Aktualnie online

· Go艣ci online: 2

· U偶ytkownik贸w online: 0

· 艁膮cznie u偶ytkownik贸w: 5
· Najnowszy u偶ytkownik: jacek zimnota

Logowanie

Nazwa u偶ytkownika

Has艂oNie mo偶esz si臋 zalogowa膰?
Popro艣 o nowe has艂o

Konkursu ofert na wykonywanie us艂ug w zakresie usuwania pojazd贸w z dr贸g i ich parkowania na parkingach strze偶onych


REGULAMIN konkursu ofert na wykonywanie us艂ug w zakresie usuwania pojazd贸w z dr贸g i ich parkowania na parkingach strze偶onych w sytuacjach okre艣lonych w 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. 鈥 Prawo o ruchu drogowym w ca艂o艣ci znajduje si臋 :
link do REGULAMIN konkursu

DZIE艃 PRACOWNIKA SOCJALNEGO

DZIE艃 PRACOWNIKA SOCJALNEGO W STAROSTWIE POWIATOWYM W SKIERNIEWICACH


W dniu 21 listopada 2017 r. w Starostwie Powiatowym w Skierniewicach odby艂y si臋 Powiatowe obchody 鈥濪nia Pracownika Socjalnego鈥. Zaproszenie Starosty Skierniewickiego przyj臋li kierownicy i pracownicy Gminnych O艣rodk贸w Pomocy Spo艂ecznej, Dyrektor i pracownicy Centrum do Obs艂ugi Administracyjnej Plac贸wek Opieku艅czo-Wychowawczych w Strobowie, Kierownik i pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Skierniewicach oraz przedstawiciele Organizacji pozarz膮dowych dzia艂aj膮cych w sferze pomocy spo艂ecznej na rzecz mieszka艅c贸w Powiatu Skierniewickiego.
Dzie艅 Pracownika Socjalnego, obchodzony corocznie 21 listopada, jest wielkim 艣wi臋tem wszystkich pracownik贸w pomocy spo艂ecznej. Zosta艂o ono ustanowione w wyniku dostrze偶enia i docenienia ogromu pracy, wykonywanej przez rzesze pracownik贸w w r贸偶nych instytucjach pomocowych. Praca tej grupy zawodowej odgrywa szczeg贸ln膮 rol臋 w naszym spo艂ecze艅stwie. Wykonywana jest cz臋sto w trudnych warunkach i aby przynios艂a oczekiwane rezultaty, wymaga profesjonalizmu, cierpliwo艣ci, opanowania i nierzadko wysokiej odporno艣ci psychicznej. Zdolno艣膰 uczuciowego uto偶samiania si臋 z innym cz艂owiekiem, budzenie zaufania, tolerancyjno艣膰 oraz solidaryzowanie si臋 z lud藕mi potrzebuj膮cymi i cierpi膮cymi, warunkuje udzielenie efektywnej pomocy tym, kt贸rzy nie radz膮 sobie z problemami dzisiejszej rzeczywisto艣ci. Empatia, 偶yczliwo艣膰 i wra偶liwo艣膰, umiej臋tno艣膰 poszanowania godno艣ci ka偶dego cz艂owieka to cechy, kt贸rymi obdarzeni s膮 pracownicy pomocy spo艂ecznej, a bez kt贸rych niesienie pomocy nie by艂oby mo偶liwe.
W tym szczeg贸lnym dla pracownik贸w s艂u偶b spo艂ecznych dniu, Starosta Skierniewicki - Miros艂aw Belina z艂o偶y艂 pracownikom socjalnym podzi臋kowania za s艂u偶enie profesjonaln膮 wiedz膮, umiej臋tno艣ciami i do艣wiadczeniem tym, kt贸rzy potrzebuj膮 wsparcia w radzeniu sobie z problemami 偶ycia codziennego. 呕yczy艂 Wszystkim, aby s艂u偶ba drugiemu cz艂owiekowi, zaanga偶owanie w wype艂nianie obowi膮zk贸w i profesjonalne podej艣cie do wykonywanego zawodu, by艂y 藕r贸d艂em satysfakcji i przynosi艂y ludzk膮 偶yczliwo艣膰 i przyja藕艅. Z艂o偶y艂 r贸wnie偶 pracownikom socjalnym 偶yczenia zdrowia, pogody ducha, spe艂nienia marze艅 i wszelkiej pomy艣lno艣ci w 偶yciu osobistym.
Jubileusz 150-lecia istnienia Powiatu Skierniewickiego by艂 okazj膮 do wr臋czenia kierownikom O艣rodk贸w Pomocy Spo艂ecznej z terenu Powiatu Skierniewickiego i Prezesom Stowarzysze艅 dzia艂aj膮cych w sferze pomocy spo艂ecznej okoliczno艣ciowych medali.
Spotkanie u艣wietni艂 wyst臋p utalentowanych wokalnie uczennic Zespo艂贸w Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych w G艂uchowie i Bolimowie. Uczennice Zespo艂u Szk贸艂 w G艂uchowie pod kierunkiem Pani Dyrektor Katarzyny Jochym i Pani Marii Marcinkiewicz przygotowa艂y dla go艣ci pocz臋stunek.UCHWA艁A NR 260/17

