POŚ dla powiatu Skierniewickiego

Skierniewice, dnia 27 czerwca 2018 r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.), informuję o opracowaniu projektu dokumentu pt. „Program Ochrony Środowiska dla powiatu skierniewickiego na lata 2018-2021” oraz jego prognozy oddziaływania na środowisko.
Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy, która jest do wglądu w Starostwie Powiatowym w Skierniewicach ul. Konstytucji 3 Maja 6 pokój 127 oraz na stronie internetowej: http://bip.powiat-skierniewice.pl/.
Każdy ma prawo składania uwag i wniosków do ww. projektów dokumentów.
Wnioski i uwagi można składać pisemnie na adres Starostwa Powiatowego w Skierniewicach, ul. Konstytucji 3 Maja 6, 96-100 Skierniewice, ustnie do protokołu w siedzibie Starostwa i za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej: sekretariat@powiat-skierniewice.pl, w terminie 21 dni od daty podania
do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Zarząd Powiatu Skierniewickiego.

Komentarze

Brak komentarzy. Może czas dodać swój?

Dodaj komentarz

Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Wygenerowano w sekund: 0.06
4,602,679 unikalne wizyty