a


życzenia

WARSZTATY Z MIKOŁAJEM

WARSZTATY Z MIKOŁAJEM

W dniu 11 grudnia 2019 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego
w Skierniewicach Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna zorganizowała po raz kolejny „Warsztaty z Mikołajem” objętehonorowym patronatem przez Starostę Skierniewickiego p.Mirosława Belinę.
Na spotkanie przybyło ok. 90 dzieci wraz z rodzicami, będących pod opieką poradni. Spotkanie otworzyłaPrzewodnicząca Rady Powiatu Skierniewickiego – p. Teresa Jędraszek i dyrektor poradni Barbara Gogol.
Podczas dwugodzinnych warsztatów w grupach dzieci wykonywały różnymi technikami piękne dekoracje i ozdoby świąteczne pod kierunkiemnauczycieli ze szkół i placówek- Szkoła Podstawowa im. Henryka Dąbrowskiegow Bolimowie, Szkoła Podstawowa im. Marcina Wasilewskiego wGłuchowie, Szkoła Podstawowa w Słupi, SzkołaPodstawowa im. ppor. pilota Mariana Bełca w Jeruzalu, Szkoła Podstawowa im. Józefa Wybickiego w Strzybodze, Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiegow Dębowej Górze, Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach orazspecjalistów z poradni. Wykonane prace ozdobiły żywą, pachnącą choinkę.Dużą atrakcją dla dzieci było przybycie Mikołaja, który obdarował ich upominkami. Był słodki poczęstunek, dzielenie się opłatkiem oraz wspólne wysłuchanie koncertu kolęd wykonanych przez uczennice ze Szkoły Podstawowej w Słupi, Szkoły Podstawowejim. Henryka Dąbrowskiego w Bolimowie oraz Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Sierakowicach Prawych. Warsztaty cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem, przebiegały
w radosnej, świątecznej atmosferze. Na długo pozostaną w pamięci wszystkich uczestników…
Organizatorzy dziękują w imieniu dzieci darczyńcom i wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji „Warsztatów z Mikołajem”.

Inwestycja powiatowa na terenie gminy Lipce Reymontowskie

Inwestycja powiatowa na terenie gminy Lipce Reymontowskie
W połowie IV kw. 2019 r. nastąpiło zakończenie modernizacji drogi dojazdowej o dł. 1,888 km do gruntów rolnych. Koszt całkowity tegorocznego zadania o nazwie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1319 E na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2935 E do granicy z gminą Maków” wyniósł 1 880 358,51 zł. Zarząd Powiatu Skierniewickiego pozyskał na to zadanie dofinansowanie z budżetu Województwa Łódzkiego w kwocie 540 908,00 zł do odcinka 1,50 km. Natomiast wkład własny Powiatu Skierniewickiego wyniósł do całości wykonanego odcinka 1 039 450,51 zł. Na realizację tego zadania Powiat Skierniewicki otrzymał także dotację z budżetu Gminy Lipce Reymontowskie w kwocie 300 000,00 zł.

„OTWARTA STREFA AKTYWNOŚCI przy Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych nr 1 i nr 2 w miejscowości Strobów” to projekt, który zakończył się na początku listopada br. Polegał na budowie terenowego urządzenia sportowego tzw. siłowni plenerowej dla młodzieży i dorosłych oraz placu zabaw dla młodszych dzieci. Budowa placu zabaw i plenerowej siłowni to realizacja kilku zasadniczych celów takich jak: wspomaganie rozwoju dzieci, walka z otyłością wśród dzieci i młodzieży, urozmaicenie szkolnych zajęć z wychowania fizycznego, urozmaicenie form spędzania czasu wolnego oraz integracja lokalnej społeczności. Zewnętrzna siłownia to połączenie ruchu i przyjemności z przebywania na łonie natury, wśród ludzi a połączenie jej z placem zabaw pozwoli mieszkańcom Strobowa spędzić czas na aktywnym wypoczynku wraz ze swoimi dziećmi. Dzięki temu projektowi nastąpi integracja środowiska lokalnego tj. młodych, jak i starszych mieszkańców. Wartość zadania wyniosła 84 175,05 zł, z czego 40 tys. zł to środki z budżetu województwa łódzkiego, które zostały pozyskane z dotacji celowej, przeznaczonej na dofinasowanie zadań w zakresie rozwoju infrastruktury sportowej i rekreacyjnej. Pozostała kwota zadania został pokryta z budżetu Powiatu Skierniewickiego i pozyskanych zewnętrznych środków finansowych od darczyńców.

ogłoszenie

sesja

2


OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

STAROSTA SKIERNIEWICKI


OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY


Główny Specjalista ds. Środowiska

w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Starostwa Powiatowego w Skierniewicach

ul. Konstytucji 3 Maja 6

96-100 Skierniewice

OGŁOSZENIE
Wygenerowano w sekund: 0.08
7,554,530 unikalne wizyty