Wybory uzupełniające do Łódzkiej Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

ZAPRASZAMY do odwiedzenia strony.

Uroczystości 150-lecia Powiatu Skierniewickiego

ZAPRASZAMY GO GALERII


ZAPRASZAMY GO GALERII

Sesja Rady Powiatu w Skierniewicach
inaugurująca jubileusz 150-lecia Powiatu Skierniewickiego


Powiat skierniewicki świętuje w 2017 roku swoje 150-lecie, obchody te rozpoczęła uroczysta sesja Rady Powiatu w Skierniewicach 13 stycznia 2017 r., podczas której Rada Powiatu w Skierniewicach podjęła uchwałę ustanawiającą rok 2017 rokiem Jubileuszu 150 - lecia Powiatu Skierniewickiego. Dzień ten został wybrany nieprzypadkowo otóż 13 stycznia 1867 roku, dokładnie 150 lat temu powstał Powiat Skierniewicki. Na tę uroczystą sesję przybyli zaproszeni goście m.in. Sekretarz Stanu - Andrzej Dera, Ambasador Republiki Armenii Edgar Ghazaryan, parlamentarzyści - Dorota Rutkowska, Grzegorz Wojciechowski oraz samorządowcy, w tym Przewodniczący Sejmiku Woj. Łódzkiego - Marek Mazur, Radna Sejmiku Woj. Łódzkiego - Beata Ozga-Flejszer, Marszałek Woj. Łódzkiego - Dariusz Klimczak, Artur Bagieński, Członek Zarządu Woj. Łódzkiego - Joanna Skrzydlewska, Wiceprezydent Miasta Skierniewice - Jarosław Chęcielewski, zaprzyjaźnieni Starostowie ościennych Powiatów a także Wójtowie Gmin Powiatu Skierniewickiego i przede wszystkim radni Powiatu Skierniewickiego począwszy od kadencji z 1998 r. Na Sali nie zabrakło także przedstawicieli lokalnych przedsiębiorców oraz Prezesa Skierniewickiej Izby Gospodarczej Konstantego Marata. Wszystkich zgromadzonych w Sali Starostwa powitał Starosta skierniewicki Mirosław Belina, który po powitaniu gości wraz z poprzednimi Starostami Jerzym Stankiewiczem i Marianem Stasikiem otworzył okolicznościową wystawę pn. „Powiat Skierniewicki w pamiątkach ukryty”, którą można oglądać w budynku Starostwa Powiatowego w Skierniewicach do końca kwietnia br. W trakcie tej uroczystości wręczono samorządowcą okolicznościowe medale za zasługi dla Powiatu Skierniewickiego. Na zakończenie uroczystości przybyli goście odsłuchali koncertu pt. „Historia powiatu muzyką malowana” w wykonaniu uczniów Samorządowej Szkoły Muzycznej II stopnia w Skierniewicach pod dyrekcją Adriana Krawczewskiego oraz spróbowali poczęstunku składającego się z potraw kuchni regionalnej przygotowanego przez uczniów Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Głuchowie. Uroczysta sesja rady Powiatu w Skierniewicach była pierwszą z szeregu imprez zaplanowanych w ramach obchodów 150-lecia Powiatu Skierniewickiego. Program obchodów jubileuszu ma charakter otwarty. Przewidziane są wydarzenia popularno-naukowe, kulturalne i sportowe służące umacnianiu więzi oraz budowaniu poczucia wspólnoty społeczności lokalnej. Celem uroczystych obchodów w 2017 roku będzie przywrócenie pamięci historycznej kształtowaniu się administracji lokalnej, przypomnienie historii i ludzi tworzących samorządność Powiatu.

ZAPRASZAMY GO GALERII

Wymiana okien.


Bezpieczeństwoinformacja o XXV sesji okolicznościowej


Plan operacyjny ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG POWIATOWYCH w POWIECIE SKIERNIEWICKIM

Portal PUE w ARRWarszawa, 22.12.2016r.

