Aktualnie online

· Gości online: 4

· Użytkowników online: 0

· Łącznie użytkowników: 2
· Najnowszy użytkownik: gpawlak

Logowanie

Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło

Zmiana przepisów ustawy o ochronie przyrody

Zmiana przepisów ustawy o ochronie przyrody
Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2015 r. poz. 1045) wprowadziła w art. 29 zmiany do ustawy o ochronie przyrody w zakresie usuwania drzew i krzewów.

Nadal obowiązuje generalna zasada usuwania drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości po uzyskaniu zezwolenia wydanego na wniosek:
- posiadacza nieruchomości – za zgodą właściciela tej nieruchomości,
- właściciela urządzeń przesyłowych (gazociągu, linii energetycznej itp.), jeżeli

Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych

W dniu 1 października 2015r. w Starostwie Powiatowym w Skierniewicach odbyło się spotkanie Wicestarosty Skierniewickiego- Tadeusza Grotkowskiego z członkami Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych, działającej przy Staroście Skierniewickim. Rada jest organem opiniotwórczo-doradczym.
Zgodnie z art. 44c ust. 6 ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – kadencja rady trwa 4 lata. Ostatnia Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych działająca przy Staroście Skierniewickim była powołana w 2011 roku i jej kadencja właśnie upłynęła.
Na spotkaniu z członkami Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych Wicestarosta Skierniewicki wręczył podziękowania członkom Rady w kadencji 2011-2015 za pracę na rzecz osób niepełnosprawnych: Pani Krystynie Świderek, Pani Grażynie Olszewskiej, Pani Martynie Wach i Pani Danucie Starzec.
Zarządzeniem Nr 24/2015 Starosty Skierniewickiego z dnia 28 września 2015 roku została powołana Rada w nowym składzie na kolejne cztery lata.
W skład Rady w kadencji 2015-2019 wchodzą:
1. Magdalena Kuśmierczyk – przedstawicielka Stowarzyszenia Hospicjum, im. Anny Olszewskiej w Skierniewicach
2. Grażyna Olszewska – przedstawicielka Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Koło Miejsko-Powiatowe w Skierniewicach
3. Łukasz Rzepecki – przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Skierniewicach
4. Krystyna Świderek – przedstawicielka Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Skierniewicach
5. Danuta Starzec – przedstawicielka Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych „Sprawni Inaczej” w SkierniewicachPowiat na Skierniewickim Święcie Kwiatów Owoców i Warzyw

Powiat na Skierniewickim Święcie Kwiatów Owoców i Warzyw Jak co roku w Skierniewicach we wrześniu (19-20) odbyło się Święto Kwiatów Owoców i Warzyw, w tym roku XXXVIII edycja. Jest to największa impreza kulturalno-naukowo - handlowa.
Imprezę rozpoczęło corso kwiatowo – owocowo - warzywne, na którym prezentowały się instytucje, przedsiębiorstwa, placówki kulturalne oraz gminy powiatu skierniewickiego.
W święcie uczestniczył też Powiat Skierniewicki, Starostwo Powiatowe oraz wszystkie gminy Powiatu Skierniewickiego wystawiły stoiska informacyjno-promocyjne, na których można było zobaczyć, to co najciekawsze dla Powiatu Skierniewickiego. Obok materiałów
promocyjnych były też degustacje, potrawy i prezentacje. Goście licznie odwiedzali nasze stoiska.
Popołudniowej i wieczornej części święta towarzyszyły, cieszące się dużym zainteresowaniem, występy artystów kabaretowych, zespołów muzycznych oraz widowiskowy pokaz sztucznych ogni.

