Data: Wtorek, 31 Marca 2015 roku.

  Imieniny obchodzi: Balbina, Beniamin, Gwidon

http://bip.powiat-skierniewice.pl
ELIMINACJE POWIATOWE XXXVIII TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ !!!
ELIMINACJE POWIATOWE XXXVIII TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ !!!


Wzorem lat ubiegłych w dniu 26 marca br. Starostwo Powiatowe w Skierniewicach wraz z Zarządem Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Skierniewicach zorganizował eliminacje powiatowe XXXVIII Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem „MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”.
Turniej Wiedzy Pożarniczej jest konkursem służącym popularyzowaniu wśród dzieci
i młodzieży m.in.: znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru oraz praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego.
PONADGIMNAZJALNA KLASA INTEGRACYJNA
Szanowni Państwo!

Nasza Szkoła pragnie zaprosić absolwentów gimnazjów do nowo utworzonego oddziału integracyjnego. Jesteśmy Szkoła, w której pokonano bariery architektoniczne. Mamy windę oraz podjazdy dla uczniów poruszających się na wózkach. Zatrudniamy nauczycieli posiadających specjalne przygotowanie pedagogiczne oraz specjalistów prowadzących zajęcia rewalidacyjne. Są wśród nas: psycholog, oligofrenopedagog, pedagog, terapeuta, doradca zawodowy. Uczniom zapewniamy realizację zaleceń oraz odpowiednie warunki do nauki. Rodzicom proponujemy formy pomocy w zakresie doskonalenia umiejętności niezbędnych we wspieraniu rozwoju dziecka.
Jeżeli szukacie Państwo miejsca dla swojego DZIECKA – absolwenta gimnazjum, zapraszamy do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Głuchowie.

Klasa wojskowa w ZSP w Bolimowie
Klasa wojskowa w ZSP w Bolimowie


Klasa wojskowa jest świetną propozycją dla gimnazjalistów, którzy chcą oprócz przedmiotów ogólnokształcących zdobyć wiedzę na temat zagadnień służby wojskowej, a w przyszłości pracować w jednostkach mundurowych lub na stanowiskach związanych z obronnością. Praktyczną wiedzę w ciekawej formie przekaże oficer czynnej służby wojskowej na przedmiocie przysposobienie wojskowe. Zaplanowane zostały liczne atrakcje, między innymi: szkolenie strzeleckie i strzelectwo sportowe, udzielanie pierwszej pomocy, ćwiczenia orientacyjne w terenie z mapą i bez mapy, marsz na azymut, wizyty w jednostkach wojskowych, ćwiczenia praktyczne na biwakach. Klasa wojskowa zostanie objęta patronatem Wojskowej Akademii Narodowej w Warszawie.
II Powiatowy Dzień Sołtysa !!!
II Powiatowy Dzień Sołtysa !!!

10 marca br. w Starostwie Powiatowym w Skierniewicach odbyło się uroczyste spotkanie z okazji Dnia Sołtysa, które obchodzone było w naszym Powiecie po raz drugi. Sołtys to funkcja znana na polskiej wsi od wieków. To właśnie on ma bezpośredni kontakt
z ludźmi, to jemu mieszkańcy przekazują swoje pomysły, obawy i potrzeby związane
z polepszeniem jakości życia w swojej miejscowości. Sołtys to przede wszystkim podstawa
i opoka władzy samorządowej.
Na zaproszenie Starosty Skierniewickiego Mirosława Beliny oraz Przewodniczącej Rady Powiatu Teresy Jędraszek na uroczystość tę przybyło ok. 80 osób z terenu Powiatu Skierniewickiego w tym wiele Pań sołtys. W spotkaniu tym uczestniczyli także: Beata Ozga–Flejszer - radna Sejmiku Województwa Łódzkiego, Andrzej Kowara - Przewodniczący Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, Tomasz Jarzyna - Komendant Miejskiej Policji w Skierniewicach, mł.bryg Dariusz Hałat - przedstawiciel Państwowej Straży Pożarnej w Skierniewicach oraz Tadeusz Domarecki - Powiatowy Lekarz Weterynarii.
Starosta Skierniewicki na początku uroczystości złożył wszystkim obecnym sołtysom życzenia wytrwałości i zadowolenia z wypełniania codziennych obowiązków, dziękując jednocześnie za trud codziennej pracy na rzecz lokalnej społeczności.
Sołtysi z naszego powiatu z okazji swojego święta obejrzeli film promocyjny pod tytułem „Perły Powiatu Skierniewickiego - promocja kultury obszaru LGD GNIAZDO”. Natomiast w części artystycznej mogli posłuchać utworów zespołu piosenki kabaretowej Trzeci Oddech Kaczuchy.
Na gości czekał także tradycyjny poczęstunek m.in. wiejskie wędliny, kapusta
z grochem i żurek z kiełbasą - przygotowany przez uczniów z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Głuchowie.
Zadań, z którymi sołtys musi się borykać jest sporo, ale to spotkanie miało uroczysty charakter i rozmowy toczyły się wyłącznie wokół tematów miłych i przyjemnych. W tradycji wiejskiej po wytężonej pracy następuje święto, które jest okazją do wyrażenia satysfakcji
z dokonanego dzieła.Dzień Kobiet w Starostwie Powiatowym w Skierniewicach
Z A W I A D O M I E N I E
Geodezja
Zgodnie z art.24 a ust.2 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku – Prawo geodezyjne
i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku Nr 193, poz. 1287 ze zm.)
Starosta Powiatu Skierniewickiego zawiadamia o przystąpieniu z dniem 2 marca 2015r. do prac z zakresu modernizacji ewidencji gruntów i budynków - etap II, dla nieruchomości położonych
w obrębach: BYCZKI, KAWĘCZYN, LNISNO i PŁYĆWIA gminy Godzianów.

W dniu 25 lutego br. w Sali sejmikowej Starostwa Powiatowego w Skierniewicach odbyła się VI sesja Rady Powiatu w Skierniewicach.
W dniu 25 lutego br. w Sali sejmikowej Starostwa Powiatowego
w Skierniewicach odbyła się VI sesja Rady Powiatu w Skierniewicach.
W sesji uczestniczyli Wójtowie Gmin Powiatu Skierniewickiego m.in. Wójt Gminy Lipce Reymontowskie - Jerzy Czerwiński, Wójt Gminy Bolimów - Stanisław Linart oraz Kierownicy służb i inspekcji: Barbara Wieteska, Ryszard Pawlewicz, Dariusz Rosiński, Tadeusz Domarecki oraz Marcin Skorupiński - dyrektor Kancelarii Sejmiku WŁ.


Konferencja pt. „Wirtualny świat - jedyny świat …?”
Ostatnie artykuły
Aktualnie online
» Gości online: 1

» Użytkowników online: 0

» Łącznie użytkowników: 2
» Najnowszy użytkownik: gpawlak