Ogłoszenie o konsultacjach społecznych w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Skierniewickim na lata 2015–2017

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Skierniewickim na lata 2015–2017

Zarząd Powiatu w Skierniewicach
ogłasza konsultacje

1. Cel konsultacji.
Celem konsultacji jest zebranie opinii mieszkańców Powiatu Skierniewickiego oraz organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie poddanej konsultacji.
2. Przedmiot konsultacji.
Projekt uchwały Rady Powiatu w Skierniewicach w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Skierniewickim na lata 2015–2017.
3. Data rozpoczęcia i zakończenia konsultacji.
Konsultacje będą trwały od 16 kwietnia 2015 r. do 23 kwietnia 2015 r. Zasięg konsultacji obejmuje teren Powiatu Skierniewickiego ziemskiego.
4. Forma konsultacji.
Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie wyrażenia pisemnych propozycji do programu na druku, który będzie do pobrania ze strony internetowej Starostwa Powiatowego w Skierniewicach pod adresem: www.powiat-skierniewice.pl i bip.powiat-skierniewice.pl oraz Powiatowego Centrum Pomocy rodzinie w Skierniewicach pod adresem www.pcpr.powiat-skierniewice.pl. Można będzie go odebrać osobiście w punkcie obsługi klienta w budynku Starostwa Powiatowego w Skierniewicach ul. Konstytucji 3-go Maja 6, 96-100 Skierniewice.
Pisemne propozycje oraz uwagi do Programu należy składać na zamieszczonym na stronach internetowej wzorze. Propozycje należy przesyłać pocztą tradycyjną na adres Starostwo Powiatowe w Skierniewicach ul. Konstytucji 3-go Maja 6, 96-100 Skierniewice z dopiskiem „Konsultacje Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Skierniewickim na lata 2015-2017” lub drogą elektroniczną na adres: kierownikpcpr@powiat-skierniewice.pl do dnia 23 kwietnia 2015 roku.
Osobami odpowiedzialnymi za przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji jest zespół konsultacyjny Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Skierniewickim na lata 2015-2017 w składzie:
1.Jarosław Sobieszek – przewodniczący zespołu
2.Ewa Pawlak – członek zespołu
3. Edyta Suska – członek zespołu
4. Barbara Gogol – członek zespołu
5. Ewa Modzelewska - Sasin– członek zespołu

Zespół powołany do przygotowania i napisania Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Skierniewickim na lata 2015–2017 tj.: Kierownik i pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Skierniewicach.
Przewodniczący zespołu konsultacyjnego i kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przedstawi Zarządowi Powiatu w Skierniewicach informację o zebranych opiniach i uwagach.
Wyniki konsultacji nie są wiążące dla Zarządu Powiatu w Skierniewicach.


 Formularz zgłaszania opinii
 Projekt Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Skierniewickim na lata 2015-2017
 Projekt uchwały Rady Powiatu w Skierniewicach w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Skierniewickim na lata 2015-2017

Komentarze

Brak komentarzy. Może czas dodać swój?

Dodaj komentarz

Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Wygenerowano w sekund: 0.07
7,547,229 unikalne wizyty