Data: , 05 Lipca 2015 roku.

  Imieniny obchodzi: Karolina, Antoni, Filomena

http://bip.powiat-skierniewice.pl
Zarząd Powiatu w Skierniewicach podaje do publicznej wiadomości informacje o sprzedaży następujących składników majątku ruchomego Powiatu Skierniewickiego:OGŁOSZENIEZarząd Powiatu w Skierniewicach podaje do publicznej wiadomości informacje o sprzedaży następujących składników majątku ruchomego Powiatu Skierniewickiego:
1. Samochód osobowy VOLKSWAGEN BORA 1.6 – nr rej. ES 02323 rok produkcji 2000 – cena wywoławcza 6500,00.zł brutto.
2. PIASKARKO-SOLARKA DROGOWA Z SILNIKIEM OZNACZONA NR. 1 – cena wywoławcza -1700,00 zł brutto.
3. PIASKARKO-SOLARKA DROGOWA Z SILNIKIEM OZNACZONA NR. 2 – cena wywoławcza -1900,00 zł brutto.
4. PŁUG ODŚNIEŻNY JEDNOSTRONNY ZAWIESZANY Z SIŁOWNIKIEM oznaczony Nr 1 o szerokości roboczej 345 cm – cena wywoławcza 1500,00 zł brutto.
5. PŁUG ODŚNIEŻNY JEDNOSTRONNY ZAWIESZANY Z SIŁOWNIKIEM firmy Dobrowolski typ PD-03 rok prod. 2004 o szerokości roboczej 330 cm oznaczony Nr 2 – cena wywoławcza 2000,00 zł brutto.
6. PŁUG ODŚNIEŻNY DWUSTRONNY ZAWIESZANY Z SIŁOWNIKIEM oznaczony Nr 3 o szerokości roboczej 300 cm i ramionach o długościach po 250 cm – cena wywoławcza 900,00 zł brutto.
7. PŁUG ODŚNIEŻNY JEDNOSTRONNY ZAWIESZANY oznaczony Nr 4 o szerokości roboczej 350 cm – cena wywoławcza 500,00 zł brutto.
8. PŁUG ODŚNIEŻNY JEDNOSTRONNY ZAWIESZANY Z SIŁOWNIKIEM oznaczony Nr 5 o szerokości roboczej 280 cm – cena wywoławcza 1300,00 zł brutto.

Sprzedaż zbędnych składników majątku ruchomego nastąpi w trybie aukcyjnym.
Termin sprzedaży tj. przeprowadzenia aukcji wyznacza się na 14 lipca 2015 roku godz. 1100 w budynku Starostwa Powiatowego w Skierniewicach sala nr 230.
Pojazdy i maszyny można oglądać w dniach pracy Wydziału Dróg Starostwa Powiatowego w Skierniewicach ul. Kaczyńskiego 9 w godzinach od 700 do 1500.
Osobą do kontaktu jest Pan Albert Cieślak – dostępny jest pod numerem telefonu: 516 006 479 lub 46 833 33 68.
Szczegółowe informacje dotyczące przeprowadzenia aukcji zawarte są w uchwale Nr 50/15 Zarządu Powiatu w Skierniewicach z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie sprzedaży zbędnych składników majątku ruchomego Powiatu Skierniewickiego – udostępniane na miejscu w Wydziale Dróg Starostwa Powiatowego w Skierniewicach ul. Kaczyńskiego 9.

Starosta Skierniewicki
Mirosław Belina

Uchwała Zarządu Powiatu do treści ogłoszenia

Jubileusz 95-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Gzowie.
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2, w związku z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity. Dz. U. z 2015r., poz. 782) Starosta Skierniewicki wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej podaje do publicznej wiadomości co następuje:

Z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa przeznacza się do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego:

Wystawa Czasowa ”Gmina Godzianów - Historia i Współczesność”
Wystawa Czasowa ”Gmina Godzianów - Historia i Współczesność”


Wystawa Czasowa ”Gmina Godzianów - Historia i Współczesność”


