Kolejny etap wymiany okien w Starostwie Powiatowym w Skierniewicach zakończony !!!

Kolejny etap wymiany okien w Starostwie Powiatowym w Skierniewicach zakończony !!!

Zarząd Powiatu w Skierniewicach w 2014 r. podjął decyzję o realizacji przez najbliższe 5 lat projektu mającego na celu wymianę zniszczonych okien w budynku Starostwa Powiatowego w Skierniewicach. Liczba okien zaklasyfikowanych do wymiany to ponad 100 sztuk i w związku z wysokimi kosztami produkcji okien (muszą być drewniane i wykonane zgodnie z wymaganiami Konserwatora) niemożliwa jest ich jednoczesna wymiana.
Z początkiem roku 2015 w ramach konkursu o dotację na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków województwa łódzkiego - Zarząd Powiatu w Skierniewicach złożył wniosek pn. „Wymiana okien w budynku dawnego Sejmiku skierniewickiego obecnie siedziby Starostwa Powiatowego w Skierniewicach - etap II ”. Pozytywna decyzja z czerwca 2015 r. Sejmiku Województwa Łódzkiego o dofinansowaniu tego zadania doprowadziła do podpisania 31.08.0215 r. umowy o dofinansowanie ww. projektu. W październiku 2015 r. rozpoczął się II etap remontu budynku Starostwa Powiatowego w Skierniewicach polegający na wymianie 23 szt. - 90 letnich okien, wraz z obróbką zew. i wew.
Dzięki wymianie 23 sztuk okien w tych pomieszczeniach, w których zostały wymienione znacznie poprawiły się warunki pracy ze względu na lepszy komfort termiczny
i zmniejszenie się hałasu. Jednocześnie, co trzeba podkreślić zmniejszyło się zagrożenie przechodzących obok budynku pieszych, gdyż stan niektórych okien groził ich wypadnięciem.
Całkowita wymiana okien w przyszłości, poprawi również estetykę zabytkowego budynku Starostwa.
Całkowita wartość zadania to kwota 69 026,28 zł, z czego wkład własny stanowiły środki z budżetu Powiatu Skierniewickiego w kwocie 39 441,62 zł. Zadanie pn. „Wymiana okien w budynku dawnego Sejmiku skierniewickiego obecnie siedziby Starostwa Powiatowego
w Skierniewicach - etap II ”
zrealizowano przy udziale środków z budżetu Województwa Łódzkiego w kwocie 29 584,66 zł.

Zdjęcie okna w pok. nr 19 w trakcie prac


Zdjęcie okna w pokoju nr 19 po wymianie

Komentarze

Brak komentarzy. Może czas dodać swój?

Dodaj komentarz

Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Wygenerowano w sekund: 0.07
8,069,662 unikalne wizyty