Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem

Informacja o wyborze wykonawcy na sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa położonych w obrębach (wsiach): Doleck, Dzwonkowice,Informacja o wyborze wykonawcy na sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa położonych w obrębach (wsiach): Doleck, Dzwonkowice, Helenków, Nowy Dwór, Nowy Kawęczyn, Nowy Rzędków, Psary, Raducz, Rawiczów, Rzędków, Sewerynów, Stara Rawa, Strzyboga, Suliszew, Trzcianna, na terenie gm. Nowy Kawęczyn.Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Skierniewicach informuje mieszkańców wsi: Doleck, Dzwonkowice, Helenków, Nowy Dwór, Nowy Kawęczyn, Nowy Rzędków, Psary, Raducz, Rawiczów, Rzędków, Sewerynów, Stara Rawa, Strzyboga, Suliszew, Trzcianna o podpisaniu umowy między Powiatem Skierniewickim
a TAXUS UL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-491 Warszawa, ul. Płomyka 58, na wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasów określających zadania z zakresu gospodarki leśnej na okres 10 lat.
W związku z powyższym informujemy, że na terenie wyżej wymienionych obrębów prowadzone będą prace urządzeniowe w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, związane z przygotowaniem
przedmiotowych dokumentów.
O terminie prowadzenia prac urządzeniowych w terenie Wykonawca powiadomi sołtysów poszczególnych wsi.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 21 ust. 4 ustawy o lasach projekty uproszczonych planów urządzenia lasów dla lasów położonych w wyżej wymienionych obrębach zostaną wyłożone do publicznego wglądu, na okres 60 dni, w siedzibie urzędu gminy. O dokładnym terminie wyłożenia projektów uproszczonych planów urządzenia lasu właściciele lasów zostaną poinformowani przez Wójta Gminy Nowy Kawęczyn.Ogłoszenie o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym – gmina Głuchów i gmina Lipce Reymontowskie

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Głuchowie
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Głuchowie

„Taka jak wszystkie, a jednak inna". Hasło to, od wielu lat przyświeca (towarzyszy) Naszej Szkole. Na czym polega owa „inność”?
Naszym celem nie jest wygrywanie w wyścigu na najlepiej zdaną maturę, nie bierzemy udziału w rankingu na najwięcej „świadectw z czerwonym paskiem”. Nie sztuką jest kształcenie „pod egzaminy”, lecz przygotowanie do życia wśród wymogów współczesnego świata. Dlatego podejmujemy wiele działań, które pozwolą, aby uczniowie przyjrzeli się sobie, przeanalizowali swoje mocne i słabe strony. Dzięki temu będą mogli wybrać odpowiednią dla siebie ścieżkę kariery zawodowej.
Budujemy klimat zaufania i akceptacji. Sprzyja temu kameralna atmosfera Szkoły, w której nikt nie czuje się anonimowo. Każdy uczeń jest tak samo ważny. Staramy się dostrzec Jego indywidualne potrzeby i je uwzględniać. Chcemy, aby nasz kontakt opierał się na szacunku i dialogu, ponieważ wiemy, że tylko takie relacje dają możliwość rozwijania swojego potencjału. Codziennie zmagamy się z wieloma sytuacjami i zdarzeniami, które rozpatrujemy nie tylko z perspektywy nauczyciela, ale również z pozycji ucznia.
Równocześnie pokazujemy, jakie wymagania stoją przed każdym człowiekiem. Dlatego często pozwalamy, aby uczniowie mogli doświadczyć konsekwencji własnych wyborów. Przykładamy dużą wagę do rozwoju wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka. W tym celu nie tylko inspirujemy młodzież do podejmowania działań o charakterze charytatywnym, ale także staramy się dawać dobry przykład swoim postępowaniem.
W naszej szkole będziesz zdobywał zawód według najnowszych standardów kształcenia zawodowego. Stwarzamy dla naszych uczniów możliwości do najlepszego rozwoju zawodowego. Tu czekają na Ciebie doskonale wyposażone pracownie zawodowe, atrakcyjne miejsca praktyk, staże zawodowe u najlepszych pracodawców, wiele ciekawych kursów zawodowych podnoszących kwalifikacje realizowanych w ramach projektów unijnych oraz zagraniczne staże z programu Erasmus+.
Zachęcanie do „rozwijania skrzydeł”, a nie ich „podcinanie” - to motto, z którym każdego dnia rozpoczynamy naszą pracę.
Nauczyciele ZSP w Głuchowie.


Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Bolimowie
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Bolimowie

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Bolimowie kształci, między innymi w kierunkach związanych ze służbami mundurowymi ¬- LO to klasy: wojskowa, policyjna, strażacka.
GIMNAZJALISTO! Czy chcesz w przyszłości wykonywać zawód cieszący się szacunkiem i zaufaniem społeczeństwa? Czy pragniesz dbać o bezpieczeństwo naszego kraju? Czy jesteś człowiekiem z pasją, który chce się rozwijać i zdobywać nowe doświadczenia? Jeśli tak, to żołnierz, policjant lub strażak jest Twoim zawodem, a nasza szkoła pomoże Ci przygotować się do studiów w tym kierunku.
Młodzież w naszej szkole w klasach mundurowych ma wspaniałą szansę, aby przekonać się na czym polega służba w wojsku, policji i straży. Uczniowie przygotowują się do wybranego zawodu pod czujnym okiem czynnych lub byłych funkcjonariuszy służb mundurowych - ppłk. Wiesława Głowackiego, podinsp.Tomasza Rochmińskiego i mł. kpt. Marka Krawczyka.
Przyszli wojskowi, policjanci i strażacy kształcą się teoretycznie i praktycznie w trakcie przedmiotów: przysposobienie wojskowe, bezpieczeństwo i porządek publiczny oraz bezpieczeństwo pożarowe a także podczas licznych wycieczek dydaktycznych. Ogromne zainteresowanie młodzieży budzą różne wyjazdy, np. do: Komendy Miejskiej Policji w Skierniewicach, zakładów karnych, jednostek straży pożarnej czy na poligon wojskowy. Młodzież może wówczas z bliska przyjrzeć się codziennej pracy funkcjonariuszy służb mundurowych i poznać tajniki ich pracy. Nasza szkoła oferuje swoim uczniom również patronat Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie oraz szkolenia na majowych biwakach w trakcie których zawodowi funkcjonariusze „mundurówki” wspierają doskonalenie kadetów.

Przyjdź do nas i spróbuj – naprawdę warto!
Zapraszamy na dzień otwarty 21.04.2018 r., godz. 10.00 – 13.00

www.zsp-bolimow.pl

Informacja o XXXVIII sesji Rady Powiatu SkierniewickiegoKolejny V etap wymiany okien i drzwi w Starostwie Powiatowym w Skierniewicach zakończony !!!
INFORMACJA

INFORMACJA


Starostwo Powiatowe w Skierniewicach informuje, iż z dniem 01 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2017r. poz.1566; zm. Dz.U. z 2017 r. poz. 2180), wprowadzająca odmienne regulacje o charakterze kompetencyjnym i instytucjonalnym. Utworzone zostało Państwowe Gospodarstwo Wodne WODY POLSKIE, w obszarze właściwości którego będzie m.in. wydawanie pozwoleń wodnoprawnych.
W związku z powyższym na podstawie art. 545 ust.5 wyżej wymienionej ustawy Starosta Skierniewicki utracił właściwość do wydawania pozwoleń wodnoprawnych.
Jednocześnie informuje się, że adresy poszczególnych zarządów zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego WODY POLSKIE będą dostępne na stronach internetowych Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej oraz regionalnych zarządów gospodarki wodnej.

Starosta Skierniewicki
Mirosław Belina

Wygenerowano w sekund: 0.07
3,580,457 unikalne wizyty