Dożynki Powiatowe 2017 w Żelaznej

Zapraszamy do galerii (kliknij w zdjęcie)

Tradycyjnie mszą św. i korowodem z wieńcami rozpoczęły się tegoroczne Dożynki Powiatowe w Żelaznej. Starostowie dożynek – gospodarze z Gminy Skierniewice Pani Zofia Walczak i Jacek Sukiennik podziękowali za tegoroczne zbiory podczas dożynek, które odbyły się w niedzielę 20 sierpnia br. Powiatowe święto plonów miało tradycyjny charakter. Zgodnie ze zwyczajem Starosta Skierniewicki - Mirosław Belina i Wójt Gminy Skierniewice - Dominik Moskwa odebrali tradycyjny bochen chleba i dzban miodu z rąk starostów dożynkowych. Oprócz obrzędów dożynkowych i prezentacji gmin w tym roku wręczono medale wybite z okazji 150-lecia Powiatu Skierniewickiego, które otrzymał m.in.: Włodzimierz Gajewski syn I Starosty Skierniewickiego Wacława Gajewskiego. Podsumowano także konkurs na „Borynę Roku 2017”, gdzie tytuły w ramach kategorii: 1) Duże Gospodarstwo otrzymał Stanisław Aleksandrzak gospodarz z Janisławic, 2) Zakład Rolno-Spożywczy otrzymała Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Głuchowie, 3) Specjalistyczne Gospodarstwo otrzymał Rolniczy Zakład Doświadczalny w Żelaznej. W ramach konkursu na najlepszą potrawę regionalną nagrodzono 1 miejscem za potrawę – Zupa Małgorzaty - przygotowaną przez Stow. KGW Nowy Kawęczyn, 2 miejsce zajęło Stow. Kobiet Aktywnych z Żelaznej za pierogi z soczewicą, a 3 miejsce przyznano za chłodnik Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Bolimowie. Nagrody przypadły także KGW z poszczególnych sołectw Gmin za przygotowanie wieńców dożynkowych oraz orkiestrom dętym z terenu Powiatu za udział w prezentacji dorobku artystycznego. Dożynkową publiczność w części artystycznej bawiła gwiazda dożynek - zespół ŁZY oraz skierniewicki zespół FOKUS BAND, a podczas zabawy tanecznej Dj Groovbasti.Starosta Skierniewicki dziękuje serdecznie tegorocznym sponsorom dożynek:
1. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Głuchowie
2. JHM Development
3. Kancelaria Brokerska MODUS Skierniewice
4. Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna SKIERNIEWIANKA Balcerów
5. Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Dębowa Góra, Stanisław Kołaczek
6. El - IN
7. HORTMASZ
8. ARKTOM Arkadiusz Malka
9. JKM MIREX Sp. z o.o. Arkadiusz Jażdżyk,
10. GOMAK Stefan Wójcik, Godzianów

list Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Dożynki powiatowe 2017

Informacja o wyborze wykonawcy na sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów

Informacja o wyborze wykonawcy na sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów (osób fizycznych i wspólnot gruntowych) niestanowiących własności Skarbu Państwa położonych w obrębach (wsiach): Dąbrowice, Jacochów, Krężce, Maków, Pszczonów, Sielce, Słomków, Święte Nowaki, Święte Laski, Wola Makowska na terenie gm. Maków.
Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Skierniewicach informuje mieszkańców wsi: Dąbrowice, Jacochów, Krężce, Maków, Pszczonów, Sielce, Słomków, Święte Nowaki, Święte Laski, Wola Makowska o podpisaniu umowy między Powiatem Skierniewickim a Agencją CEZAR Piotrkowicz Spółka Jawna z siedzibą
w Mińsku Mazowieckim, 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Boczna 28, na wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasów określających zadania z zakresu gospodarki leśnej na okres 10 lat.
W związku z powyższym informujemy, że na terenie wyżej wymienionych obrębów prowadzone będą prace urządzeniowe w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, związane z przygotowaniem przedmiotowych dokumentów.
O terminie prowadzenia prac urządzeniowych w terenie Wykonawca powiadomi sołtysów poszczególnych wsi.
Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 21 ust. 4 ustawy o lasach projekty uproszczonych planów urządzenia lasów dla lasów położonych w wyżej wymienionych obrębach zostaną wyłożone do publicznego wglądu, na okres 60 dni, w siedzibie urzędu gminy. O dokładnym terminie wyłożenia projektów uproszczonych planów urządzenia lasu właściciele lasów zostaną poinformowani przez Wójta Gminy Maków.OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Rajd rowerowy

... i już po Rajdzie rowerowym ... Na szczęście pozostały wspomnienia..., ale nie tylko ! Przedstawiamy krótka fotorelację z pierwszego powiatowego rajdu rowerowego Najpiękniejsze Trasy Powiatu Skierniewickiego tj. ponad 30 km Skierniewice - Puszcza Bolimowska - Bolimów - Joachimów Mogiły - Ośrodek SOSENKA


Rajd rowerowy

Wygenerowano w sekund: 0.06
2,635,839 unikalne wizyty