Modernizacja ewidencji gruntów i budynków - etap II, dla nieruchomości położonych w obrębach: GODZIANÓW i ZAPADY gminy Godzianów.

Z A W I A D O M I E N I E


Zgodnie z art.24 a ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku – Prawo geodezyjne
i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku Nr 193, poz. 1287 ze zm.)
Starosta Powiatu Skierniewickiego zawiadamia o przystąpieniu z dniem 2 kwietnia 2015r. do prac z zakresu modernizacji ewidencji gruntów i budynków - etap II, dla nieruchomości położonych

w obrębach: GODZIANÓW i ZAPADY gminy Godzianów.


Postępowanie prowadzone będzie w trybie przepisów ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz przepisów Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów
i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 454 ze zm.).
Do wykonania czynności technicznych związanych z opracowaniem projektu operatu opisowo-kartograficznego upoważnieni zostali pracownicy firmy Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych s. c. Alicja Bugno i Robert Woiński z siedzibą w Gorlicach, ul. Kopernika 10, 38-300 Gorlice.
W ramach tych prac zostaną ustalone punkty graniczne granic obrębu Godzianów z obrębem Zapady, linia brzegowa rzeki Pisia Zwierzyniec oraz zaktualizowane użytki i klasy gruntów.
Jednocześnie informuję, że w interesie właścicieli nieruchomości jest ich obecność na gruncie, w terminie określonym w zawiadomieniu otrzymanym od Wykonawcy prac modernizacji ewidencji gruntów i budynków.
Wszelkie zmiany danych ewidencyjnych po zakończeniu modernizacji ewidencji gruntów i budynków, zgodnie z art. 24a ust.12 ustawy, będą aktualizowane na wniosek właścicieli po dostarczeniu na koszt zainteresowanych niezbędnej dokumentacji geodezyjnej.


Starosta Skierniewicki

Mirosław Belina

Komentarze

Brak komentarzy. Może czas dodać swój?

Dodaj komentarz

Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Wygenerowano w sekund: 0.05
6,335,154 unikalne wizyty