Aktualnie online

· Gości online: 1

· Użytkowników online: 0

· Łącznie użytkowników: 2
· Najnowszy użytkownik: gpawlak2

Logowanie

Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło

Konferencja OZE

Konferencja OZE- czyli fakty i mity o odnawialnych źródłach energii

Spotkanie to adresujemy do mieszkańców powiatu skierniewickiego, pracowników gmin i instytucji , którzy chcą poszerzyć własną wiedzę w temacie OZE lub w przyszłości zakupić odpowiednią instalację w zależności od potrzeb
W dniu 20.05.2016r. w godzinach 10.00-13.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Skierniewicach ul. Konstytucji 3 Maja 6 zapoznamy zainteresowane osoby z najnowocześniejszymi technologiami w dziedzinie OZE, udział w konferencji i wsparcia udzielą :
1- Urząd Marszałkowski w Łodzi.
2- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
3- Firmy z terenu Polski i powiatu skierniewickiego.

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH CHĘTNYCH ZARÓWNO OSOBY FIZYCZNE JAK I INSTYTUCJE, PRACOWNIKÓW URZĘDÓW GMIN I FIRM DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE MIASTA I POWIATU SKIERNIEWICKIEGO- Prosimy o rozpropagowanie naszej inicjatywy

Z poważaniem

Tadeusz Grotkowski

Wicestarosta Skierniewicki

CZAS POROZMAWIAĆ I WIEDZIEĆ WIĘCEJ……

OGŁOSZENIE

Zarząd Powiatu w Skierniewicach


informuje, że na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego w Skierniewicach, ul. Konstytucji 3 Maja 6 zostało podane do publicznej wiadomości ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Powiatu Skierniewickiego, położonej w Strobowie, gmina Skierniewice, wpisanej w księdze wieczystej KW LD1H/00028751/0, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 271 o pow. 1,60 ha.
Cena nieruchomości ustalona do sprzedaży wynosi: 141.000,00 zł, (słownie złotych: sto czterdzieści jeden tysięcy 00/100)
Przetarg odbędzie się w dniu 2 czerwca 2016r., w siedzibie Starostwa Powiatowego w Skierniewicach, ul. Konstytucji 3-go Maja 6, 96-100 Skierniewce (sala konferencyjna nr 230, II piętro), o godz. 10.00.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium. Wadium w wysokości 14 000,00 zł (słownie: czternaście tysięcy złotych 00/100), należy wpłacić w pieniądzu najpóźniej do dnia 30 maja 2016 r. do godz. 9.00 w kasie Starostwa Powiatowego w Skierniewicach lub na rachunek bankowy: BZ WBK S.A. o/Skierniewice NR 94 1500 1689 1216 8001 8094 0000. W tytule wpłaty należy zmieścić informację: „wadium, przetarg na działkę nr 271, nazwa oferenta”. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Starostwa Powiatowego w Skierniewicach. Dowód wniesienia wadium należy okazać komisji przetargowej przed rozpoczęciem przetargu.

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu znajdują się w uchwale Nr 118/16 Zarządu Powiatu w Skierniewicach z dnia 21 kwietnia 2016 roku w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Skierniewickiego.
Dodatkowe informacje o przedmiocie sprzedaży oraz przetargu można uzyskać w Wydziale Administracyjno – Organizacyjnym pok. Nr 118 (tel. 46 834-59-17 lub 500-113-742).

Starosta Skierniewicki
Mirosław Belina

Rzecznik Praw Obywatelskichdr Adam Bodnar

zaprasza

organizacje społeczne
na spotkania konsultacyjne w Skierniewicach
w dniu 13 kwietnia 2016 r. godz. 9.00 – 11.00

Rozmowa z Rzecznikiem Praw Obywatelskich o szanowaniu i respektowaniu praw obywatela w praktyce

Sala Kameralna w Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach,
ul. Władysława Reymonta 33


Rzecznik zaprasza także wszystkich zainteresowanych na debatę:

Zasada ochrony pracy w świetle art. 24 Konstytucji RP*
która odbędzie się w dniu 14 kwietnia 2016 r. w sali nr 1.26 na Wydziale Prawa
i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego ul. Kopcińskiego 8/12
w godz. 17.30 – 19.30Zaproszenie i Szczegółowy program konsultacji

Boryna Roku 2016


Podczas Dożynek Powiatowych 2016 w Trzciannie gmina Nowy Kawęczyn
wybierzemy najlepszego gospodarza powiatu 2016 r.


Zarząd Powiatu w Skierniewicach w celu popularyzacji osiągnięć zawodowych i społecznych rolników oraz aby promować nowoczesne rolnictwo i aktywność społeczną na obszarach wiejskich, przygotował założenia konkursu na najlepszego gospodarza Powiatu Skierniewickiego pn. „Boryna Roku 2016”, jest to czwarta edycja tego konkursu.
Tak jak w roku ubiegłym konkurs będzie się odbywał w czterech kategoriach tj. małe gospodarstwo rolne (powierzchnia mniejsza niż 10 ha), gospodarstwo rolne (powierzchnia powyżej 10 ha), gospodarstwo specjalistyczne oraz zakład rolno – spożywczy i zostanie rozstrzygnięty podczas tegorocznych Dożynek, 21 sierpnia br. w Trzcianne, a jego zwycięzcy otrzymają Statuetki i Dyplomy Honorowe.
Regulaminy i kwestionariusze zgłoszeniowe są dostępne na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Skierniewicach www.powiat-skierniewice.pl oraz w Biurze Obsługi Interesanta.
Zachęcamy rolników do wzięcia udziału w konkursie, zobaczymy kto w tym roku otrzyma tytuł „Boryna Roku 2016”.?
Regulamin konkursu