Informacja o XXXIV sesji Rady Powiatu Skierniewickiego


PRZEWODNICZ膭CA RADY POWIATU SKIERNIEWICKIEGO
96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja Nr 6
tel.+48 68345915,fax +48 468336679
e-mail: sekretariat@powiat-skierniewice.pl


Skierniewice, 22 listopada 2017 roku
Dzia艂aj膮c na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorz膮dzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) oraz 搂 14 i 搂 16 Statutu Powiatu Skierniewickiego informuj臋 o XXXIV sesji Rady Powiatu Skierniewickiego, kt贸ra odb臋dzie si臋 w 艣rod臋 29 listopada 2017 roku
o godzinie 11:00 w sali nr 123
, I p. Starostwa Powiatowego w Skierniewicach
ul. Konstytucji 3 Maja nr 6.

Proponowany porz膮dek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocno艣ci.
2. Przedstawienie porz膮dku obrad.
3. Protok贸艂 z XXXIII sesji.
4. Podj臋cie uchwa艂y Nr XXXIV/161/17 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Skierniewickiego na lata 2017-2020 wraz z prognoz膮 kwoty d艂ugu na lata 2017
-2030.
5. Podj臋cie uchwa艂y Nr XXXIV/162/17 w sprawie zmian w bud偶ecie na 2017 rok.
6. Podj臋cie uchwa艂y Nr XXXIV/163/17 w sprawie dopuszczenia zap艂aty nale偶no艣ci niepodatkowych stanowi膮cych doch贸d bud偶etu Powiatu Skierniewickiego instrumentem p艂atniczym.
7. Podj臋cie uchwa艂y Nr XXXIV/164/17 uchylaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie zmiany uchwa艂y
Nr V/29/07 Rady Powiatu w Skierniewicach z dnia 26 lutego 2007r. w sprawie ustalenia 鈥濺egulaminu okre艣laj膮cego zasady rozliczania tygodniowego obowi膮zkowego wymiaru zaj臋膰 nauczycieli, dla kt贸rych plan zaj臋膰 jest r贸偶ny w poszczeg贸lnych okresach roku szkolnego, tygodniowego obowi膮zkowego wymiaru godzin zaj臋膰 nauczycieli szk贸艂 nie wymienionych w art.42 ust.3 Karty Nauczyciela oraz zasady udzielania i rozmiar zni偶ek oraz przyznawania zwolnie艅 od obowi膮zku realizacji tygodniowego obowi膮zkowego wymiaru zaj臋膰 dla nauczycieli, kt贸rym powierzono stanowiska kierownicze鈥.
8. Podj臋cie uchwa艂y Nr XXXIV/165/17 o zmianie uchwa艂y w sprawie ustalenia 鈥濺egulaminu okre艣laj膮cego zasady rozliczania tygodniowego obowi膮zkowego wymiaru zaj臋膰 nauczycieli, dla kt贸rych plan zaj臋膰 jest r贸偶ny w poszczeg贸lnych okresach roku szkolnego, tygodniowego obowi膮zkowego wymiaru godzin zaj臋膰 nauczycieli szk贸艂 nie wymienionych w art.42 ust.3 Karty Nauczyciela oraz zasady udzielania i rozmiar zni偶ek oraz przyznawania zwolnie艅 od obowi膮zku realizacji tygodniowego obowi膮zkowego wymiaru zaj臋膰 dla nauczycieli, kt贸rym powierzono stanowiska kierownicze鈥.
9. Podj臋cie uchwa艂y Nr XXXIV/166/17 w sprawie stwierdzenia przekszta艂cenia dotychczasowej Zasadniczej Szko艂y Zawodowej w Zespole Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych
w Bolimowie w Bran偶ow膮 Szko艂臋 I Stopnia w Zespole Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych
w Bolimowie.
10. Podj臋cie uchwa艂y Nr XXXIV/167/17 w sprawie stwierdzenia przekszta艂cenia dotychczasowej Zasadniczej Szko艂y Zawodowej w Zespole Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych
w G艂uchowie w Bran偶ow膮 Szko艂臋 I Stopnia w Zespole Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych
w G艂uchowie.
11. Podj臋cie uchwa艂y Nr XXXIV/168/17 zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie okre艣lenia zada艅, na kt贸re przeznacza si臋 艣rodki Pa艅stwowego Funduszu Rehabilitacji Os贸b Niepe艂nosprawnych w 2017 roku.
12. Informacja o realizacji zada艅 o艣wiatowych za rok szkolny 2016/2017.
13. Informacja z dzia艂alno艣ci Powiatowego Urz臋du Pracy w Skierniewicach za 2016 rok.
14. Informacja Wojew贸dzkiego Inspektoratu Ochrony Ro艣lin i Nasiennictwa o dzia艂alno艣ci Instytucji na terenie powiatu za 2016 rok.
15. Sprawozdanie Starosty z prac Zarz膮du Powiatu w okresie mi臋dzysesyjnym.
16. Interpelacje i zapytania Radnych.
17. Wnioski i o艣wiadczenia Radnych.
18. Sprawy r贸偶ne.
19. Zako艅czenie obrad.

