Uaktualniona lista jednostek nieodpłatnej pomocy prawnej

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa, dostępnego dla mieszkańców Powiatu Skierniewickiego, którą zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej sporządza i aktualizuje starosta.

Lista obejmuje w szczególności: poradnictwo rodzinne, psychologiczne, pedagogiczne, z zakresu pomocy społecznej, w sprawie rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień, w sprawie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w ramach interwencji kryzysowej, dla bezrobotnych, dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, a także z zakresu praw konsumentów, praw dziecka, praw pacjenta, ubezpieczeń społecznych, prawa pracy, prawa podatkowego, dla osób w sporze z podmiotami rynku finansowego i inne.

Lista zawiera dane jednostek nieodpłatnego poradnictwa uporządkowane według tematyki poradnictwa, w tym jednostek publicznych, jednostek niepublicznych działających na zlecenie oraz jednostek prowadzących działalność pożytku publicznego działających na zlecenie, którym powierzono zadania z zakresu poradnictwa specjalistycznego na podstawie odrębnych przepisów. Dane obejmują informacje o nazwie jednostek, zakresie poradnictwa, adresach i danych kontaktowych, w tym o stronach internetowych i numerach telefonicznych, dniach i godzinach działalności oraz kryteriach dostępu do usługi.

W Starostwie Powiatowym w skierniewicach przy ul. 3 Maja 6 udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna oraz świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie. Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie odbywa się według kolejności zgłoszeń. Zapisy na wizyty pod numerem telefonu: 46 834 59 32.

Osoba udzielajaca nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadcząca nieodpłatne poradnictwo obywatelskie może ustalić inną kolejność z ważnych powodów. Kobiecie, która jest w ciąży udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością. Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub osoby doświadczajace trudności w komunikowaniu się mogą uzyskać poradę przez telefon. Więcej informacji pod numerem telefonu wskazanym do zapisów.
Uaktualniona lista jednostek nieodpłatnej pomocy prawnej

Ogłoszenie

aAbsolutoryjna VIII sesja Rady Powiatu Skierniewickiego

ZARZĄDZENIE Nr 19 /2019

Aktywna rekreacja bez samochodu - cykl rajdów rowerowych z Powiatem Skierniewickim”

Aktywna rekreacja bez samochodu - cykl rajdów rowerowych z Powiatem Skierniewickim”

Dnia 24.06.2019 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi została podpisana przez Zarząd Powiatu Skierniewickiego wraz z Skarbnikiem Powiatu - umowa o przyznaniu pomocy dla Powiatu Skierniewickiego na realizację w 2020 roku operacji pn. „Aktywna rekreacja bez samochodu - cykl rajdów rowerowych z Powiatem Skierniewickim” wniosku składanego w ramach naborów w miesiącu marcu br. ogłoszonego przez Lokalną Grupę Działania "GNIAZDO" w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Pogramem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.


Informacja o VIII sesji Rady Powiatu


Boryna Roku 2019

Wygenerowano w sekund: 0.06
5,427,371 unikalne wizyty