Informacja o wyborze wykonawcy na sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa położonych w obrębach (wsiach): Doleck, Dzwonkowice,Informacja o wyborze wykonawcy na sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa położonych w obrębach (wsiach): Doleck, Dzwonkowice, Helenków, Nowy Dwór, Nowy Kawęczyn, Nowy Rzędków, Psary, Raducz, Rawiczów, Rzędków, Sewerynów, Stara Rawa, Strzyboga, Suliszew, Trzcianna, na terenie gm. Nowy Kawęczyn.Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Skierniewicach informuje mieszkańców wsi: Doleck, Dzwonkowice, Helenków, Nowy Dwór, Nowy Kawęczyn, Nowy Rzędków, Psary, Raducz, Rawiczów, Rzędków, Sewerynów, Stara Rawa, Strzyboga, Suliszew, Trzcianna o podpisaniu umowy między Powiatem Skierniewickim
a TAXUS UL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-491 Warszawa, ul. Płomyka 58, na wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasów określających zadania z zakresu gospodarki leśnej na okres 10 lat.
W związku z powyższym informujemy, że na terenie wyżej wymienionych obrębów prowadzone będą prace urządzeniowe w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, związane z przygotowaniem
przedmiotowych dokumentów.
O terminie prowadzenia prac urządzeniowych w terenie Wykonawca powiadomi sołtysów poszczególnych wsi.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 21 ust. 4 ustawy o lasach projekty uproszczonych planów urządzenia lasów dla lasów położonych w wyżej wymienionych obrębach zostaną wyłożone do publicznego wglądu, na okres 60 dni, w siedzibie urzędu gminy. O dokładnym terminie wyłożenia projektów uproszczonych planów urządzenia lasu właściciele lasów zostaną poinformowani przez Wójta Gminy Nowy Kawęczyn.Komentarze

Brak komentarzy. Może czas dodać swój?

Dodaj komentarz

Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Wygenerowano w sekund: 0.05
4,279,141 unikalne wizyty