Zarz膮dzenie Nr 25/2018

Zarz膮dzenie Nr 25/2018
Starosty Skierniewickiego
z dnia 01 sierpnia 2018 roku

w sprawie skr贸cenia czasu pracy pracownik贸w Starostwa Powiatowego
w Skierniewicach.

Na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 05 czerwca 1998r. o samorz膮dzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 995 zm.: Dz.U. z 2018r. poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) oraz art. 145 搂1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 917 zm.: Dz.U. z 2018r. poz. 1000, poz. 1076) w zwi膮zku z 搂15 ust. 1 Rozporz膮dzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze艣nia 1997r. w sprawie og贸lnych przepis贸w bezpiecze艅stwa i higieny pracy (t.j. Dz.U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650 zm.: Dz.U. z 2007r. Nr 49, poz. 330, Dz.U. z 2008r. Nr 108, poz. 690, Dz.U. z 2011r. Nr 173, poz. 1034) zarz膮dzam co nast臋puje:


搂 1. 1. W zwi膮zku z utrzymuj膮cymi si臋 wysokimi temperaturami powietrza i prognozami pogody wskazuj膮cymi na wysokie temperatury powietrza w najbli偶szych dniach, wprowadzam w Starostwie Powiatowym w Skierniewicach z siedzib膮 przy ul. Konstytucji 3 Maja 6 oraz Kaczy艅skiego 9 skr贸cony czas pracy o 1 godzin臋 dziennie w okresie od 01.08.2018r. do 03.08.2018r.

2. W wy偶ej wymienionym okresie:
1) Starostwo Powiatowe w Skierniewicach z siedzib膮 przy ul. Konstytucji 3 Maja 6 b臋dzie czynne w godzinach od 8.00 do 15.00.
2) Starostwo Powiatowe w Skierniewicach z siedzib膮 przy ul. Kaczy艅skiego 9 b臋dzie czynne w godzinach od 7.00 do 14.00.


搂2. Niniejsze Zarz膮dzenie wchodzi w 偶ycie z dniem podpisania.

搂3. Wykonanie Zarz膮dzenia powierza si臋 Sekretarzowi Powiatu.
wz. STAROSTY
Tadeusz Grotkowski
Wicestarosta

Komentarze

Brak komentarzy. Mo偶e czas doda膰 sw贸j?

Dodaj komentarz

Zaloguj si臋, aby m贸c doda膰 komentarz.
Wygenerowano w sekund: 0.05
3,730,985 unikalne wizyty