Artykuły: Wydział Komunikacji i Transportu


Informacje podstawowe KiT
Informacje podstawowe KiT

KARTY PARKINGOWE
Osoba niepełnosprawna o obniżonej sprawności ruchowej, kierująca pojazdem samochodowym oznaczonym kartą parkingową może nie stosować się do niektórych znaków drogowych dotyczących zakazu ruchu lub postoju, w zakresie określonym przepisami, o których mowa w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. – prawo o ruchu drogowym.

KOMUNIKAT
KOMUNIKAT W związku z nasileniem liczby interesantów w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Skierniewicach oraz w celu poprawienia jakości obsługi interesantów wprowadzono działania usprawniające obsługę w zakresie rejestracji pojazdów w Wydziale Komunikacji i Transportu. W związku z powyższym z dniem 28 lipca 2008 roku w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Skierniewicach zostały wprowadzone zapisy w zakresie rejestracji pojazdów. Zapisy odbywają się w pokoju nr. 29 w/w wydziału zarówno osobiście jak i telefonicznie pod numerem (0-46) 834-59-49. Zapisów prosimy dokonywać z dwudniowym wyprzedzeniem. Zapisy obowiązywały będą do odwołania. Mamy nadzieję, iż usprawni to pracę Wydziału w tym zakresie i ograniczy czas oczekiwania.

TRANSPORT DROGOWY
Krajowy transport drogowy oznacza – podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie przewozu osób lub rzeczy pojazdami samochodowymi zarejestrowanymi w kraju, za które uważa się również zespoły pojazdów składające się z pojazdu samochodowego i przyczepy lub naczepy, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym jazda pojazdu, miejsce rozpoczęcia lub zakończenia podróży i przejazdu oraz droga znajdują się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wygenerowano w sekund: 0.05
8,324,409 unikalne wizyty