Przypominamy o obowiązku sporządzania zbiorczych zestawień danych o rodzajach i ilości odpadów oraz o terminie ich składania.

Z dniem 15 marca 2013 r. mija termin przekazywania do Urzędu Marszałkowskiego
w Łodzi zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku
i unieszkodliwiania tych odpadów, za rok 2012 r. Obowiązek sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych dotyczy posiadacza odpadów, w tym wytwórcę komunalnych osadów ściekowych. Obowiązek ten wynika z art. 37 ust. 3 „starej” ustawy o odpadach (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243, z późn. zm.) oraz art. 237 „nowej” ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r., poz. 21).

Sposoby i formularze dotyczące prowadzenia ewidencji odpadów i zbiorczych zestawień danych o odpadach zamieszczone są w:
 rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz.U. z 2010 r., Nr 249, poz. 1673),
 rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o odpadach (Dz.U. z 2010 r., Nr 249, poz. 1674).

Niewykonanie przez posiadacza odpadów obowiązku przekazania w/w sprawozdania będzie skutkowało nałożeniem przez marszałka województwa kary pieniężnej, zgodnie z art. 79c „starej” ustawy o odpadach, w kwocie nie przekraczającej, za dany rok kalendarzowy, 10 000 zł.

Komentarze

Brak komentarzy. Może czas dodać swój?

Dodaj komentarz

Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Wygenerowano w sekund: 0.07
8,069,848 unikalne wizyty