Informacja o wyborze wykonawcy na sporządzenie - uproszczonych planów urządzenia lasu

Informacja o wyborze wykonawcy na sporządzenie:
- uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów osób fizycznych i wspólnot gruntowych położonych w obrębach (wsiach): Białynin-Krasówka, Borysław, Janisławice, Jasień, Kochanów, Złota, gm. Głuchów;
- inwentaryzacji stanu lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa położonych w obrębach (wsiach): Białynin-Południe, Celigów, Prusy, Reczul i Skoczykłody, gm. Głuchów.

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Skierniewicach informuje mieszkańców wsi: Białynin-Krasówka, Borysław, Janisławice, Jasień, Kochanów, Złota, Białynin-Południe, Celigów, Prusy, Reczul i Skoczykłody - gm. Głuchów o podpisaniu umowy między Powiatem Skierniewickim a Agencją CEZAR Piotrkowicz Spółka Jawna z siedzibą w Mińsku Mazowieckim, 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Boczna 28, na wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasów oraz Inwentaryzacji stanu lasu.
W związku z powyższym informujemy, że na terenie wyżej wymienionych wsi prowadzone będą prace urządzeniowe w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, związane z przygotowaniem przedmiotowych dokumentów.
O terminie prowadzenia prac urządzeniowych w terenie Wykonawca powiadomi sołtysów poszczególnych wsi oraz uzgodni z nimi sposób informowania o tym fakcie właścicieli lasów.
Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 21 ust. 4 ustawy o lasach projekty uproszczonych planów urządzenia lasów dla lasów położonych w obrębach: Białynin-Krasówka, Borysław, Janisławice, Jasień, Kochanów, Złota - gm. Głuchów zostaną wyłożone do publicznego wglądu, na okres 60 dni, w siedzibie urzędu Gminy Głuchów. O dokładnym terminie wyłożenia projektów uproszczonych planów urządzenia lasu właściciele lasów zostaną poinformowani przez Wójta Gminy Głuchów.
Zgodnie z powyższą ustawą, w ciągu 30 dni od daty wyłożenia projektów uproszczonych planów urządzenia lasu, zainteresowani właściciele lasów będą mogli składać do Starosty, zastrzeżenia i wnioski w sprawie zapisów zawartych w planach.
Po sporządzeniu inwentaryzacji stanu lasów położonych w obrębach: Białynin-Południe, Celigów, Prusy, Reczul i Skoczykłody - gm. Głuchów, zgodnie z art. 19 ust. 3 ustawy o lasach, Starosta Skierniewicki wyda decyzje określające zadania z zakresu gospodarki leśnej dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, na okres 10 lat.

Komentarze

Brak komentarzy. Może czas dodać swój?

Dodaj komentarz

Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Wygenerowano w sekund: 0.06
6,282,724 unikalne wizyty