Data: Sobota, 25 Października 2014 roku.

  Imieniny obchodzi: Ingi, Darii, Sambora

http://bip.powiat-skierniewice.pl
Pozostała jeszcze ulica Sokołowska
Pozostała jeszcze ulica Sokołowska
Pozostała jeszcze ulica Sokołowska


Powoli kończy się tegoroczny sezon inwestycyjny na terenie Powiatu Skierniewickiego. Prawie wszystkie zaplanowane inwestycje drogowe zostały już zakończone. Do zakończenia całości pozostała jeszcze tylko przebudowa odcinka drogi powiatowej
nr 2700E czyli ulica Sokołowska w Bolimowie.
Na ponad 600 metrowym przebudowywanym odcinku, dziś toczą się intensywne prace budowlane. Wykonawca całkowicie zakończył budowę kanalizacji deszczowej, wykonał dużą część podbudowy i jest na dość zaawansowanym etapie budowy chodników.
W dniu 16 października plac budowy w Bolimowie odwiedził Starosta Skierniewicki Mirosław Belina. Starosta spotkał się z pracownikami budowy, z którymi omówił postęp prac, zapoznał się także z harmonogramem dalszych robót. W trakcie wizyty, ze Starostą spotkali się także okoliczni mieszkańcy, którzy żywo interesowali się przebiegiem prac i tym jak będzie wyglądać ulica po jej przebudowie.

Powiatowy Rzecznik Konsumentów Renata Pytlos odpowiada na pytania o możliwość przeniesienia numeru telefonu stacjonarnego oraz innych usług do nowej lokalizacji.

Powiatowy Rzecznik Konsumentów Renata Pytlos odpowiada na pytania o możliwość przeniesienia numeru telefonu stacjonarnego oraz innych usług do nowej lokalizacji.


Czy można wnioskować o przeniesienie numeru telefonu stacjonarnego przy zmianie miejsca zamieszkania - przenieść numer do nowej lokalizacji?

Zmieniając miejsce zamieszkania lub siedzibę abonent telefonii stacjonarnej ma prawo do przeniesienia numeru telefonicznego do nowej lokalizacji.
Wniosek abonenta powinien mieć formę pisemną i zostać rozpatrzony przez operatora oraz zrealizowany w terminie 21 dni od złożenia wniosku.
Operator może odmówić przeniesienia jedynie w określonych przypadkach:
• kiedy w nowej lokalizacji nie posiada możliwości technicznych do świadczenia usługi
lub
• gdy nowa lokalizacja znajduje się poza zasięgiem sieci albo na obszarze innej strefy numeracyjnej – nastąpiła zmiana numeru kierunkowego.
Pisemnej informacji o odmowie przeniesienia numeru w każdym przypadku towarzyszyć powinno uzasadnienie.

Jakie mogą być następstwa odmowy przeniesienia numeru w tym przypadku?

W przypadku odmowy przeniesienia numeru telefonu, dotychczasowa Umowa zachowuje swoją ważność, a usługi będą nadal świadczone w dotychczasowej – starej lokalizacji, o ile strony nie postanowią inaczej.
Abonent może oczywiście wypowiedzieć taką umowę, ale wówczas musi się liczyć z konsekwencjami w postaci kosztów związanych ze zwrotem przyznanych ulg - karą umowną lub opłatą wyrównawczą.
Istnieje możliwość rozwiązania umowy za porozumieniem stron, bez konieczności wnoszenia dodatkowych opłat, ale takie rozwiązanie wymaga indywidualnej zgody dostawcy usług telekomunikacyjnych.
Zgoda ta nie jest obligatoryjna i zależy od dobrej woli dostawcy.

Czy Operator ma obowiązek, w przypadku zmiany miejsca zamieszkania abonenta, przeniesienia innych usług takich jak np. Internet czy telewizja do nowej lokalizacji?

Pamiętajmy - obowiązek przeniesienia usług dotyczy jedynie telefonii stacjonarnej!!!
Umowa o świadczenie usługi internetowej i telewizyjnej jest ściśle powiązana z konkretną lokalizacją.
Dostawca może umożliwić nam świadczenie usług w nowej lokalizacji, jeżeli posiada takie możliwości techniczne. Związane jest to jednakże z koniecznością zawarcia nowej umowy lub aneksu. Dostawca może w takim przypadku na przykład zaproponować zmianę technologii.
Należy jednak pamiętać, że jest to decyzja dostawcy i nie ma on obowiązku zrealizowania naszego wniosku o przeniesienie usług do nowej lokalizacji.
Zawierając umowę o świadczenie usługi internetowej czy telewizyjnej na czas określony, zobowiązujemy się do korzystania z usług przez czas obowiązywania umowy, w precyzyjnie określonej lokalizacji wskazanej w umowie. Zobowiązanie dostawcy dotyczy tej właśnie lokalizacji.
W sytuacji gdy operator poinformuje nas, że usługi nie zostaną przeniesione na przykład z powodu braku możliwości technicznych, a umowa zostanie przez nas pochopnie wypowiedziana, może się to wiązać z naliczeniem przez operatora kary umownej, zgodnej z warunkami podpisanej przez nas umowy.
Reasumując, pamiętajmy w przypadku korzystania z usług sieci kablowych oraz dostępu do sieci Internet zmiana miejsca zamieszkania lub siedziby w takcie trwania umowy zawartej na czas określony, nie nakłada na naszego dostawcę obowiązku przeniesienia usług.
I co najważniejsze, wypowiedzenie przez nas na tej podstawie umowy może wiązać się z nieprzyjemnymi konsekwencjami finansowymi.