Jubileusz 50-lecia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Głuchowie

Jubileusz 50-lecia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Głuchowie

Jubileusz 50-lecia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Głuchowie


20 września br. swoje 50-lecie świętował Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Głuchowie. Okrągła rocznica była połączona z jubileuszem 80-lecia powstania Towarzystwa Uniwersytetów Ludowych działających przy ZSP w Głuchowie.
W niedzielne południe w kościele pw. św. Michała Archanioła w Głuchowie została odprawiona msza św. w intencji społeczności szkolnej. Po mszy zaproszeni goście, absolwenci, nauczyciele oraz uczniowie uroczystym korowodem przeszli do szkoły. Przedstawiciele władz samorządowych Powiatu Skierniewickiego dokonali uroczystego przecięcia wstęgi, symbolizującego zakończenie projektu mającego na celu ogrodzenie terenu szkoły oraz wyłożenie go kostką. Dyrektorzy szkoły dokonali odsłonięcia napisu upamiętniającego Jubileusz 50-lecia szkoły. Bardzo ważnym momentem uroczystości było przekazanie Szkole Sztandaru.
Po części oficjalnej zaprezentowano program artystyczny przygotowany przez uczniów ZSP w Głuchowie, a Ci którzy wspierają działania szkoły zostali uhonorowani tytułem „Przyjaciel Szkoły”.
Przybyli na uroczystość zostali zaproszeni do zwiedzania szkoły, wystawy okolicznościowej i kronik. Można się było również wpisać do księgi pamiątkowej.
Jubileusz 50-lecia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Głuchowie stał się wspaniałą lekcją historii dla młodszego pokolenia uczniów, a dla byłego grona pedagogicznego i absolwentów był świętem wspomnień, świętem minionego czasu oraz świętem trwania.
Jubileusz zawsze jest okazją do snucia refleksji, rozmów oraz przywołania osób związanych ze szkołą, w sposób szczególny, Tych którzy odeszli. Jest okazją do wspomnień, które choć minione, zawsze zostają w pamięci.
Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych w Głuchowie życzymy dalszych wspaniałych jubileuszy.

Kalendarium
1965– powstaje Zasadnicza Szkoła Rolnicza w Głuchowie, która nieprzerwanie do 2000 roku kształci rolników o specjalności ogrodnik
1988 – powstaje Zaoczne Technikum Rolnicze, które działa do 1992 roku
1990– przy Szkole powstaje Towarzystwo Uniwersytetów Ludowych
1992– otwarcie Internatowego Uniwersytetu Ludowego
1992– powstaje Technikum dla Dorosłych kształcące techników rolników w 3-letnim systemie wieczorowym, a które funkcjonuje do 2003 roku
1992 – od 1 stycznia Szkoła staje się samodzielną jednostką oświatową, przestaje być filią Zespołu Szkół Rolniczych w Rawie Mazowieckiej
1998 – powstaje Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego, które w związku z reformą szkolnictwa zawodowego przyjmuje nazwę Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych
2002– Szkoła zostaje przekształcona w Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
2002– powstaje Liceum Profilowane – Zarządzanie Informacją, które działa do 2009 roku
2005– powstaje Technikum Rolnicze, które w 4-letnim systemie dziennym, kształci techników rolników
2008– powstaje Policealna Szkoła dla Dorosłych, kształcąca techników rolników, w wyniku reformy szkolnictwa zawodowego szkoła policealna zostaje zastąpiona kursami kwalifikacyjnymi K1- Prowadzenie produkcji rolniczej, K2 - Organizacja produkcji rolniczej
2011– Szkoła przenosi się do nowego budynku
2012 – Szkoła kształci młodzież w zawodach: technik rolnik i technik żywienia i usług gastronomicznychXI sesja Rady Powiatu w Skierniewicach

ZAWIADOMIENIE


Uprzejmie informuję

że XI sesję Rady Powiatu w Skierniewicach
zwołałam

na piątek 25 września 2015 roku o godzinie 11.00

w sali sejmikowej nr 123
Starostwa Powiatowego w Skierniewicach
ul. Konstytucji 3 Maja nr 6.
Przewodnicząca Rady
Teresa Jędraszek

Porządek obrad stanowi załącznik do niniejszego zawiadomienia.

Aktualnie online

· Gości online: 4

· Użytkowników online: 0

· Łącznie użytkowników: 2
· Najnowszy użytkownik: gpawlak
Wygenerowano w sekund: 0.06
693,485 unikalne wizyty