ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości

STAROSTA SKIERNIEWICKI

informuje, że na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego w Skierniewicach, ul. Konstytucji 3 Maja 6 zostało podane do publicznej wiadomości ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż:

- niezabudowanej nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 628 o pow. 0,25ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Pszczonów, gmina Maków, dla której w Sądzie Rejonowym w Skierniewicach Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest Księga Wieczysta Nr LD1H/00039742/4.
Cena nieruchomości ustalona do sprzedaży wynosi: 3.773,00 zł, (słownie złotych: trzy tysiące siedemset siedemdziesiąt trzy 00/100).
Przetarg odbędzie się dnia 30 września 2015r. o godz. 1000 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Skierniewicach ul. Konstytucji 3 Maja 6, sala 230.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium gotówką w wysokości
500,00 zł (słownie złotych: pięćset 00/100).

- zabudowanej nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 3 o pow. 0,11ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Prandotów, gmina Nowy Kawęczyn, dla której w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Skierniewicach prowadzona jest Księga Wieczysta Nr LD1H/00038050/9.
Cena wywoławcza nieruchomości: 22.727,00zł (słownie złotych: dwadzieścia dwa tysiące siedemset dwadzieścia siedem 00/100). Do podanej ceny zostanie doliczony podatek VAT według stawki obowiązującej w dniu zawarcia aktu notarialnego.
Przetarg odbędzie się dnia 30 września 2015r. o godz. 1100
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium gotówką w wysokości
2.000,00 zł (słownie złotych: dwa tysiące 00/100).
Wadium należy wpłacać w kasie Starostwa lub przelewem na konto: Starostwo Powiatowe w Skierniewicach BZ WBK o/Skierniewice Nr 94 1500 1689 1216 8001 8049 0000 najpóźniej do dnia 25 września 2015r.
Miejsce przetargu: siedziba Starostwa Powiatowego w Skierniewicach ul. Konstytucji 3 Maja 6, sala 230.
Szczegółowe informacje o nieruchomości i o warunkach uczestnictwa w przetargu można uzyskać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Skierniewicach w godzinach urzędowania, pokój nr 22 lub telefonicznie nr (46) 834 59 02.

Komentarze

Brak komentarzy. Może czas dodać swój?

Dodaj komentarz

Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Wygenerowano w sekund: 0.05
7,576,475 unikalne wizyty