informacja o XXXI sesji Rady Powiatu Skierniewickiego


PRZEWODNICZĄCA RADY POWIATU SKIERNIEWICKIEGO
96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja Nr 6
tel.+48 68345915,fax +48 468336679
e-mail: sekretariat@powiat-skierniewice.pl


Skierniewice, 21 września 2017 roku


Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814) oraz § 14 i § 16 Statutu Powiatu Skierniewickiego informuję o XXXII sesji Rady Powiatu Skierniewickiego, która odbędzie się
w piątek 29 września 2017 roku o godzinie 11:00 w sali nr 123, I p. Starostwa Powiatowego
w Skierniewicach ul. Konstytucji 3 Maja nr 6.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Protokół z XXXI sesji.
4. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
5. Podjęcie uchwały Nr XXXII/154/17 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Skierniewickiego na lata 2017 – 2020 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2017 – 2030.
6. Podjęcie uchwały Nr XXXII/155/17 zmian w budżecie na 2017 rok.
7. Podjęcie uchwały Nr XXXII/156/17 w sprawie zmiany Uchwały Nr V/29/07 Rady Powiatu
w Skierniewicach z dnia 26 lutego 2007 roku w sprawie ustalenia „Regulaminu określającego zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, dla których plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych w art.42 ust.3 Karty Nauczyciela oraz zasady udzielania i rozmiar zniżek oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze”.
8. Podjęcie uchwały Nr XXXII/157/17 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za usunięcie pojazdu z drogi oraz jego parkowanie na parkingu strzeżonym w 2018 roku.
9. Podjęcie uchwały Nr XXXII/158/17 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2017 roku.
10. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku wraz
z informacją o przebiegu wykonania planu instytucji kultury i informacją
o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Skierniewickiego na lata 2017-2020.
11. Informacja na temat przygotowania placówek oświatowych do nowego roku szkolnego.
12. Informacja o działalności Muzeum Regionalnego im. Wł. St. Reymonta
w Lipcach Reymontowskich za 2016 rok.
13. Informacja z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Wł. St. Reymonta
w Skierniewicach za 2016 rok.
14. Informacja z działalności Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej
w Skierniewicach za 2016 rok.
15. Analiza oświadczeń majątkowych radnych i kierowników, osób wydających decyzje w imieniu starosty.
16. Interpelacje i zapytania Radnych.
17. Wnioski i oświadczenia Radnych.
18. Sprawy różne.
19. Zakończenie obrad

Przewodnicząca Rady
Teresa Jędraszek

Komentarze

Brak komentarzy. Może czas dodać swój?

Dodaj komentarz

Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Wygenerowano w sekund: 0.18
3,580,509 unikalne wizyty