Ogłoszenie o konsultacjach społecznych w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Skierniewickim na lata 2015

1. Cel konsultacji.
Celem konsultacji jest zebranie opinii mieszkańców Powiatu Skierniewickiego oraz organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie poddanej konsultacji.
2. Przedmiot konsultacji.
Projekt uchwały Rady Powiatu w Skierniewicach w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy
w Rodzinie w Powiecie Skierniewickim na lata 2015–2020.
3. Data rozpoczęcia i zakończenia konsultacji.
Konsultacje będą trwały od 07 września 2015 r. do 15 września 2015 r. Zasięg konsultacji obejmuje teren Powiatu Skierniewickiego ziemskiego.
4. Forma konsultacji.
Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie wyrażenia pisemnych propozycji do programu na druku, który będzie do pobrania ze strony internetowej Starostwa Powiatowego w Skierniewicach pod adresem: www.powiat-skierniewice.pl i bip.powiat-skierniewice.pl oraz Powiatowego Centrum Pomocy rodzinie w Skierniewicach pod adresem www.pcpr.powiat-skierniewice.pl. Można będzie go odebrać osobiście w punkcie obsługi klienta w budynku Starostwa Powiatowego w Skierniewicach ul. Konstytucji 3-go Maja 6, 96-100 Skierniewice.
Pisemne propozycje oraz uwagi do Programu należy składać na zamieszczonym na stronach internetowej wzorze. Propozycje należy przesyłać pocztą tradycyjną na adres Starostwo Powiatowe w Skierniewicach ul. Konstytucji 3-go Maja 6, 96-100 Skierniewice z dopiskiem „Konsultacje Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Skierniewickim na lata 2015–2020” lub drogą elektroniczną na adres: kierownikpcpr@powiat-skierniewice.pl do dnia 15 września 2015 roku.
Osobami odpowiedzialnymi za przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji jest zespół konsultacyjny Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Skierniewickim na lata 2015–2020 w składzie:
Ewa Modzelewska – Sasin – przewodniczący zespołu
Tadeusz Grotkowski – członek zespołu
Ewa Pawlak – członek zespołu
Andrzej Supeł – członek zespołu
Ewa Węgrzyn – członek zespołu
Zespół powołany do przygotowania i napisania Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Skierniewickim na lata 2015–2020 tj.: Kierownik i pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Skierniewicach.
Przewodniczący zespołu konsultacyjnego i kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przedstawi Zarządowi Powiatu w Skierniewicach informację o zebranych opiniach i uwagach.
Wyniki konsultacji nie są wiążące dla Zarządu Powiatu w Skierniewicach.


Załączniki:

 Formularz zgłaszania opinii
 Projekt Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Skierniewickim na lata 2015–2020
 Projekt uchwały Rady Powiatu w Skierniewicach w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Skierniewickim na lata 2015–2020

Uchwała Zarządu Powiatu do treści ogłoszenia

Komentarze

Brak komentarzy. Może czas dodać swój?

Dodaj komentarz

Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Wygenerowano w sekund: 0.07
7,547,648 unikalne wizyty