Aktualnie online

· Gości online: 2

· Użytkowników online: 0

· Łącznie użytkowników: 3
· Najnowszy użytkownik: dnowak

Logowanie

Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło

Starosta Skierniewicki oraz Wójt Gminy Nowy Kawęczyn zapraszają na Dożynki Powiatowe 2016

CZAS WAKACJI CZAS PODRÓŻY


CZAS WAKACJI CZAS PODRÓŻY - polsko- armeńska wymiana młodzieży

W dniach 01-08 sierpnia br. grupa pięciu uczniów i dwóch opiekunów z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Głuchowie w nagrodę za dobre wyniki w nauce oraz aktywny udział w życiu szkoły odwiedzi Armenię w ramach wymiany młodzieży polsko-armeńskiej .
Wyjazd będzie okazją do wymiany doświadczeń, poznania interesujących osób a także nawiązania nowych przyjaźni. Młodzież zwiedzi ciekawe miejsca, pozna kulturę i sztukę Armenii.
W programie pobytu znalazła się między innymi; nauka tańców, gier i zabaw ormiańskich , zwiedzanie Yeghegnadzor miasta, którego powstanie datuje się na 3 wiek. Gospodarze zaplanowali również zwiedzanie Erewania stolicy Armenii a także miejscowych uczelni, klasztoru Khor Virap i wycieczkę okolicę góry Ararat na której prawdopodobnie znajduje się Arka Noego.
Wyjazd w zakresie przelotu sfinansowało Starostwo Powiatowe pozostałe koszty pobytu pokryje strona armeńska .
Życzymy miłych wrażeń.

Zmieniamy Łódzkie z Funduszami Europejskimi


XX sesji Rady Powiatu w Skierniewicach


ŁÓDZKIE MA POMYSŁ NA ZDROWIE-RUSZAJ SIĘ DLA ZDROWIA


WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY


WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2, w związku z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity. Dz. U. z 2015r., poz. 1774 ze zm.) Starosta Skierniewicki wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej podaje do publicznej wiadomości co następuje:

Z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa przeznacza się do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowaną nieruchomość oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 380 o pow. 0,5094ha, położoną w obrębie ewidencyjnym Joachimów Mogiły, gmina Bolimów, dla której w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Skierniewicach prowadzona jest Księga Wieczysta Nr LD1H/00038697/6.
Dla nieruchomości brak jest aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bolimów przedmiotowa nieruchomość położona jest w terenie oznaczonym symbolem ZL – tereny leśne.
Cena wywoławcza nieruchomości ustalona do sprzedaży wynosi: 3.631,00zł,
(słownie: trzy tysiące sześćset trzydzieści jeden 00/100).

Dodatkowe informacje o w/w nieruchomości można uzyskać w Starostwie Powiatowym
w Skierniewicach ul. Konstytucji 3 Maja 6, pokój 22 lub telefonicznie nr (46) 834 59 02.

Osoby, którym w myśl art. 34 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami, przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, mogą złożyć stosowny wniosek w terminie 6 tygodni od ogłoszenia niniejszego wykazu, tj. do dnia 18 sierpnia 2016r.

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni,
tj. w dniach 08.07 – 28.07.2016r.

XIX sesja Rady Powiatu w Skierniewicach

PRZEWODNICZĄCA RADY
POWIATU w SKIERNIEWICACH

96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja Nr 6
tel.+48 468345915,fax +48 468336679
e-mail: sekretariat@powiat-skierniewice.pl


Skierniewice, 28 czrewca 2016 rokuDziałając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1445 z póź. zm.) oraz § 17 ust. 1 i § 20 ust. 3 Statutu Powiatu Skierniewickiego informuję o XIX sesji Rady Powiatu w Skierniewicach, która odbędzie się we wtorek 05 lipca 2016 roku o godzinie 11:00 w sali sejmikowej nr 123 Starostwa Powiatowego w Skierniewicach ul. Konstytucji 3 Maja nr 6.


Proponowany porządek obrad do pobrania tutaj.

Sesja Absolutoryjna Rady Powiatu w Skierniewicach


Sesja Absolutoryjna Rady Powiatu w Skierniewicach


Przy jednym głosie wstrzymującym się Rada Powiatu w Skierniewicach udzieliła Zarządowi absolutorium za wykonanie budżetu powiatu za 2015 rok.

Realizując budżet w wysokości 18,3 mln zł, Zarząd wypracował nadwyżkę w wysokości 1,5 mln zł oraz dokonał spłaty kredytu w wysokości 1,1 mln zł. Nie zaciągając nowych kredytów, najwięcej środków przeznaczono na inwestycje związane z utrzymaniem dróg powiatowych.

Dzięki dobrej współpracy z gminami wykonano:
- przebudowę dróg powiatowych w miejscowościach: Głuchów, Turowa Wola, Chojnata, Byczki, Drzewce i Słupia.
- wykonano dokumentacje projektowe na przebudowy dróg na odcinkach: od drogi wojewódzkiej 707 do granicy z powiatem rawskim (gm. Nowy Kawęczyn), Skierniewice - Celigów, Głuchów - Kochanów oraz w miejscowościach: Wysokienice, Paplin i Słomków.

Przewodniczący Zarządu - Mirosław Belina odbierając gratulacje od samorządowców, podziękował jednocześnie swoim współpracownikom, Wójtom oraz powiatowym służbom za owocną współpracę.
„Nie sprawdzałem w kalendarzu kiedy jest Dzień Skarbnika ale przyjmuję, że jest dzisiaj, więc kwiaty przekaże głównemu konstruktorowi i strażnikowi budżetu”- dodał Starosta, wręczając bukiet Ewie Ulanowskiej.

Aktualnie online

· Gości online: 2

· Użytkowników online: 0

· Łącznie użytkowników: 3
· Najnowszy użytkownik: dnowak
Wygenerowano w sekund: 0.06
1,264,345 unikalne wizyty