Artyku艂y: O艣wiata Powiatu Skierniewickiego

Informacja na temat przygotowania plac贸wek o艣wiatowych Powiatu Skierniewickiego do nowego roku szkolnego 2015/2016
Informacja na temat przygotowania plac贸wek o艣wiatowych Powiatu Skierniewickiego do nowego roku szkolnego 2015/2016
Dyrektorzy Zespo艂贸w Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych w Bolimowie, G艂uchowie oraz Dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Skierniewicach z艂o偶yli zgodnie z wynikaj膮cym obowi膮zkiem do dnia 30.04.20015 arkusze organizacyjne szk贸艂 zak艂adaj膮c nab贸r zerowy do klas 1 ( w ZSP Bolim贸w i G艂uch贸w) a nast臋pnie po przeprowadzonym i zako艅czonym naborze(07.07.2015) uaktualnione arkusze organizacyjne szk贸艂 na rok szkolny 2015/2016 w terminie do 31.08.2015 (za wyj膮tkiem PPPP) Arkusze zosta艂y sporz膮dzone zgodnie z obowi膮zuj膮cymi przepisami prawa w tym zakresie. Narada z dyrektorkami szk贸艂 odby艂a si臋 w dniu 27.08.2015 na kt贸rym to spotkaniu om贸wiono i przeanalizowano zar贸wno przygotowanie szk贸艂 do roku szkolnego a tak偶e dzia艂ania w o艣wiacie na najbli偶sze tygodnie nowego roku szkolnego . Przedstawiono dyrektorkom wy艂onionego w drodze konkursu inspektora ds. o艣wiaty P. Iren臋 Lesiak, kt贸ra rozpocznie prac臋 od 07.09.2015 w wymiarze 陆 etatu .

Analiza wydatk贸w Powiatu Skierniewickiego poniesionych w roku 2014 na wynagrodzenia nauczycieli
Analiza wydatk贸w Powiatu Skierniewickiego poniesionych w roku 2014 na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do wysoko艣ci 艣rednich wynagrodze艅, o kt贸rych mowa w art. 30a ust. 3 Karty Nauczyciela, oraz 艣redniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli na poszczeg贸lnych stopniach awansu zawodowego

Notatka ze spotkania z dyrektorami szk贸艂 i plac贸wek w dniu 15 grudnia 2014r
Notatka ze spotkania z dyrektorami szk贸艂 i plac贸wek w dniu 15 grudnia 2014r
Spotkanie odby艂o si臋 zgodnie z zaplanowanym harmonogramem . W spotkaniu opr贸cz dyrektor贸w szk贸艂 i plac贸wek uczestniczy艂a Skarbnik Powiatu Pani Ewa Ulanowska Spotkanie prowadzi艂 Wicestarosta Pan Tadeusz Grotkowski.

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADA艃 O艢WIATOWYCH POWIATU SKIERNIEWICKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014
Zgodnie z wymogiem ustawowym 鈥揳rt.5a ust.4 鈥搖stawy z dnia 7 wrze艣nia 1991r. o systemie o艣wiaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz.2572 z p贸偶n zm.) 鈥濷rgan wykonawczy jednostki samorz膮du terytorialnego, w terminie do dnia 31 pa藕dziernika, przedstawia organowi stanowi膮cemu jednostki samorz膮du terytorialnego informacj臋 o stanie realizacji zada艅 o艣wiatowych tej jednostki za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminu, o kt贸rych mowa w art.9 ust.1 pkt 1,2 i 3 lit.b-f, w szko艂ach tych typ贸w, kt贸rych prowadzenie nale偶y do zada艅 w艂asnych jednostki samorz膮du terytorialnego鈥. INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADA艃 O艢WIATOWYCH POWIATU SKIERNIEWICKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014
Informacja na temat przygotowania plac贸wek o艣wiatowych Powiatu Skierniewickiego do nowego roku szkolnego 2014/2015
Informacja na temat przygotowania plac贸wek o艣wiatowych Powiatu Skierniewickiego do nowego roku szkolnego 2014/2015
/przyj臋ta na posiedzeniu Zarz膮du Powiatu w dniu 11.09.2014 r./


O艣wiata Powiatu Skierniewickiego u progu 2012 r. 鈥 problemy i wyzwania
Wprowadzenie W ostatnich latach szybko narasta niedob贸r 艣rodk贸w subwencji na zadania o艣wiatowe realizowane przez Powiat Skierniewicki. Zadania te realizowane s膮 w Powiecie Skierniewickim przez 3 Zespo艂y Szk贸艂 Ponad-gimnazjalnych i Poradni臋 Psychologiczno-Pedagogiczn膮.

