Budżet! ależ to bardzo proste – Objaśniamy budżet Powiatu Skierniewickiego na 2013 r.

NewsyBudżet! ależ to bardzo proste – Objaśniamy budżet Powiatu Skierniewickiego na 2013 r.
Budżet Powiatu Skierniewickiego na 2013 rok przewiduje dochody w wysokości 17.112.211 zł.
W strukturze dochodów ogółem, dochody majątkowe stanowią 0,15 % a dochody bieżące 99,85 %. Dochody majątkowe to dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej - 4.000 zł oraz wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (rębak, ciągnik, samochód osobowy) – 23.000 zł.
Wśród dochodów bieżących wyodrębnia się:
• subwencje ogólne z budżetu państwa 8.499.431 zł, tj. 49,74 % dochodów bieżących;
• dotacje 2.303.235 zł, tj. 13,48 % dochodów bieżących, w tym:
 dotacje na zadania rządowe zlecone powiatowi 712.752 zł,
 dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 7.000 zł,
 dotacje z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na realizację projektów ze środków budżetu Unii Europejskiej – 256.587 zł,
 dotacje od innych jednostek samorządu terytorialnego 1.326.896 zł.
• dochody własne 6.282.545 zł, tj. 36,78 % dochodów bieżących.[b]

STRUKTURA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH WYGLĄDA NASTĘPUJĄCO
[/b]

Komentarze

Brak komentarzy. Może czas dodać swój?

Dodaj komentarz

Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Wygenerowano w sekund: 0.07
8,060,671 unikalne wizyty