Zarz膮dzenie 10/2019

Wielkanoc

Powiatowy dzie艅 so艂tysa

POWIATOWY TURNIEJ WIEDZY PO呕ARNICZEJ 2019


POWIATOWY TURNIEJ WIEDZY PO呕ARNICZEJ 2019


28 marca br. w Starostwie Powiatowym w Skierniewicach odby艂y si臋 eliminacje powiatowe Og贸lnopolskiego Turnieju Wiedzy Po偶arniczej- 鈥濵艂odzie偶 zapobiega po偶arom鈥. Organizatorami Turniej byli: Komenda Miejska Pa艅stwowej Stra偶y Po偶arnej w Skierniewicach oraz Starostwo Powiatowe w Skierniewicach. Turniej Wiedzy Po偶arniczej jest konkursem popularyzuj膮cym przepisy i kszta艂tuj膮cy umiej臋tno艣ci w zakresie ochrony ludno艣ci, ratownictwa i ochrony przeciwpo偶arowej. W szczeg贸lno艣ci s艂u偶y popularyzowaniu w艣r贸d dzieci i m艂odzie偶y znajomo艣ci przepis贸w przeciwpo偶arowych, zasad post臋powania na wypadek po偶aru, praktycznych umiej臋tno艣ci pos艂ugiwania si臋 podr臋cznym sprz臋tem ga艣niczym, wiedzy na temat techniki po偶arniczej, organizacji ochrony przeciwpo偶arowej oraz historii i tradycji ruchu stra偶ackiego.
Uczestnikami Turnieju byli uczniowie szk贸艂 podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Skierniewickiego.
Starosta Skierniewicki- Miros艂aw Belina przywita艂 go艣ci. W艣r贸d zaproszonych go艣ci byli: st.bryg.mgr.in偶 Tadeusz Zwoli艅ski - Komendant Miejski PSP w Skierniewicach, m艂.bryg Mariusz Wielgosz- rzecznik prasowy KM PSP, m艂.bryg S艂awomir Majka oraz Justyna Kwiecie艅 - przedstawiciele PSP w Skierniewicach.
Jury Turnieju Wiedzy Po偶arniczej po dokonaniu oceny prac pisemnych oraz cz臋艣ci ustnej zakwalifikowa艂o do fina艂u wojew贸dzkiego, kt贸ry odb臋dzie si臋 do ko艅ca kwietnia br. ni偶ej wymienionych uczestnik贸w eliminacji powiatowych:

I grupa wiekowa-szko艂y podstawowe- Dawid Stefaniak ze Szko艂y Podstawowej w Drzewcach

II grupa wiekowa - gimnazja, kl. VII-VIII - Zofia Aftewicz ze Szko艂y Podstawowej w Bolimowie

III grupa wiekowa -szko艂y ponadgimnazjalne - Bart艂omiej Fabia艅ski ze ZSP w Bolimowie


Pami膮tkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe laureatom turnieju wr臋czyli Starosta Skierniewicki, oraz KM PSP w Skierniewicach.
Zwyci臋zcom, jak i wszystkim uczestnikom turnieju nale偶膮 si臋 gratulacje. Dzi臋kujemy tak偶e wszystkim nauczycielom, kt贸rzy przygotowywali uczni贸w do eliminacji powiatowych, a wszystkim uczniom 偶yczymy powodzenia na eliminacjach wojew贸dzkich.

Zaproszenie

Informacja o sesji Rady Powiatu Skierniewickiego
Z okazji Dnia Kobiet

WYKAZ NIERUCHOMO艢CI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDA呕Y

WYKAZ NIERUCHOMO艢CI
PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDA呕YNa podstawie art. 35 ust. 1 i 2, w zwi膮zku z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomo艣ciami (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 2204 ze zm.) Starosta Skierniewicki wykonuj膮cy zadanie z zakresu administracji rz膮dowej podaje do publicznej wiadomo艣ci co nast臋puje:

Z zasobu nieruchomo艣ci Skarbu Pa艅stwa przeznacza si臋 do sprzeda偶y w trybie przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowan膮 nieruchomo艣膰 oznaczon膮 w ewidencji grunt贸w jako dzia艂ka nr 293 o pow. 0,30ha, po艂o偶on膮 w obr臋bie ewidencyjnym Seweryn贸w, gmina Nowy Kaw臋czyn, dla kt贸rej w Wydziale Ksi膮g Wieczystych S膮du Rejonowego w Skierniewicach prowadzona jest Ksi臋ga Wieczysta Nr LD1H/00045863/3.
Dla nieruchomo艣ci brak jest aktualnie obowi膮zuj膮cego planu zagospodarowania przestrzennego. W Studium uwarunkowa艅 i kierunk贸w zagospodarowania przestrzennego gminy Nowy Kaw臋czyn przedmiotowa nieruchomo艣膰 po艂o偶ona jest w terenie oznaczonym symbolem ZR 鈥 tereny zabudowy rekreacji indywidualnej z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i us艂ugowej oraz symbolem RZ 鈥 tereny dolinne z przewag膮 u偶ytk贸w zielonych.
Cena wywo艂awcza nieruchomo艣ci ustalona do sprzeda偶y wynosi: 28.500,00z艂, (s艂ownie: dwadzie艣cia osiem tysi臋cy pi臋膰set 00/100).

Dodatkowe informacje o w/w nieruchomo艣ci mo偶na uzyska膰 w Starostwie Powiatowym
w Skierniewicach ul. Konstytucji 3 Maja 6, pok贸j 22 lub telefonicznie nr (46) 834 59 02.

Osoby, kt贸rym w my艣l art. 34 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomo艣ciami, przys艂uguje pierwsze艅stwo w nabyciu nieruchomo艣ci, mog膮 z艂o偶y膰 stosowny wniosek w terminie 6 tygodni od og艂oszenia niniejszego wykazu, tj. do dnia 18 kwietnia 2019r.

Niniejszy wykaz podaje si臋 do publicznej wiadomo艣ci na okres 21 dni,
tj. w dniach 07.03 鈥 28.03.2019r.


Starosta Skierniewicki
Miros艂aw BelinaAktualnie online

· Go艣ci online: 3

· U偶ytkownik贸w online: 0

· 艁膮cznie u偶ytkownik贸w: 5
· Najnowszy u偶ytkownik: jacek zimnota
Wygenerowano w sekund: 0.07
4,920,483 unikalne wizyty