Zarządzenie Nr 25/2018

Zarządzenie Nr 25/2018
Starosty Skierniewickiego
z dnia 01 sierpnia 2018 roku

w sprawie skrócenia czasu pracy pracowników Starostwa Powiatowego
w Skierniewicach.

Na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 05 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 995 zm.: Dz.U. z 2018r. poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) oraz art. 145 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 917 zm.: Dz.U. z 2018r. poz. 1000, poz. 1076) w związku z §15 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz.U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650 zm.: Dz.U. z 2007r. Nr 49, poz. 330, Dz.U. z 2008r. Nr 108, poz. 690, Dz.U. z 2011r. Nr 173, poz. 1034) zarządzam co następuje:


§ 1. 1. W związku z utrzymującymi się wysokimi temperaturami powietrza i prognozami pogody wskazującymi na wysokie temperatury powietrza w najbliższych dniach, wprowadzam w Starostwie Powiatowym w Skierniewicach z siedzibą przy ul. Konstytucji 3 Maja 6 oraz Kaczyńskiego 9 skrócony czas pracy o 1 godzinę dziennie w okresie od 01.08.2018r. do 03.08.2018r.

2. W wyżej wymienionym okresie:
1) Starostwo Powiatowe w Skierniewicach z siedzibą przy ul. Konstytucji 3 Maja 6 będzie czynne w godzinach od 8.00 do 15.00.
2) Starostwo Powiatowe w Skierniewicach z siedzibą przy ul. Kaczyńskiego 9 będzie czynne w godzinach od 7.00 do 14.00.


§2. Niniejsze Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Powiatu.
wz. STAROSTY
Tadeusz Grotkowski
Wicestarosta

Komentarze

Brak komentarzy. Może czas dodać swój?

Dodaj komentarz

Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Wygenerowano w sekund: 0.07
6,335,773 unikalne wizyty