informacja o XXXI sesji Rady Powiatu Skierniewickiego


PRZEWODNICZĄCA RADY POWIATU SKIERNIEWICKIEGO
96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja Nr 6
tel.+48 68345915,fax +48 468336679
e-mail: sekretariat@powiat-skierniewice.pl


Skierniewice, 05 września 2017 roku


Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814) oraz § 14 i § 16 Statutu Powiatu Skierniewickiego informuję o XXXI sesji Rady Powiatu Skierniewickiego, która odbędzie się w środę 06 września 2017 roku o godzinie 15:00 w sali
nr 123, I p. Starostwa Powiatowego w Skierniewicach ul. Konstytucji 3 Maja nr 6.


Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Protokół z XXX sesji.
4. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
5. Podjęcie uchwały Nr XXXI/150/17 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Skierniewickiego na lata 2017 – 2020 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2017 – 2026.
6. Podjęcie uchwały Nr XXXI/151/17 zmian w budżecie na 2017 rok.
7. Podjęcie uchwały Nr XXXI/152/17 w sprawie udziału Powiatu Skierniewickiego w programie wieloletnim „Program rozwoju gminnej
i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.
8. Podjęcie uchwały Nr XXXI/153/17 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Chojnickiego poszkodowanego w wyniku przejścia nawałnicy.
9. Wnioski i oświadczenia Radnych.
10. Sprawy różne.
11. Zakończenie obrad.
Przewodnicząca Rady
Teresa Jędraszek

Komentarze

Brak komentarzy. Może czas dodać swój?

Dodaj komentarz

Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Wygenerowano w sekund: 0.06
6,321,171 unikalne wizyty