Informacja o ogłoszeniu przetargu

STAROSTA SKIERNIEWICKI
informuje, że na stronie internetowej, w BIP-ie i na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego w Skierniewicach, ul. Konstytucji 3 Maja 6 zostało podane do publicznej wiadomości ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 380 o pow. 0,5094ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Joachimów Mogiły, gmina Bolimów, dla której w Sądzie Rejonowym w Skierniewicach Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest Księga Wieczysta Nr LD1H/00038697/6.
Cena nieruchomości ustalona do sprzedaży wynosi: 3.631,00 zł, (słownie złotych: trzy tysiące sześćset trzydzieści jeden 00/100).
Przetarg odbędzie się dnia 19 października 2016r. o godz. 1000 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Skierniewicach ul. Konstytucji 3 Maja 6, sala 230.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium gotówką w wysokości 600,00zł (słownie złotych: sześćset 00/100) najpóźniej do dnia 12 października 2016r.
Wadium należy wpłacać w kasie Starostwa lub przelewem na konto: Starostwo Powiatowe w Skierniewicach BZ WBK o/Skierniewice Nr 94 1500 1689 1216 8001 8049 0000
Miejsce przetargu: siedziba Starostwa Powiatowego w Skierniewicach ul. Konstytucji 3 Maja 6, sala 230.
Szczegółowe informacje o nieruchomości i o warunkach uczestnictwa w przetargu można uzyskać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Skierniewicach w godzinach urzędowania, pokój nr 22 lub telefonicznie nr (46) 834 59 02.

Komentarze

Brak komentarzy. Może czas dodać swój?

Dodaj komentarz

Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Wygenerowano w sekund: 0.06
8,069,636 unikalne wizyty