Portal PUE w ARR


Portal PUE, czyli Platforma Usług Elektronicznych jest dostępny dla beneficjentów za pośrednictwem strony internetowej Agencji Rynku Rolnego. PUE daje możliwość składania wniosków drogą elektroniczną.
Podstawowymi funkcjami PUE jest wypełnienie formularzy elektronicznych udostępnionych w ramach poszczególnych usług, opatrzenie ich podpisem (kwalifikowany podpis elektroniczny bądź profil zaufany ePUAP) oraz ich przesłanie do ARR. Dzięki PUE można również uzyskać dostęp do danych zgromadzonych w Profilu Interesanta, wniesienie należnej opłaty, sprawdzić stan sprawy oraz uzupełnić braki w już przesłanych dokumentach.
Platforma Usług Elektronicznych zastąpiła funkcjonującą do tej pory aplikację e-Wnioski. Odwiedź PUE..
informacja o XXIV sesji Rady Powiatu


PRZEWODNICZĄCA RADY POWIATU w SKIERNIEWICACH
96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja Nr 6
tel.+48 68345915,fax +48 468336679
e-mail: sekretariat@powiat-skierniewice.pl


Skierniewice, 23 grudnia 2016 rokuDziałając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814 ze zm.) oraz § 17 ust. 1 i § 20 ust. 3 Statutu Powiatu Skierniewickiego informuję o XXIV sesji Rady Powiatu
w Skierniewicach, która odbędzie się w czwartek 29 grudnia 2016 roku
o godzinie 11:00 w sali nr 123, I p. Starostwa Powiatowego w Skierniewicach przy
ul. Konstytucji 3 Maja nr 6.

Proponowany porządek obrad:

1) Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2) Przedstawienie porządku obrad.
3) Przyjęcie Protokołu Nr : XXIII/2016.
4) Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
5) Podjęcie uchwały Nr XXIV/118/16 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Skierniewickiego na lata 2017 – 2020 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2017-2026.
a) Odczytanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Skierniewickiego na lata 2017 – 2020 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2017-2026.
b) Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Skierniewickiego na lata 2017 – 2020 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2017-2026.
c) Dyskusja dotycząca projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Skierniewickiego na lata 2017 – 2020 wraz
z prognozą kwoty długu na lata 2017-2026.
d) Głosowanie nad projektem uchwały Nr XXIV/118/16 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Skierniewickiego na lata 2017 – 2020 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2017-2026.
6) Podjęcie uchwały Nr XXIV/119/16 w sprawie uchwalenia budżetu na  2017 rok.
a) Odczytanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok.
b) Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie projektu budżetu Powiatu Skierniewickiego na 2017 rok oraz opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetu powiatu w 2017 roku.
c) Odczytanie opinii Komisji merytorycznych Rady Powiatu w Skierniewicach
o projekcie budżetu na 2017 rok.
d) Odczytanie stanowiska Zarządu Powiatu w Skierniewicach w sprawie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz opinii Komisji Rady Powiatu
w Skierniewicach dotyczących projektu budżetu na 2017 rok.
e) Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok.
f) Głosowanie nad projektem uchwały Nr XXIV/119/16 w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok.
7) Podjęcie uchwały Nr XXIV/120/16 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu w Skierniewicach na 2017 rok.
8) Podjęcie uchwały Nr XXIV/121/16 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Skierniewicach na 2017 rok.
9) Podjęcie uchwały Nr XXIV/122/16 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu w Skierniewicach na 2017 rok.
10) Podjęcie uchwały Nr XXIV/123/16 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rozwoju i Edukacji Rady Powiatu w Skierniewicach na 2017 rok.
11) Podjęcie uchwały Nr XXIV/124/16 w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Skierniewickiego na 2017 rok.
12) Podjęcie uchwały Nr XXIV/125/16 w sprawie Statutu Powiatu Skierniewickiego.
13) Interpelacje i zapytania Radnych
14) Wnioski i oświadczenia Radnych.
15) Sprawy różne.
16) Zakończenie obrad.


Przewodnicząca Rady
(-) Teresa Jędraszek
Wygenerowano w sekund: 0.07
1,762,956 unikalne wizyty