Dnia 30 stycznia 2015 roku w sali sejmikowej Starostwa Powiatowego w Skierniewicach odbyła się budżetowa Sesja

Dnia 30 stycznia 2015 roku w sali sejmikowej Starostwa Powiatowego
w Skierniewicach odbyła się budżetowa Sesja Rady Powiatu w Skierniewicach.
Pierwszym ważnym punktem porządku obrad było uchwalenie budżetu powiatu na 2015 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Skierniewickiego na lata 2015-2018.
Radni po wysłuchaniu pozytywnych opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi Zespół Zamiejscowy w Skierniewicach, opinii Komisji stałych Rady Powiatu
w Skierniewicach w sprawie budżetu powiatu na 2015 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Skierniewickiego na lata 2015-2018, jak również po zapoznaniu się ze stanowiskiem Zarządu Powiatu w przedmiotowej sprawie, jednogłośnie uchwalili budżet powiatu na 2015 rok
V sesję z tej okazji swoją obecnością zaszczycili pani Dorota Rutkowska - Posłanka na Sejm RP, Wójtowie gmin Powiatu Skierniewickiego, Kierownicy służb i inspekcji.
Ponadto Rada Powiatu podjęła również uchwałę dotyczącą wskazania Wiceprzewodniczącego Rady podpisującego polecenia wyjazdu służbowego Przewodniczącego Rady i uchwałę w sprawie zmiany Statutu Powiatu Skierniewickiego.
W dalszej kolejności Rada wysłuchała informacji o działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego za 2014 rok, informacji o stanie: bezpieczeństwa publicznego, bezpieczeństwa pożarowego oraz zagrożeniach pożarowych na terenie Powiatu Skierniewickiego za 2014 rok, także sprawozdania
z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez JST.


Komentarze

Brak komentarzy. Może czas dodać swój?

Dodaj komentarz

Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Wygenerowano w sekund: 0.06
7,547,250 unikalne wizyty