XLII sesja Rady Powiatu Skierniewickiego

Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do oddania w najem


艢wi臋to Rodziny - integracj膮 pokole艅

鈥炁歸i臋to Rodziny - integracj膮 pokole艅鈥

Dnia 26 maja 2018 r. w Strobowie odby艂a si臋 operacja pn. "艢wi臋to Rodziny - integracj膮 pokole艅" maj膮ca na celu zachowanie dziedzictwa kulturowego obszaru LGD - 鈥濭niazdo鈥 poprzez organizacj臋 imprezy plenerowej promuj膮cej lokalne zasoby kulturowe wsp贸艂finansowana ze 艣rodk贸w Unii Europejskiej w ramach poddzia艂ania "Wsparcie na wdra偶anie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez spo艂eczno艣膰" Programu Rozwoju Obszar贸w Wiejskich na lata 2014-2020.
Na pocz膮tku imprezy zosta艂o zasadzone drzewko integracji przez W艂adze Powiatu Skierniewickiego oraz zaproszonych go艣ci. W ramach tej imprezy uczestnicy mogli pos艂ucha膰 kompozycji muzycznych zespo艂u regionalnego USTRONIE oraz obejrze膰 pokazy cyrkowe - iluzjonisty Rafa艂 Mulka. Gwiazd膮 艢wi臋ta by艂 Robert Janowski.
Podczas imprezy mo偶na by艂o skosztowa膰 potraw regionalnych prezentowanych przez Ko艂a Gospody艅 Wiejskich czy Stowarzyszenia z terenu Powiatu Skierniewickiego w ramach konkursu na 鈥濼radycyjna potraw臋 rodzinn膮鈥 oraz pos艂ucha膰 i obejrze膰 wyst臋py dzieci ze szk贸艂 i przedszkoli z terenu Powiatu w ramach konkursu 鈥濸rzegl膮d Tw贸rczo艣ci Artystycznej鈥. Tego dnia odby艂 si臋 te偶 konkurs pn. 鈥濷dkrywamy rodzinne talenty鈥, w kt贸rym zaprezentowa艂y si臋 uzdolnione rodziny z terenu Powiatu. Wszystkim uczestnikom konkurs贸w w艂adze Powiatu wr臋czy艂y nagrody rzeczowe. Wr臋czane te偶 by艂y nagrody w postaci drzewek w konkursie 鈥瀂 wiedzy o Lokalnej Strategii Rozwoju - Lokalnej Grupy Dzia艂ania 鈥濭niazdo鈥. Odwiedzaj膮cy imprez臋 mogli popr贸bowa膰 groch贸wki i da艅 z grilla, a tak偶e s艂odko艣ci prezentowanych w trakcie pokazu kuchni regionalnej.
Na imprezie nie zabrak艂o tak偶e takich atrakcji jak: fotobudki, dmuchanego placu zabaw, przeja偶d偶ek konnych bryczk膮, foodtruck z pizz膮 czy pokaz贸w stra偶ackich i pokaz贸w Policji.


鈥濫uropejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszar贸w Wiejskich: Europa inwestuj膮ca w obszary wiejskie鈥


Zapraszamy do galeri

XLI sesja Rady Powiatu Skierniewickiego

Dzie艅 Samorz膮du Terytorialnego

Przetwarzanie danych osobowych

UCHWA艁A NR 300/18


Historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi

Skierniewice, dnia 16.05.2018Znak:RO艢.604.1.9.2018.ZB

INFORMACJA
Realizuj膮c obowi膮zek ustawowy wynikaj膮cy z art. 101d ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. 鈥 Prawo ochrony 艣rodowiska (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 519 z p贸藕n. zm.) Starosta Skierniewicki dokonuje identyfikacji potencjalnych historycznych zanieczyszcze艅 powierzchni ziemi.
Przez historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi rozumie si臋:
鈥 zanieczyszczenie powierzchni ziemi, kt贸re zaistnia艂o przed dniem 30 kwietnia 2007 r.
鈥 wynika z dzia艂alno艣ci, kt贸ra zosta艂a zako艅czona przed dniem 30 kwietnia 2007 r.
鈥 szkod臋 w 艣rodowisku w powierzchni ziemi w rozumieniu art. 6 pkt 11 lit. c ustawy z dnia
13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w 艣rodowisku i ich naprawie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1789 z p贸藕n. zm.), kt贸ra zosta艂a spowodowana przez emisj臋 lub zdarzenie, od kt贸rego up艂yn臋艂o wi臋cej ni偶 30 lat.
Rejestr historycznych zanieczyszcze艅 powierzchni ziemi prowadzi Generalny Dyrektor Ochrony 艢rodowiska. Prowadzenie i nadzorowanie spraw dotycz膮cych dzia艂a艅 remediacyjnych (naprawczych) powierzono Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony 艢rodowiska.
Starosta dokonuje identyfikacji potencjalnych historycznych zanieczyszcze艅 powierzchni ziemi oraz sporz膮dza wykaz potencjalnych historycznych zanieczyszcze艅 powierzchni ziemi.

Ka偶dy, kto stwierdzi艂 potencjalne historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi, mo偶e zg艂osi膰 ten fakt staro艣cie (art. 101e ust. 3 w/w ustawy).
W zg艂oszeniu nale偶y wskaza膰 nast臋puj膮ce informacje (art. 101e ust. 4 w/w ustawy).:
1. imi臋 i nazwisko albo nazw臋 podmiotu zg艂aszaj膮cego oraz adres jego zamieszkania lub siedziby;
2. wskazanie miejsca, w miar臋 mo偶liwo艣ci poprzez podanie adresu lub numeru dzia艂ki ewidencyjnej;
3. informacje na temat czasu wyst膮pienia zanieczyszczenia powierzchni ziemi, w tym, w miar臋 mo偶liwo艣ci, dokumenty uprawdopodobniaj膮ce, 偶e zg艂oszenie dotyczy historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi;
4. opis stwierdzonej sytuacji wskazuj膮cej na wyst臋powanie potencjalnego historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi, dokumentacj臋, kt贸ra uprawdopodobni jej wyst膮pienie, w tym, w miar臋 mo偶liwo艣ci, nazwy substancji powoduj膮cych ryzyko oraz wyniki bada艅 zanieczyszczenia gleby i ziemi tymi substancjami, wykonanych przez laboratorium, o kt贸rym mowa w art. 147a ust. 1 pkt 1 lub ust. 1a.
Stosowne zg艂oszenia o potencjalnych zanieczyszczeniach powierzchni ziemi prosimy przekazywa膰 na adres: Starostwo Powiatowe w Skierniewicach, Wydzia艂 Rolnictwa i Ochrony 艢rodowiska,
ul. Konstytucji 3 Maja 6, 96-100 Skierniewice lub na adres e-mail: wos@powiat-skierniewice.pl


Aktualnie online

· Go艣ci online: 2

· U偶ytkownik贸w online: 0

· 艁膮cznie u偶ytkownik贸w: 5
· Najnowszy u偶ytkownik: jacek zimnota
Wygenerowano w sekund: 0.10
3,483,107 unikalne wizyty