Informacja o VII sesji Rady Powiatu Skierniewickiego

Informacja o VII sesji Rady Powiatu Skierniewickiego


VII sesję Rady Powiatu Skierniewickiego otworzyła Przewodnicząca Rady Powiatu Skierniewickiego – Teresa Jędraszek. Przywitała przybyłych Radnych i Gości. W sesji uczestniczyli m.in. Wójtowie Gminy: Bolimów Stanisław Linart, Głuchów Jan Słodki, Zastępca Wójta Gminy Skierniewice Izabela Żaczkiewicz. Ponadto Komendant KMP
w Skierniewicach Tomasz Jarzyna, Komendant PSP w Skierniewicach Tadeusz Zwoliński, Powiatowy Lekarz Weterynarii Piotr Cymerski, Powiatowy Inspektor Sanitarny Justyna Łukasik, Dyrektorzy i Kierownicy jednostek organizacyjnych.
Następnie zebrani wysłuchali sprawozdania Przewodniczącego Zarządu – Mirosława Beliny z prac Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
Podczas sesji Rada Powiatu podjęła dwie uchwały finansowe: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Skierniewickiego na lata 2019-2022 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2019-2026 oraz w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok. Podjęta została także uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XIV/81/2000 Rady Powiatu w Skierniewicach z dnia 27 czerwca 2000 r. w sprawie przystąpienia Powiatu Skierniewickiego do Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury, a tym samym Rada Powiatu wybrała swojego delegata
- pana Mariana Stasika.
W dalszej części sesji podjęte zostały przez Radę Powiatu trzy uchwały dotyczące oświaty tj. uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Bolimowie w szkołę policealną
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Bolimowie, uchwała w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych mających siedzibę na obszarze Powiatu Skierniewickiego od dnia 1 września 2019 roku, uchwała w sprawie określenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia.
Podczas sesji Rada Powiatu rozpatrzyła petycje skierowane przez mieszkańców powiatu. Uchwały wraz z merytorycznym uzasadnieniem przygotowała dla Rady Powiatu Komisja Skarg, Wniosków i Petycji.
Dalej Rada Powiatu udzieliła pomocy finansowej Samorządowi Województwa Łódzkiego
z przeznaczeniem na zadanie bieżące związane z funkcjonowaniem Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach tj. zakupu trzech aparatów ekg podejmując stosowna w tej sprawie uchwałę.
Zgodnie z obowiązującymi w tej kadencji przepisami prawa Starosta Skierniewicki - Mirosław Belina przedstawił Radzie Powiatu raport o stanie powiatu za 2018 rok. Wspomniany raport będzie omówiony podczas sesji absolutoryjnej.
Później informację o stanie bezpieczeństwa sanitarno – weterynaryjnego na obszarze powiatu za 2018 rok przedstawił pan Piotr Cymerski – Powiatowy Lekarz Weterynarii, a o stanie bezpieczeństwa sanitarnego w powiecie w 2018 roku pani Justyna Łukasik - Powiatowy Inspektor Sanitarny.
Na zakończenie miłym akcentem było złożenie życzeń obecnym podczas sesji przez Przewodniczącą Rady Powiatu z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego, a także zaproszenie na słodki poczęstunek w postaci okolicznościowego tortu.
Bezpośrednią transmisje obrad znajdziecie Państwo na stronie www.powiat-skierniewice.pl

Komentarze

Brak komentarzy. Może czas dodać swój?

Dodaj komentarz

Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Wygenerowano w sekund: 0.06
7,800,669 unikalne wizyty