 15 grudnia bieżącego roku:


Spostrzeżenia:
• Zwiększa się stopień wykorzystania środków na doskonalenie zawodowe- dwie placówki wykorzystały fundusze w 100%.
• Przestrzegane są procedury wnioskowania o dofinansowanie doskonalenia zawodowego dla nauczycieli we wszystkich szkołach i placówkach.

2. Przewidywane środki finansowe na doskonalenie zawodowe nauczycieli na rok 2015.
Analiza złożonych planów doskonalenia zawodowego przez dyrektorów szkół na 2015:
• Nowe kierunki studiów podyplomowych – ZSP Głuchów w specjalności rolniczej , w ZSP Bolimów przedsiębiorczość i edukacja dla bezpieczeństwa.
• Studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki w ZSP Głuchowie-ciąg dalszy.
• szkolenia z zakresu: awansu zawodowego, kontroli zarządczej, kursy na egzaminatorów OKE, zmiany w egzaminie maturalnym od 2015r, podniesienie efektywności kształcenia , motywowanie uczniów, nowoczesne metody pracy z uczniem, kształcenie zawodowe, zmiany w prawie, inne.
Następnie przedstawiono projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie doskonalenia na rok 2015 oraz opinie związków zawodowych w tej sprawie. Po krótkiej dyskusji podpisano protokół uzgodnień w sprawie maksymalnej kwoty dofinansowania przez Powiat Skierniewicki w roku budżetowym 2015 opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane. Zwiększono kwotę dofinansowania do 1500 zł.Na tym spotkanie zakończono.
Opracowała Irena Lesiak

Komentarze

Brak komentarzy. Może czas dodać swój?

Dodaj komentarz

Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Wygenerowano w sekund: 0.06
7,580,099 unikalne wizyty