INFORMACJA

INFORMACJA


Starostwo Powiatowe w Skierniewicach informuje, iż z dniem 01 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2017r. poz.1566; zm. Dz.U. z 2017 r. poz. 2180), wprowadzająca odmienne regulacje o charakterze kompetencyjnym i instytucjonalnym. Utworzone zostało Państwowe Gospodarstwo Wodne WODY POLSKIE, w obszarze właściwości którego będzie m.in. wydawanie pozwoleń wodnoprawnych.
W związku z powyższym na podstawie art. 545 ust.5 wyżej wymienionej ustawy Starosta Skierniewicki utracił właściwość do wydawania pozwoleń wodnoprawnych.
Jednocześnie informuje się, że adresy poszczególnych zarządów zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego WODY POLSKIE będą dostępne na stronach internetowych Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej oraz regionalnych zarządów gospodarki wodnej.

Starosta Skierniewicki
Mirosław Belina

Informacja o XXXVII sesji Rady Powiatu SkierniewickiegoPodsumowanie Roku Sportowego 2017!!!

Podsumowanie Roku Sportowego 2017!!!

14 stycznia 2018r. w budynku Starostwa Powiatowego w Skierniewicach odbyła się uroczystość podsumowania Roku Sportowego 2017.Historię sportu Powiatu Skierniewickiego tworzą młodzi ludzie, ich trenerzy oraz miłośnicy sportu, którym tego dnia podziękowano wręczając puchary dla sportowców Powiatu Skierniewickiego w kategorii: piłka nożna, tenis stołowy, korfbal oraz w kategorii: talenty piłkarskie. Uroczystość Podsumowania Roku Sportowego była też okazją wręczenia medali 70-lecia LZS, złotych, srebrnych oraz brązowych honorowych odznak LZS oraz medali z okazji 150-lecia Powiatu Skierniewickiego.


Zapraszamy do galerii

Dotacja na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej.

Dotacja na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej.

Dotacja celowa przyznana przez Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi na podstawie umowy Nr 102/2017/960.67 z dnia 11.12.2017r. Zakres rzeczowy dotacji obejmuje: zakup wyposażenia, sprzętu, aparatury medycznej i produktów leczniczych do gabinetów profilaktyki zdrowotnej. Dotacje uzyskały następujące szkoły: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Głuchowie oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Bolimowie. Zadanie zostało sfinansowane ze środków budżetu państwa otrzymanych za pośrednictwem Wojewody Łódzkiego.
Całkowita wartość zadania 10.493,00 zł.

Afrykański pomór świń(ASF)Zapraszamy do galerii


W dniu 10 stycznia br. Starostwie Powiatowym w Skierniewicach odbyło się spotkanie poświęcone aktualnej sytuacji epizooterycznej związanej z występowaniem i zwalczaniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Afrykańskiego Pomoru Świń.
Organizatorem konferencji był Starosta Skierniewicki- Mirosław Belina , Andrzej Kowara – Przewodniczący Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego
w Skierniewicach oraz Piotr Cymerski – Powiatowy Lekarz Weterynarii w Skierniewicach.
Na spotkanie licznie przybyli kierownicy powiatowych służb, Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
w Skierniewicach, Prezesi Kół Myśliwskich, Łowczowie, Myśliwi, hodowcy świń oraz pośrednicy w obrocie trzodą chlewną.
Afrykański pomór świń(ASF) to szybko szerząca się, zakaźna choroba wirusowa, na którą podatne są świnie oraz dziki. Ludzie nie są wrażliwi na zakażenie wirusem ASF w związku, z czym choroba ta nie stwarza zagrożenia dla ich zdrowia i życia. Najczęstszym sposobem zakażenia zwierząt jest bezpośredni lub pośredni kontakt ze zwierzętami zakażonymi. ASF jest zagrożeniem zarówno dla dużych jak i małych gospodarstw.
Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem uczestników.

Afrykański pomór świń

Warsztaty z mikołajem.

WARSZTATY Z MIKOŁAJEM


Pod patronatem Starosty Skierniewickiego - Mirosława Beliny odbyły się w dniu 14 grudnia 2017 roku Warsztaty z Mikołajem. Organizatorem tegorocznych warsztatów była Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Skierniewicach. W w/w przedsięwzięciu uczestniczyło ponad osiemdziesięcioro dzieci z Powiatu Skierniewickiego. Spotkanie miało miejsce w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego. Podczas wydarzenia, dzieci pracowały na wybranych 8 stanowiskach pod kierunkiem pracowników poradni, instytucji współpracujących (Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, Biblioteki Pedagogicznej, Biblioteki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej) oraz nauczycieli ze szkół z Miedniewic, Makowa i Białynina. Zajęcia z wykonywania ozdób choinkowych i dekoracji świątecznych zwieńczyło wspólne ubieranie choinki. Wielką radość sprawiła dzieciom wizyta Mikołaja, który wręczył upominki ufundowane przez licznych darczyńców. Wydarzenie wywołało uśmiech na twarzach dzieci oraz wprowadziło wszystkich w magię Świąt Bożego Narodzenia. Organizatorzy dziękują licznym sponsorom-ludziom o Wielkim Sercu. Zapraszamy za rok!


ZAPRASZAMY DO GALERII

Spotkanie Wigilijne rodzin zastępczych z terenu Powiatu Skierniewickiego

W dniu 12.12.2017 roku w Starostwie Powiatowym w Skierniewicach odbyło się coroczne spotkanie rodzin zastępczych z terenu Powiatu Skierniewickiego, zorganizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Skierniewicach z okazji Świąt Bożego Narodzenia.


Spotkania rodzin zastępczych z pracownikami PCPR oraz władzami Powiatu przy świątecznym stole są już wieloletnią tradycją. Są one okazją do wymiany doświadczeń, zacieśniania więzi i wzajemnego wsparcia w tej trudnej ale jakże potrzebnej pracy.

Starosta Skierniewicki - Mirosław Belina podziękował zebranym za okazywane serce, włożoną pracę w zabezpieczenie potrzeb dzieci i przekazywanie prawidłowych wzorców wychowywanym w rodzinach zastępczych dzieciom. Starosta składając wszystkim życzenia Świąteczno-Noworoczne życzył rodzicom zastępczym dużo wytrwałości i cierpliwości w wychowywaniu dzieci, które nie mają możliwości dorastania w naturalnych rodzinach, a dzieciom beztroskiego i szczęśliwego Nowego Roku pełnego miłości i troskliwości opiekunów. Wszystkim życzył zdrowych, pogodnych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz pełnych rodzinnego ciepła spotkań przy świątecznym stole w gronie najbliższych.
Atrakcją tegorocznego spotkania był występ Oliwii i Jagody, które wyśpiewały swoim koleżankom i kolegom oraz ich rodzicom tradycyjne polskie kolędy. Dodatkową atrakcją dla młodszych dzieci była okazja do wykonania świątecznych kartek z życzeniami. Z pomocą wolontariuszek: Ani, Magdy i Gosi ze Szkoły Podstawowej w Pszczonowie oraz Julii i Michała z Zespołu Szkół Nr 3 w Skierniewicach dzieci z zaangażowaniem wykonywały świąteczne karty.
Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie życzą wszystkim rodzinom zastępczym dużo szczęścia, miłości i radości w nadchodzącym Nowym 2018 roku.
Wygenerowano w sekund: 0.07
3,337,452 unikalne wizyty