informacja o XXII sesji Rady Powiatu


PRZEWODNICZĄCA RADY POWIATU w SKIERNIEWICACH
96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja Nr 6
tel.+48 68345915,fax +48 468336679
e-mail: sekretariat@powiat-skierniewice.pl


Skierniewice, 26 października 2016 rokuDziałając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814) oraz § 17 ust. 1 i § 20 ust. 3 Statutu Powiatu Skierniewickiego informuję o XXII sesji Rady Powiatu
w Skierniewicach, która odbędzie się w piątek 04 listopada 2016 roku

o godzinie 11:00 w sali sejmikowej nr 123 Starostwa Powiatowego w Skierniewicach ul. Konstytucji 3 Maja nr 6.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXI sesji.
4. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
5. Podjęcie uchwały Nr XXII/112/16 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Skierniewickiego na lata 2016-2019 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2016-2025.
6. Podjęcie uchwały Nr XXII/113/16 w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok.
7. Analiza oświadczeń majątkowych radnych i kierowników wydających decyzje
w imieniu starosty.
8. Informacja o działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Wł. St. Reymonta w Skierniewicach za 2015 rok.
9. Informacja o realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2015/2016.
10. Informacja o działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Skierniewicach za 2015 rok.
11. Informacja Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa
o działalności inspekcji na terenie powiatu za 2015 rok.
12. Interpelacje i zapytania Radnych.
13. Wnioski i oświadczenia Radnych.
14. Sprawy różne.
15. Zakończenie obrad.
Przewodnicząca Rady
(-) Teresa Jędraszek

Komentarze

Brak komentarzy. Może czas dodać swój?

Dodaj komentarz

Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Wygenerowano w sekund: 0.06
7,575,556 unikalne wizyty