Informacja o XXXIV sesji Rady Powiatu Skierniewickiego


PRZEWODNICZĄCA RADY POWIATU SKIERNIEWICKIEGO
96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja Nr 6
tel.+48 68345915,fax +48 468336679
e-mail: sekretariat@powiat-skierniewice.pl


Skierniewice, 22 listopada 2017 roku
Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) oraz § 14 i § 16 Statutu Powiatu Skierniewickiego informuję o XXXIV sesji Rady Powiatu Skierniewickiego, która odbędzie się w środę 29 listopada 2017 roku
o godzinie 11:00 w sali nr 123
, I p. Starostwa Powiatowego w Skierniewicach
ul. Konstytucji 3 Maja nr 6.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Protokół z XXXIII sesji.
4. Podjęcie uchwały Nr XXXIV/161/17 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Skierniewickiego na lata 2017-2020 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2017
-2030.
5. Podjęcie uchwały Nr XXXIV/162/17 w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok.
6. Podjęcie uchwały Nr XXXIV/163/17 w sprawie dopuszczenia zapłaty należności niepodatkowych stanowiących dochód budżetu Powiatu Skierniewickiego instrumentem płatniczym.
7. Podjęcie uchwały Nr XXXIV/164/17 uchylająca uchwałę w sprawie zmiany uchwały
Nr V/29/07 Rady Powiatu w Skierniewicach z dnia 26 lutego 2007r. w sprawie ustalenia „Regulaminu określającego zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, dla których plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych w art.42 ust.3 Karty Nauczyciela oraz zasady udzielania i rozmiar zniżek oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze”.
8. Podjęcie uchwały Nr XXXIV/165/17 o zmianie uchwały w sprawie ustalenia „Regulaminu określającego zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, dla których plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych w art.42 ust.3 Karty Nauczyciela oraz zasady udzielania i rozmiar zniżek oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze”.
9. Podjęcie uchwały Nr XXXIV/166/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
w Bolimowie w Branżową Szkołę I Stopnia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
w Bolimowie.
10. Podjęcie uchwały Nr XXXIV/167/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
w Głuchowie w Branżową Szkołę I Stopnia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
w Głuchowie.
11. Podjęcie uchwały Nr XXXIV/168/17 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2017 roku.
12. Informacja o realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2016/2017.
13. Informacja z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Skierniewicach za 2016 rok.
14. Informacja Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa o działalności Instytucji na terenie powiatu za 2016 rok.
15. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
16. Interpelacje i zapytania Radnych.
17. Wnioski i oświadczenia Radnych.
18. Sprawy różne.
19. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Rady
Teresa Jędraszek

Komentarze

Brak komentarzy. Może czas dodać swój?

Dodaj komentarz

Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Wygenerowano w sekund: 0.05
4,028,507 unikalne wizyty