Uproszczony plan urządzenia lasuInformacja o wyborze wykonawcy na sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów (osób fizycznych i wspólnot gruntowych) niestanowiących własność Skarbu Państwa położonych w wybranych obrębach na terenie gmin: Godzianów, Kowiesy, Lipce Reymontowskie, Nowy Kawęczyn, Skierniewice, Słupia.


Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Skierniewicach informuje mieszkańców gmin:

• Godzianów obręby: Godzianów, Płyćwia, Zapady,
• Kowiesy obręby: Chełmce, Chojnata, Chojnatka, Jakubów, Jeruzal, Lisna, Paplin, Pękoszew, Turowa Wola, Ulaski, Wędrogów, Wola Pękoszewska, Wólka Jeruzalska,
• Lipce Reymontowskie obręby: Chlebów, Lipce Reymontowskie, Mszadla,
Retniowiec, Wola Drzewiecka,
• Skierniewice obręby: Balcerów, Borowiny, Budy Grabskie, Józefatów, Rowiska,
Pruszków, Ruda, Samice, Sierakowice Prawe, Strobów, Zalesie,
• Słupia obręby: Gzów, Modła, Słupia, Zagórze.

o podpisaniu umowy między Powiatem Skierniewickim a Agencją CEZAR Piotrkowicz Spółka Jawna z siedzibą w Mińsku Mazowieckim, 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Boczna 28, na wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasów określających zadania z zakresu gospodarki leśnej na okres 10 lat.
W związku z powyższym informujemy, że na terenie wyżej wymienionych obrębów prowadzone będą prace urządzeniowe w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, związane z przygotowaniem przedmiotowych dokumentów.
O terminie prowadzenia prac urządzeniowych w terenie Wykonawca powiadomi sołtysów poszczególnych wsi.
Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 21 ust. 4 ustawy o lasach projekty uproszczonych planów urządzenia lasów dla lasów położonych w wyżej wymienionych obrębach zostaną wyłożone do publicznego wglądu, na okres 60 dni, w siedzibie urzędów gmin. O dokładnym terminie wyłożenia projektów uproszczonych planów urządzenia lasu właściciele lasów zostaną poinformowani przez właściwego terytorialnie wójta gminy.Komentarze

Brak komentarzy. Może czas dodać swój?

Dodaj komentarz

Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Wygenerowano w sekund: 0.06
3,580,499 unikalne wizyty