O艣wiata Powiatu Skierniewickiego na p贸艂metku
W dniu 12 kwietnia 2013 r. odby艂o si臋 w Starostwie Powiatowym w Skierniewicach wa偶ne spotkanie Wicestarosty Skierniewickiego Jana Bia艂ka z kadr膮 zarz膮dzaj膮c膮 powiatow膮 o艣wiat膮 鈥 dyrektorami szk贸艂 i plac贸wek o艣wiatowych powiatu. W spotkaniu udzia艂 wzi臋艂y tak偶e: Skarbnik Powiatu Ewa Ulanowska i Inspektor ds. o艣wiaty Starostwa Dorota Michalak. Podczas tego ponad dwugodzinnego spotkania om贸wione zosta艂y nast臋puj膮ce sprawy:

Odpowiedz Ministerstwa Edukacji Narodowej na pytania dotycz膮cej reformy programowej w szkole.
Odpowiedz Ministerstwa Edukacji Narodowej na pytania dotycz膮cej reformy programowej w szkole.

Informacja na temat przygotowania plac贸wek o艣wiatowych Powiatu Skierniewickiego do nowego roku szkolnego.
Dyrektorzy Zespo艂贸w Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych w Bolimowie i G艂uchowie oraz Dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Skierniewicach z艂o偶yli sierpniu uaktualnione arkusze organizacyjne szk贸艂 na rok szkolny 2012/2013 w terminie ustalonym w harmonogramie zatwierdzania AO w Uchwale Nr 115/12 Zarz膮du Powiatu w Skierniewicach z dnia 19 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalenia zasad przygotowania i zatwierdzania arkuszy organizacyjnych szk贸艂 i plac贸wek o艣wiatowych prowadzonych przez Powiat Skierniewicki na rok szkolny 2012/2013. Arkusz organizacyjny Zespo艂u Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych w Godzianowie wp艂yn膮艂 po terminie ustalonym w harmonogramie zatwierdzania AO z powod贸w organizacyjno-kadrowych wyst臋puj膮cych w szkole (powo艂anie nowego dyrektora, przebywanie na d艂ugotrwa艂ym zwolnieniu lekarskim ust臋puj膮cego dyrektora ZSP).

Informacja o艣wiatowa na dzie艅 31.10.2012 r
1. Zgodnie z wymogiem ustawowym 聳art.5a ust.4 聳ustawy z dnia 7 wrze艣nia 1991r. o systemie o艣wiaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz.2572 z p贸偶n zm.) 聞4 Organ wykonawczy jednostki samorz膮du terytorialnego, w terminie do dnia 31 pa聼dziernika, przedstawia organowi stanowi膮cemu jednostki samorz膮du terytorialnego informacj臋 o stanie realizacji zada艅 o艣wiatowych tej jednostki za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminu, o kt贸rych mowa w art.9 ust.1 pkt 1,2 i 3 lit.b-f, w szko艂ach tych typ贸w, kt贸rych prowadzenie nale偶y do zada艅 w艂asnych jednostki samorz膮du terytorialnego聰.

O艣wiata Powiatu Skierniewickiego na p贸艂metku roku szkolnego
W dniu 12 kwietnia 2013 r. odby艂o si臋 w Starostwie Powiatowym w Skierniewicach wa偶ne spotkanie Wicestarosty Skierniewickiego Jana Bia艂ka z kadr膮 zarz膮dzaj膮c膮 powiatow膮 o艣wiat膮 鈥 dyrektorami szk贸艂 i plac贸wek o艣wiatowych powiatu. W spotkaniu udzia艂 wzi臋艂y tak偶e: Skarbnik Powiatu Ewa Ulanowska i Inspektor ds. o艣wiaty Starostwa Dorota Michalak. Podczas tego ponad dwugodzinnego spotkania om贸wione zosta艂y nast臋puj膮ce sprawy:

Informacja o艣wiatowa
W dniu 14 czerwca 2013 r. w Starostwie Powiatowym w Skierniewicach odby艂o si臋 spotkanie informacyjno 鈥 konsultacyjne z dyrektorami szk贸艂 i plac贸wek Powiatu Skierniewickiego po艣wi臋cone om贸wienieniu bie偶膮cych zagadnie艅 o艣wiatowych realizowanych przez szko艂y/plac贸wki oraz organ prowadz膮cy. Spotkanie poprowadzi艂 Wicestarosta Powiatu Jan Bia艂ek, a uczestniczyli w nim wszyscy dyrektorzy powiatowych zespo艂贸w szk贸艂, dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno 鈥 Pedagogicznej, a tak偶e przysz艂y dyrektor ZSP w G艂uchowie, pani Honorata Chojnacka oraz inspektor ds. o艣wiaty Dorota Michalak.

Informacja zbiorcza na temat przygotowania plac贸wek o艣wiatowych Powiatu Skierniewickiego do nowego roku szkolnego 2013/2014.
Dyrektorzy Zespo艂贸w Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych w Bolimowie, G艂uchowie, Godzianowie oraz Dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Skierniewicach z艂o偶yli w sierpniu uaktualnione arkusze organizacyjne szk贸艂 na rok szkolny 2013/2014 zgodnie z ustaleniami ze spotkania w Starostwie w dniu 14 czerwca 2013 r. Wszystkie szko艂y/plac贸wki o艣wiatowe z艂o偶y艂y arkusze organizacyjne kompletne z wraz z wymaganymi za艂膮cznikami. Arkusze zosta艂y sporz膮dzone zgodnie z obowi膮zuj膮cymi przepisami prawa w tym zakresie.
Wygenerowano w sekund: 0.05
5,039,071 unikalne wizyty