Analiza wydatk贸w Powiatu Skierniewickiego poniesionych w roku 2014 na wynagrodzenia nauczycieli

Analiza wydatk贸w Powiatu Skierniewickiego
poniesionych w roku 2014 na wynagrodzenia nauczycieli
w odniesieniu do wysoko艣ci 艣rednich wynagrodze艅, o kt贸rych mowa w art. 30a ust. 3 Karty Nauczyciela, oraz 艣redniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli na poszczeg贸lnych stopniach awansu zawodowego
Zgodnie z art. 30a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela corocznie w
terminie do dnia 20 stycznia danego roku organ prowadz膮cy szko艂臋/plac贸wk臋 o艣wiatow膮
(zgodnie z art. 91d pkt 2 KN 鈥 Zarz膮d Powiatu) przeprowadza analiz臋

poniesionych w
poprzednim roku kalendarzowym wydatk贸w na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do
wysoko艣ci 艣rednich wynagrodze艅, o kt贸rych mowa w art. 30a ust. 3 Karty Nauczyciela, oraz
艣redniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli na poszczeg贸lnych stopniach awansu
zawodowego. W przypadku gdy przedmiotowa analiza wyka偶e, 偶e 艣rednie wynagrodzenia nauczycieli okre艣lone w art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela, to znaczy:

a) dla nauczyciela sta偶ysty 鈥 100%
b) dla nauczyciela kontraktowego 鈥 111%
c) dla nauczyciela mianowanego 鈥 144%
d) dla nauczyciela dyplomowanego 鈥 184%

kwoty bazowej okre艣lanej dla nauczycieli corocznie w ustawie bud偶etowej, nie zosta艂y osi膮gni臋te, organ prowadz膮cy szko艂臋 b臋d膮cy jednostk膮 samorz膮du terytorialnego ustala kwot臋 r贸偶nicy mi臋dzy wydatkami poniesionymi na wynagrodzenia nauczycieli w danym roku w sk艂adnikach, o kt贸rych mowa w art. 30 ust. 1, a iloczynem 艣redniorocznej liczby etat贸w nauczycieli na poszczeg贸lnych stopniach awansu zawodowego oraz 艣rednich wynagrodze艅 nauczycieli, o kt贸rych mowa w art. 30 ust.3, ustalonych w danym roku.
W celu realizacji zada艅 ustawowych, stosownie do wy偶ej om贸wionych przepis贸w wykonano
nast臋puj膮ce dzia艂ania:

1. W terminie do 10 stycznia 2015 r. od dyrektor贸w szk贸艂 i plac贸wek zatrudniaj膮cych
nauczycieli na podstawie Karty Nauczyciela prowadzonych przez Powiat zebrano
informacje o 艣redniorocznej strukturze zatrudnienia w plac贸wce w roku 2014 na
poszczeg贸lnych stopniach awansu zawodowego.
2. W dniu 12 stycznia 2015 r. Wydzia艂 Finansowy Starostwa przygotowa艂 r贸wnie偶 informacje
na temat faktycznych wydatk贸w poniesionych w roku 2014 na wynagrodzenia nauczycieli
w podziale na stopnie awansu zawodowego dla poszczeg贸lnych szk贸艂 i plac贸wek.
3. Na podstawie powy偶szych danych 藕r贸d艂owych ustalono kwot臋 r贸偶nicy mi臋dzy wydatkami
poniesionymi na wynagrodzenia nauczycieli w 2014 roku a iloczynem 艣redniorocznej
liczby etat贸w nauczycieli na poszczeg贸lnych stopniach awansu zawodowego oraz 艣rednich
wynagrodze艅 nauczycieli, o kt贸rych mowa w art. 30 ust.3 Karty Nauczyciela.
Wyliczona dla poszczeg贸lnych stopni awansu zawodowego kwota wynosi:

a) dla nauczycieli sta偶yst贸w - 6030,19(niedop艂ata)
b) dla nauczycieli kontraktowych 鈥 635,26(niedop艂ata)
c) dla nauczycieli mianowanych 鈥 21792,72 (niedop艂ata)
d) dla nauczycieli dyplomowanych 鈥 2537,44(niedop艂ata)


Ustalona kwota r贸偶nicy (niedop艂ata) w odniesieniu do nauczycieli sta偶yst贸w, kontraktowych, mianowanych i dyplomowanych zostanie podzielona mi臋dzy nauczycieli zatrudnionych i pobieraj膮cych wynagrodzenie w szko艂ach i plac贸wkach prowadzonych przez Powiat Skierniewicki roku 2014 i wyp艂acona w terminie do dnia 31 stycznia 2015 roku w formie jednorazowego dodatku .
4. Opracowano projekt sprawozdania z wysoko艣ci 艣rednich wynagrodze艅 nauczycieli na
poszczeg贸lnych stopniach awansu zawodowego w szko艂ach i plac贸wkach prowadzonych
przez Powiat Skierniewicki za rok 2014.

Komentarze

Brak komentarzy. Mo偶e czas doda膰 sw贸j?

Dodaj komentarz

Zaloguj si臋, aby m贸c doda膰 komentarz.
Wygenerowano w sekund: 0.05
7,580,104 unikalne wizyty