umowa na dofinansowanie remontu zabytkowego budynku

Wicemarszałek Województwa Łódzkiego Artur Bagieński oraz Starosta Skierniewicki Mirosław Belina i Wicestarosta Skierniewicki Tadeusz Grotkowski w towarzystwie Skarbnika Powiatu Ewy Ulanowskiej podpisali umowę na dofinansowanie remontu zabytkowego budynku, w którym znajduje się Starostwo Powiatowe w Skierniewicach, 61 tys. 600 zł będzie dołożone do poprawy elewacji budynku dawnego Sejmiku. Te pieniądze to efekt dobrego wniosku złożonego na dofinansowanie remontów zabytków w Łódzkiem. Przypomnijmy, że w tym roku w Budżecie Województwa zapisano na ten cel rekordową kwotę 5 mln zł. Poniżej zdjęcia z podpisania umowy.

POŚ dla powiatu Skierniewickiego

Skierniewice, dnia 27 czerwca 2018 r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.), informuję o opracowaniu projektu dokumentu pt. „Program Ochrony Środowiska dla powiatu skierniewickiego na lata 2018-2021” oraz jego prognozy oddziaływania na środowisko.
Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy, która jest do wglądu w Starostwie Powiatowym w Skierniewicach ul. Konstytucji 3 Maja 6 pokój 127 oraz na stronie internetowej: http://bip.powiat-skierniewice.pl/.
Każdy ma prawo składania uwag i wniosków do ww. projektów dokumentów.
Wnioski i uwagi można składać pisemnie na adres Starostwa Powiatowego w Skierniewicach, ul. Konstytucji 3 Maja 6, 96-100 Skierniewice, ustnie do protokołu w siedzibie Starostwa i za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej: sekretariat@powiat-skierniewice.pl, w terminie 21 dni od daty podania
do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Zarząd Powiatu Skierniewickiego.

XLII sesja Rady Powiatu Skierniewickiego

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem


Święto Rodziny - integracją pokoleń

„Święto Rodziny - integracją pokoleń”

Dnia 26 maja 2018 r. w Strobowie odbyła się operacja pn. "Święto Rodziny - integracją pokoleń" mająca na celu zachowanie dziedzictwa kulturowego obszaru LGD - „Gniazdo” poprzez organizację imprezy plenerowej promującej lokalne zasoby kulturowe współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Na początku imprezy zostało zasadzone drzewko integracji przez Władze Powiatu Skierniewickiego oraz zaproszonych gości. W ramach tej imprezy uczestnicy mogli posłuchać kompozycji muzycznych zespołu regionalnego USTRONIE oraz obejrzeć pokazy cyrkowe - iluzjonisty Rafał Mulka. Gwiazdą Święta był Robert Janowski.
Podczas imprezy można było skosztować potraw regionalnych prezentowanych przez Koła Gospodyń Wiejskich czy Stowarzyszenia z terenu Powiatu Skierniewickiego w ramach konkursu na „Tradycyjna potrawę rodzinną” oraz posłuchać i obejrzeć występy dzieci ze szkół i przedszkoli z terenu Powiatu w ramach konkursu „Przegląd Twórczości Artystycznej”. Tego dnia odbył się też konkurs pn. „Odkrywamy rodzinne talenty”, w którym zaprezentowały się uzdolnione rodziny z terenu Powiatu. Wszystkim uczestnikom konkursów władze Powiatu wręczyły nagrody rzeczowe. Wręczane też były nagrody w postaci drzewek w konkursie „Z wiedzy o Lokalnej Strategii Rozwoju - Lokalnej Grupy Działania „Gniazdo”. Odwiedzający imprezę mogli popróbować grochówki i dań z grilla, a także słodkości prezentowanych w trakcie pokazu kuchni regionalnej.
Na imprezie nie zabrakło także takich atrakcji jak: fotobudki, dmuchanego placu zabaw, przejażdżek konnych bryczką, foodtruck z pizzą czy pokazów strażackich i pokazów Policji.


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”


Zapraszamy do galeri

XLI sesja Rady Powiatu Skierniewickiego

Dzień Samorządu Terytorialnego

Przetwarzanie danych osobowych

Wygenerowano w sekund: 0.06
4,150,892 unikalne wizyty