UCZYMY, RADZIMY, PODPOWIADAMY - Zmiana przepisów Prawa budowlanego – cz. I

UCZYMY, RADZIMY, PODPOWIADAMY - Zmiana przepisów  Prawa budowlanego – cz. I
UCZYMY, RADZIMY, PODPOWIADAMY - Zmiana przepisów
Prawa budowlanego – cz. I


W dniu 28 czerwca br. weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo budowlane, która upraszcza procedury związane z przygotowaniem, rozpoczęciem i zakończeniem niewielkich i nieskomplikowanych inwestycji. Przede wszystkim ustawa znosi wymóg uzyskania pozwolenia na budowę budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane. Zwolnienie nie dotyczy budynków bliźniaczych i szeregowych, gdyż te z powodu usytuowania przy granicy – zawsze będą swoim obszarem oddziaływania wykraczały poza teren działki objętej zamierzeniem inwestycyjnym. Również budynki wolnostojące, ale usytuowane w odległości mniejszej niż 3m od granicy działki sąsiedniej, będą oddziaływały na tą działkę, a zatem inwestor w takiej sytuacji nadal będzie musiał starać się o pozwolenie na budowę.
Z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę została zwolniona także przebudowa budynków mieszkalnych jednorodzinnych pod warunkiem, że nie prowadzi do zwiększenia dotychczasowego oddziaływania tych budynków.
Kolejną zmianą, na której skorzysta wielu inwestorów, jest rozszerzenie katalogu obiektów budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę a objętych obowiązkiem zgłoszenia. Pozwolenia nie wymaga budowa wolnostojących parterowych budynków gospodarczych, w tym garaży, altan (czyli obiektów nie będących budynkami, nie mających trwałych przegród pionowych) oraz przydomowych ganków i oranżerii o powierzchni zabudowy do 35m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500m2 powierzchni działki.
Do katalogu obiektów zwolnionych z pozwolenia na budowę dodano też wolno stojące parterowe budynki rekreacji indywidualnej rozumiane jako budynki przeznaczone do okresowego wypoczynku o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać jednego na każde 500 m2 powierzchni działki. Sformułowanie to wskazuje, iż w tym wypadku chodzi o niewielkie domki typowo letniskowe, niesłużące do całorocznego zamieszkiwania. Te całoroczne są już zaliczone do domów jednorodzinnych i mogą skorzystać z innej podstawy zwolnienia, jeśli spełniają pozostałe warunki przewidziane dla takich budynków.
Pozwolenia nie będą też wymagały wiaty (budowle w postaci dachu wspartego na słupach) o powierzchni zabudowy do 50 m2 sytuowane na działce, na której znajduje się budynek mieszkalny lub przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe, przy czym łączna liczba tych wiat na działce nie może przekraczać dwóch na każde 1000 m2 powierzchni działki. W stosunku do dotychczasowych przepisów jest to zmiana wielkościowa, albowiem wcześniej ze zwolnienia mogły korzystać tylko wiaty o powierzchni zabudowy do 25 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie mogła przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki.
Również w stosunku do przydomowych basenów i oczek wodnych zwiększono dopuszczalny limit powierzchni, przy której nie ma obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę – do 50 m2, podczas gdy wcześniej było to 30 m2. Zwolnienia doczekały się też zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe o pojemności do 10 m2, czyli popularne szamba.

Komentarze

Brak komentarzy. Może czas dodać swój?

Dodaj komentarz

Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Wygenerowano w sekund: 0.06
6,321,379 unikalne wizyty