informacja o XXIV sesji Rady Powiatu


PRZEWODNICZĄCA RADY POWIATU w SKIERNIEWICACH
96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja Nr 6
tel.+48 68345915,fax +48 468336679
e-mail: sekretariat@powiat-skierniewice.pl


Skierniewice, 23 grudnia 2016 rokuDziałając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814 ze zm.) oraz § 17 ust. 1 i § 20 ust. 3 Statutu Powiatu Skierniewickiego informuję o XXIV sesji Rady Powiatu
w Skierniewicach, która odbędzie się w czwartek 29 grudnia 2016 roku
o godzinie 11:00 w sali nr 123, I p. Starostwa Powiatowego w Skierniewicach przy
ul. Konstytucji 3 Maja nr 6.

Proponowany porządek obrad:

1) Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2) Przedstawienie porządku obrad.
3) Przyjęcie Protokołu Nr : XXIII/2016.
4) Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
5) Podjęcie uchwały Nr XXIV/118/16 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Skierniewickiego na lata 2017 – 2020 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2017-2026.
a) Odczytanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Skierniewickiego na lata 2017 – 2020 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2017-2026.
b) Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Skierniewickiego na lata 2017 – 2020 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2017-2026.
c) Dyskusja dotycząca projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Skierniewickiego na lata 2017 – 2020 wraz
z prognozą kwoty długu na lata 2017-2026.
d) Głosowanie nad projektem uchwały Nr XXIV/118/16 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Skierniewickiego na lata 2017 – 2020 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2017-2026.
6) Podjęcie uchwały Nr XXIV/119/16 w sprawie uchwalenia budżetu na  2017 rok.
a) Odczytanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok.
b) Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie projektu budżetu Powiatu Skierniewickiego na 2017 rok oraz opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetu powiatu w 2017 roku.
c) Odczytanie opinii Komisji merytorycznych Rady Powiatu w Skierniewicach
o projekcie budżetu na 2017 rok.
d) Odczytanie stanowiska Zarządu Powiatu w Skierniewicach w sprawie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz opinii Komisji Rady Powiatu
w Skierniewicach dotyczących projektu budżetu na 2017 rok.
e) Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok.
f) Głosowanie nad projektem uchwały Nr XXIV/119/16 w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok.
7) Podjęcie uchwały Nr XXIV/120/16 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu w Skierniewicach na 2017 rok.
8) Podjęcie uchwały Nr XXIV/121/16 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Skierniewicach na 2017 rok.
9) Podjęcie uchwały Nr XXIV/122/16 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu w Skierniewicach na 2017 rok.
10) Podjęcie uchwały Nr XXIV/123/16 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rozwoju i Edukacji Rady Powiatu w Skierniewicach na 2017 rok.
11) Podjęcie uchwały Nr XXIV/124/16 w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Skierniewickiego na 2017 rok.
12) Podjęcie uchwały Nr XXIV/125/16 w sprawie Statutu Powiatu Skierniewickiego.
13) Interpelacje i zapytania Radnych
14) Wnioski i oświadczenia Radnych.
15) Sprawy różne.
16) Zakończenie obrad.


Przewodnicząca Rady
(-) Teresa Jędraszek

Komentarze

Brak komentarzy. Może czas dodać swój?

Dodaj komentarz

Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Wygenerowano w sekund: 0.08
7,575,832 unikalne wizyty