Zaproszenie do składania ofert na usuwanie pojazdów z dróg oraz prowadzenia parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych z drogi.
Komunikacja i Transport
ZAPROSZENIE


Na podstawie art. 130a ust. 5f ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. nr 108 poz. 908 z późn. zm.)

zapraszam


do składania ofert na usuwanie pojazdów z dróg oraz prowadzenia parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych z drogi.Postępowanie swoim zakresem obejmuje wyznaczenie jednostki do usuwania pojazdów oraz do prowadzenia parkingu strzeżonego, na którym umieszcza się usunięty pojazd zgodnie z art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym ( Dz.U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.)Oferty należy składać do dnia 21 listopada 2014 r. do godz. 10.00 w Punkcie Obsługi Interesantów parter siedziby Starostwa Powiatowego w Skierniewicach ul. Konstytucji 3 Maja 6 osobiście lub za pośrednictwem poczty.
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu niniejszego postępowania oraz warunków wyboru najkorzystniejszej oferty stanowi regulamin konkursu ofert wraz z załącznikami.

Starosta Skierniewicki

Mirosław Belina
Budownictwo Wysoka jakość realizacji zadań na rzecz powiatowej wspólnoty samorządowej to jeden z priorytetów władz Powiatu Skierniewickiego i Starostwa Powiatowego w Skierniewicach. W sytuacji często zmieniających się przepisów prawa nie jest to zadanie łatwe.
Wychodząc naprzeciw tym wyzwaniom i potrzebom wraz z Łódzką Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa, uprzejmie zapraszamy projektantów, inwestorów i wszystkich zainteresowanych na spotkanie, które odbędzie się w dniu 5 listopada 2014 r. o godz. 12.00 w Starostwie Powiatowym w Skierniewicach w Sali nr 123 (I piętro).
Spotkanie poświęcone będzie przybliżeniu procedury uzyskania pozwoleń na budowę w aspekcie wymagań dotyczących projektu budowlanego wraz z uzgodnieniami.
Wyrażam nadzieję, że spotkanie przyczyni się do podniesienia jakości załatwiania spraw interesantów.Z poważaniem
Jan Białek
Wicestarosta

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
Obchody Dnia Nauczyciela w Starostwie Powiatowym w Skierniewicach
Obchody Dnia Nauczyciela w Starostwie Powiatowym w Skierniewicach
Obchody Dnia Nauczyciela w Starostwie Powiatowym w Skierniewicach


14 października w sali sejmikowej Starostwa Powiatowego w Skierniewicach spotkali się nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy ze szkół prowadzonych przez Powiat Skierniewicki oraz pracownicy Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Skierniewicach.
Uroczyste spotkanie, w którym udział wzięli m.in. Poseł na Sejm RP Krystyna Ozga, Starosta Skierniewicki Mirosław Belina i Wicestarosta Jan Białek poświecone było przede wszystkim podziękowaniom dla nauczycieli w dniu ich święta. Były dyplomy, nagrody, było ślubowanie nowo mianowanych nauczycieli. Nie zabrakło kwiatów i na koniec wspaniałego słodkiego tortu.
Dzień Nauczyciela
Dzień Nauczyciela
Z okazji zbliżającego się Dnia Nauczyciela życzymy Nauczycielom oraz wszystkim Pracownikom Oświaty Powiatu Skierniewickiego wszelkiej pomyślności, satysfakcji z pracy pedagogicznej, poczucia ważności wykonywanego zawodu oraz wdzięczności uczniów,
z którymi dzielicie się swoją wiedzą i doświadczeniem. Niech obecny rok szkolny obfituje
w sukcesy zawodowe w nauczaniu, realizacji prowadzonych programów oraz wychowywaniu dzieci i młodzieży.
Rada i Zarząd Powiatu w Skierniewicach
Seminarium Reymontowskie
Seminarium Reymontowskie

Seminarium ReymontowskieW minioną sobotę w Starostwie Powiatowym w Skierniewicach odbyła się sesja popularno-naukowa poświęcona Władysławowi Stanisławowi Reymontowi, z okazji 90 rocznicy przyznania wielkiemu polskiemu pisarzowi literackiej Nagrody Nobla.
W programie sesji znalazły się wystąpienia rocznicowe i okolicznościowe. Przedstawiono biografię pisarza na podstawie publikacji p. Józefa Rurawskiego – znawcy
i biografa Reymonta. Mówiono również o Ogólnopolskich Dożynkach w Wierzchosławicach z 1925 r., na których w szczególny sposób uczczono wielkiego pisarza.
Podczas seminarium zaprezentowano także projekt pomnika Reymonta autorstwa Maksymiliana Biskupskiego, który stanie w Lipcach Reymontowskich vis a vis Domku Reymonta, w którym przez kilka lat mieszkał Reymont.
Pierwszym fundatorom – Janowi i Andrzejowi Wachom wręczono statuetkę pomnika jako nagrodę za wsparcie jego budowy.
Miłym akcentem seminarium było wręczenie nagród laureatom szkolnego konkursu plastycznego pt. „Ilustracja do powieści Chłopi Wł. St. Reymonta.
Na zakończenie sesji Amatorski Zespół Regionalny im. Wł. St. Reymonta z Lipiec Reymontowskich przedstawił widowisko „Wesele Boryny”. Warto wspomnieć, iż widowisko to przez ten sam zespół i w tym samym miejscu przedstawione zostało na sali sejmikowej dokładnie 80 lat temu w 10 rocznicę przyznania Reymontowi Nagrody Nobla.
Sesji towarzyszyło otwarcie w holu Starostwa dwóch wystaw „Reymont na ekranie”
i Wydania powieści „Chłopi”. Wystawy można oglądać do końca października.Ostatnie artykuły
Aktualnie online
» Gości online: 2

» Użytkowników online: 0

» Łącznie użytkowników: 2
» Najnowszy użytkownik: gpawlak