zgloszenie gospodarstwo rolne


zgloszenie gospodarstwo specjalistyczne


zgloszenie male gospodarstwo rolne


zgloszenie zaklad rolno-spozywczy

ZSP Głuchów

SEZON SIEWÓW ROZPOCZĘTY…

Sezon siewów rozpoczęty również w naszej szkole. Przy okazji IV SPOTKAŃ POPULARNO- NAUKOWYCH tym razem pod hasłem: „Siew – materiał, nawożenie, środki ochrony” we współpracy z panem Dominikiem Matysiakiem przedstawicielem Przedsiębiorstwa Handlowego Agroskład Ujazd odbył się pokaz siewu. Zestaw uprawowo siewny FS T DRIVE 1000/3 produkcji firmy UNIA Grup uczestniczący w pokazie łączył w sobie prostotę siewnika mechanicznego i zalety siewnika pneumatycznego. Sialiśmy jęczmień jary odmiany Kucyk dawka wysiewu 160 kg/ha. Próbę kręconą i prezentację siewnika przeprowadził pan Jarosław Jaskóła Manager Product firmy UNIA. Ciągnik o mocy 100 km współpracujący z tym zestawem to New Holland T 5, który pachniał jeszcze nowością. Całość poprzedzona była ciekawymi wykładami. Na temat RSM-u garść informacji przekazał pan Zbigniew Chojnacki z firmy Agroskład, który poruszył nie tylko kwestie zalet stosowania RSM-u, ale też rozwiązania techniczne. Temat doboru odmian roślin uprawnych przybliżył Dyrektor SDOO w Sulejowie pan Przemysław Majchrowski, który wy-kazał wpływ nowych odmian na zwiększanie plonu, podał konkretne „milionowe” kwoty wynikające z wprowadzenia nowych odmian u wszystkich rolników województwa łódzkiego. Całość imprezy śledził jej patron Redaktor naczelny miesięcznika Agro Profil pan Remigiusz Waligóra, który zaopatrzył wszystkich uczestników konferencji w kwietniowy numer czasopisma. Przedstawiciel handlowy firmy Syngenta pan Grzegorz Gruszecki dostarczył materiały dotyczące ochrony zbóż jarych. Na spotkanie przybyli przedstawiciele organu prowadzącego i instytucji współpracujących. Tego dnia byli z nami: przewodnicząca Rady Powiatu pani Teresa Jędraszek, Starosta Skierniewicki pan Mirosław Belina, członek Zarządu Powiatu pan Andrzej Supeł, Dyrektor RZD Żelazna pan Edward Pawlik, Przewodniczący Powiatowej Izby Rolniczej w Skierniewicach pan Andrzej Kowara.
Spotkanie zakończył poczęstunek zorganizowanym przez uczniów klas TŻ, czyli przyszłych techników żywienia i usług gastronomicznych.


ELIMINACJE POWIATOWE TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ

ELIMINACJE POWIATOWE TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ
ELIMINACJE POWIATOWE TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ


6 kwietnia br. w Starostwie Powiatowym w Skierniewicach odbyły się eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej- „Młodzież zapobiega pożarom”. Organizatorami Turniej byli: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Skierniewicach oraz Starostwo Powiatowe w Skierniewicach. Turniej Wiedzy Pożarniczej jest konkursem popularyzującym przepisy i kształtujący umiejętności w zakresie ochrony ludności , ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. W szczególności służy popularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych , zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego.

ZAWIADOMIENIEZAWIADOMIENIE
Uprzejmie informuję

że XVI sesję Rady Powiatu w Skierniewicach
zwołałam
na środę 30 marca 2016 roku o godzinie 08.30
w sali nr 230
Starostwa Powiatowego w Skierniewicach
ul. Konstytucji 3 Maja nr 6.Porządek obrad stanowi załącznik do niniejszego zawiadomienia.

Konferencja – „Zmiany w prawie budowlanym”

Konferencja – „Zmiany w prawie budowlanym”


15 marca 2016r, w Starostwie Powiatowym w Skierniewicach odbyła się narada szkoleniowa na temat: „Zmiany w Prawie Budowlanym w praktyce”.
W spotkaniu zorganizowanym przy udziale Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa uczestniczyli członkowie Izby oraz przedstawiciele urzędów gmin Powiatu Skierniewickiego.
Przybyłych uczestników szkolenia przywitali: Wicestarosta Skierniewicki - Tadeusz Grotkowski oraz Przewodnicząca Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa - Barbara Malec.
Nowe zagadnienia w prawie budowlanym oraz praktyczne ich stosowanie, wszystkim zebranym przybliżyła Pani Jolanta Szewczyk – prawnik w Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa.

Aktualnie online

· Gości online: 1

· Użytkowników online: 0

· Łącznie użytkowników: 2
· Najnowszy użytkownik: gpawlak2
Wygenerowano w sekund: 0.06
1,090,658 unikalne wizyty