ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia prognozy UPUL 2016

Skierniewice, dnia 29 sierpnia 2016 r.

Znak: ROŚ.6162.1.2016.HPOgłoszenie
Starosty SkierniewickiegoNa podstawie art. 54 ust. 2, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.),

informuję
O sporządzeniu :

a) Projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu wsi Joachimów Mogiły gmina
Bolimów pow. Skierniewicki; woj. Łódzkie na okres 01.01.2017 – 31.12.2026 r ;

b) Projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu wsi Kolonia Bolimowska
Wieś gmina Bolimów pow. Skierniewicki; woj. Łódzkie na okres
01.01.2017 – 31.12.2026 r ;


c) Prognozy Oddziaływania Na Środowisko Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa położonych w obrębach Joachimów Mogiły oraz Kolonia Bolimowska wieś w gminie Bolimów, powiecie skierniewickim, województwie łódzkim, na okres 01.01.2017 r. - 31.12.2026 r.

Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z w/w projektami w terminie od 13 września do 4 października 2016 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Skierniewicach, w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska, 96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 6 w pokoju nr 127, w dniach poniedziałek ÷ piątek w godzinach pracy urzędu.
Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. - o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko, uwagi i wnioski do w/w projektów dokumentów mogą być wnoszone w formie pisemnej na adres Starostwo Powiatowe w Skierniewicach, ul. Konstytucji 3 Maja 6, 96-100 Skierniewice, ustnie do protokołu w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Skierniewicach w pokoju nr 126, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r., poz. 262 z późn. zm.) na adres wos@powiat-skierniewice.pl
Organem właściwym do rozpatrywania uwag i wniosków jest Starosta Skierniewicki.
W myśl art. 41 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko uwagi lub wnioski złożone po dniu 4 października 2016 r. nie będą rozpatrywane

Starosta Skierniewicki


Mirosław BelinaKomentarze

Brak komentarzy. Może czas dodać swój?

Dodaj komentarz

Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Wygenerowano w sekund: 0.69
7,547,321 unikalne wizyty