12 czerwca br. w Muzeum Regionalnym im. Wł. St. Reymonta w Lipcach Reymontowskich otwarta została wystawa „Gmina Godzianów - Historia i Współczesność”. Jest to trzecia z 9 wystaw prezentujących historię i obecny dorobek poszczególnych gmin Powiatu Skierniewickiego.
Na otwarcie wystawy przybyło wielu gości m.in. Wicestarosta Skierniewicki - Tadeusz Grotkowski, Wójt Gminy Lipce Reymontowskie - Jerzy Czerwiński, Przewodnicząca Rady Gminy - Danuta Łaska, Sekretarz Gminy Godzianów - Andrzej Mozga.
Na wystawie przedstawiono zarys historii gminy Godzianów, pokazano jej herb, flagę,
a trębacz z Orkiestry Dętej odegrał hymn gminy.
Na planszach pokazano historię oraz współczesność poszczególnych wsi gminy.
W części historycznej znalazły się archiwalne fotografie i dokumenty mieszkańców gminy biorących udział w I i II wojnie światowej oraz cenne pamiątki w postaci odznaczeń, dokumentów, elementów wyposażenia wojskowego itp. Szczególną uwagę poświęcono Batalionom Chłopskim, ponieważ w 1942 r. w Godzianowie zorganizowana została Komenda Powiatowa BCH oraz odbywało się tajne nauczanie pod ochroną BCH, na poziomie szkoły średniej.
Współczesna część wystawy to prezentacja szkół podstawowych, gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego. Przedstawiono także Jednostkę Strzelecką działającą przy LO, jej historię i działalność na rzecz patriotycznego wychowania młodzieży.
Duża część wystawy poświęcona została sztuce ludowej. Zaprezentowano na niej sylwetkę i dorobek artystyczny najwybitniejszego rzeźbiarza i malarza – Adama Petryny
z Zapad. Pokazano także rzeźby i rysunki współczesnego artysty urodzonego w Godzianowie – Marka Supery.
Wystawa będzie czynna do października 2015 r.
Sesja Absolutoryjna w Starostwie
Sesja Absolutoryjna w StarostwieUdzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu w Skierniewicach za 2014 r. było najważniejszą uchwałą podjętą podczas IX sesji Rady Powiatu w dniu 18 czerwca br.
Sesja rozpoczęła się od przedstawienia przez Przewodniczącego Zarządu Powiatu - Starosty Skierniewickiego Mirosława Beliny sprawozdań: z wykonania budżetu powiatu za 2014 r., finansowego oraz informacji o stanie mienia komunalnego na koniec 2014 r.
W dalszej części odczytana została uchwała RIO w sprawie opinii dotyczącej sprawozdania Zarządu Powiatu z wykonania budżetu powiatu za 2014 r. Po przedstawieniu wniosku o udzielenie absolutorium przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej oraz odczytaniu opinii RIO w przedmiotowej sprawie, Przewodnicząca Rady – Teresa Jędraszek zarządziła głosowanie nad uchwałą Nr IX/46/15 w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu w Skierniewicach za rok 2014. W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Powiatu w Skierniewicach 14 głosami „za” i 1 głosem „przeciw” udzieliła Zarządowi Powiatu absolutorium za 2014 rok.
Po głosowaniu Starosta Skierniewicki - Mirosław Belina podziękował radnym, członkom zarządu i wszystkim współpracownikom za pracę w 2014 r., która przyczyniła się do wysokiej oceny Rady Powiatu i otrzymania absolutorium.
Na IX sesji radni podjęli również uchwałę w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Skierniewicach oraz przyjęcia Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Skierniewickim na lata 2015-2017 oraz wysłuchali informacji Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego w powiecie w 2014 roku.

Wizyta delegacji samorządowców z Ukrainy
Wizyta delegacji samorządowców z Ukrainy


Dnia 11 czerwca br. Starostwo Powiatowe w Skierniewicach odwiedziła dwuosobowa delegacja z miasta Łubnie na Ukrainie: Burmistrz Oleksandr Hrytsaienko oraz Kierownik Wydziału Polityki Informacyjnej i Komunikacji Społecznej Vita Kovalenko. Przedstawiciele ukraińskiego miasta Łubny uczestniczą w tym roku, w zorganizowanym przez Związek Miast Polskich spotkaniu z cyklu "Przygotowanie ukraińskich samorządów do wdrożenia reform decentralizacyjnych i stowarzyszenia z Unią Europejską". Jest to polsko-ukraiński projekt wsparcia reform samorządowych na Ukrainie, którego celem jest przygotowanie jak najszerszej grupy samorządowców ukraińskich, do wdrożenia zaplanowanych reform decentralizacyjnych oraz absorpcji dotacji unijnych na rozwój.
Ogłoszenie o ograniczeniu sposobu korzystania z części nieruchomości położonej w gminie Nowy Kawęczyn, obręb ewidencyjny Esterka
Ogłoszenie o ograniczeniu sposobu korzystania z części nieruchomości położonej w gminie Nowy Kawęczyn, obręb ewidencyjny Esterka

Decyzja


Działając na podstawie art. 124, art. 113 ust. 7, art. 114 ust. 3 i 4, art. 118a ust. 2 w związku z art. 124a i art. 6 pkt 2, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015r., poz. 782 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana Henryka Szychowskiego, pełnomocnika PGE Dystrybucja S.A. w Lublinie, Oddział Łódź-Teren
Piknik Rodzinny
Ostatnie artykuły
Aktualnie online
» Gości online: 2

» Użytkowników online: 0

» Łącznie użytkowników: 2
» Najnowszy użytkownik: gpawlak