Przewodnicz膮ca Rady
Teresa J臋draszek

Informacja o odbytym szkoleniuW celu przybli偶enia zale偶no艣ci pomi臋dzy przepisami zawartymi w Prawie budowlanym w zakresie obowi膮zku kontroli stanu technicznego a ksi膮偶k膮 obiektu budowlanego jako dokumentu przeznaczonego do rejestrowania przeprowadzonych kontroli okresowych, w dniu 8 listopada 2017 r. w godz. 10.00 - 16.00 w Starostwie Powiatowym w Skierniewicach odby艂o si臋 szkolenie skierowane do os贸b pe艂ni膮cych samodzielne funkcje w budownictwie, w艂a艣cicieli i zarz膮dc贸w nieruchomo艣ci oraz wszystkich zainteresowanych.
W szkoleniu prowadzonym przez Pana Wies艂awa Boche艅czyka wzi臋艂o udzia艂 ponad czterdzie艣ci zainteresowanych os贸b.
Spotkanie zorganizowano w ramach wsp贸艂pracy Starosty Skierniewickiego z 艁贸dzk膮 Okr臋gow膮 Izb膮 In偶ynier贸w Budownictwa.

Z powa偶aniem
Miros艂aw Belina
StarostaInformacja

Informacja Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 18.09.2017r. dotycz膮ca rozpocz臋cia dzia艂alno艣ci Krajowego Zasobu Nieruchomo艣ci, kt贸ry b臋dzie realizowa艂 zadania zwi膮zane m.in.: z powstaniem mieszka艅 na wynajem z opcj膮 docelowego przeniesienia w艂asno艣ci w ramach pakietu Mieszkanie Plus stanowi膮cego element Narodowego Programu Mieszkaniowego.鈥


Pobierz PLIK

Og艂oszenie

Nab贸r kandydat贸w na cz艂onk贸w komisji konkursowej opiniuj膮cej oferty z艂o偶one w otwartym konkursie ofert na realizacj臋 zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodp艂atnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Skierniewickiego w 2018 roku

Pobierz OG艁OSZENIE

Og艂oszenie

Zarz膮d Powiatu Skierniewickiego og艂asza otwarty konkurs ofert na realizacj臋 zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodp艂atnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Skierniewickiego w 2018 roku.

Pobierz OG艁OSZENIE
Wygenerowano w sekund: 0.06
3,040,422 unikalne wizyty