Z A W I A D O M I E N I E

Zgodnie z art.24 a ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku – Prawo geodezyjne
i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. 2015, poz. 520 z późn. zm.)
Starosta Powiatu Skierniewickiego zawiadamia o przystąpieniu z dniem 22 lutego 2016r. do prac z zakresu kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów i budynków - etap II, dla nieruchomości położonych

w obrębach gminy MAKÓW.


Postępowanie prowadzone będzie w trybie przepisów ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz przepisów Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów
i budynków (t. j. Dz. U. 2015, poz. 542 z późn. zm.).
Do wykonania czynności technicznych związanych z opracowaniem projektu operatu opisowo-kartograficznego upoważnieni zostali pracownicy firmy Zakład Usług Geodezyjnych s. c. Jan i Tomasz Poradzińscy z siedzibą w Suwałkach, ul. Nowomiejska 2/39, 16-400 Suwałki.
W ramach tych prac zostaną ustalone punkty graniczne granic powiatu, gminy oraz
obrębów, linia brzegowa rzeki Pisia Zwierzyniec i Uchanka oraz zaktualizowane użytki
i klasy gruntów.
Jednocześnie informuję, że w interesie właścicieli nieruchomości jest ich obecność na gruncie, w terminie określonym w zawiadomieniu otrzymanym od Wykonawcy prac modernizacji ewidencji gruntów i budynków.
Wszelkie zmiany danych ewidencyjnych po zakończeniu modernizacji ewidencji gruntów
i budynków, zgodnie z art. 24a ust.12 ustawy, będą aktualizowane na wniosek właścicieli po dostarczeniu na koszt zainteresowanych niezbędnej dokumentacji geodezyjnej.Starosta Skierniewicki

Mirosław Belina

Komentarze

Brak komentarzy. Może czas dodać swój?

Dodaj komentarz

Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Wygenerowano w sekund: 0.05
6,283,030 unikalne wizyty