WYKAZ NIERUCHOMO艢CI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDA呕Y

WYKAZ NIERUCHOMO艢CI
PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDA呕Y
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2, w zwi膮zku z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomo艣ciami ( tekst jednolity. Dz. U. z 2015r., poz. 782) Starosta Skierniewicki wykonuj膮cy zadanie z zakresu administracji rz膮dowej podaje do publicznej wiadomo艣ci co nast臋puje:

Z zasobu nieruchomo艣ci Skarbu Pa艅stwa przeznacza si臋 do sprzeda偶y w trybie przetargu ustnego nieograniczonego:
- zabudowan膮 nieruchomo艣膰 oznaczon膮 w ewidencji grunt贸w jako dzia艂ka nr 3 o pow. 0,11ha, po艂o偶on膮 w obr臋bie ewidencyjnym Prandot贸w, gmina Nowy Kaw臋czyn, dla kt贸rej w Wydziale Ksi膮g Wieczystych S膮du Rejonowego w Skierniewicach prowadzona jest Ksi臋ga Wieczysta Nr LD1H/00038050/9.
Dla nieruchomo艣ci brak jest aktualnie obowi膮zuj膮cego planu zagospodarowania przestrzennego, jednak zgodnie z zapisami studium uwarunkowa艅 i kierunk贸w zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowy Kaw臋czyn, dzia艂ka po艂o偶ona jest na terenie oznaczonym symbolem RM/MN 鈥 tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem zabudowy produkcyjno - us艂ugowej.
Nieruchomo艣膰 zabudowana jest murowanym budynkiem gospodarczym o powierzchni zabudowy 35m2.
Cena wywo艂awcza nieruchomo艣ci ustalona do sprzeda偶y wynosi: 22.727,00z艂,
(s艂ownie: dwadzie艣cia dwa tysi膮ce siedemset dwadzie艣cia siedem 00/100).
Do podanej ceny zostanie doliczony podatek VAT wed艂ug stawki obowi膮zuj膮cej w dniu zawarcia aktu notarialnego.

- niezabudowan膮 nieruchomo艣膰 oznaczon膮 w ewidencji grunt贸w jako dzia艂ka nr 628 o pow. 0,25ha, po艂o偶on膮 w obr臋bie ewidencyjnym Pszczon贸w, gmina Mak贸w, dla kt贸rej w S膮dzie Rejonowym w Skierniewicach Wydziale Ksi膮g Wieczystych prowadzona jest Ksi臋ga Wieczysta Nr LD1H/00039742/4.
Dla nieruchomo艣ci brak jest aktualnie obowi膮zuj膮cego planu zagospodarowania przestrzennego, jednak zgodnie z zapisami studium uwarunkowa艅 i kierunk贸w zagospodarowania przestrzennego Gminy Mak贸w, dzia艂ka po艂o偶ona jest na terenie oznaczonym symbolem R4 鈥 obszary rolniczej przestrzeni produkcyjnej z dopuszczeniem zalesie艅 oraz zabudowy zwi膮zanej z u偶ytkowaniem rolniczym grunt贸w ograniczonej do istniej膮cych siedlisk rolniczych.
Cena nieruchomo艣ci ustalona do sprzeda偶y wynosi: 3.773,00 z艂, (s艂ownie z艂otych: trzy tysi膮ce siedemset siedemdziesi膮t trzy 00/100).

Dodatkowe informacje o w/w nieruchomo艣ciach mo偶na uzyska膰 w Starostwie Powiatowym
w Skierniewicach ul. Konstytucji 3 Maja 6, pok贸j 22 lub telefonicznie nr (46) 834 59 02.

Osoby, kt贸rym w my艣l art. 34 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomo艣ciami, przys艂uguje pierwsze艅stwo w nabyciu nieruchomo艣ci, mog膮 z艂o偶y膰 stosowny wniosek w terminie 6 tygodni od og艂oszenia niniejszego wykazu, tj. do dnia 5 sierpnia 2015r.

Niniejszy wykaz podaje si臋 do publicznej wiadomo艣ci na okres 21 dni,
tj. w dniach 25.06 鈥 15.07.2015r.

Komentarze

Brak komentarzy. Mo偶e czas doda膰 sw贸j?

Dodaj komentarz

Zaloguj si臋, aby m贸c doda膰 komentarz.
Wygenerowano w sekund: 0.06
5,605,812 unikalne wizyty