DOŻYNKI POWIATOWE – SŁUPIA 2019

DOŻYNKI POWIATOWE – SŁUPIA 2019

Tegoroczne Dożynki Powiatowe w Słupi, które odbyły się w niedzielę 18 sierpnia 2019 r. rozpoczęły się tradycyjnie mszą św. i korowodem z wieńcami. Starostami dożynek byli Pani Małgorzata Kowara i Pan Piotr Kostrzewa z Gminy Słupia. Powiatowe święto plonów miało tradycyjny charakter, a więc zgodnie ze zwyczajem dożynkowym Starosta Skierniewicki-Mirosław Belina i Wójt Gminy Słupia- Mirosław Matulski odebrali tradycyjny bochen chleba i dzban miodu z rąk starostów dożynkowych. Oprócz obrzędów dożynkowych i prezentacji gmin podsumowano konkurs na „Borynę Roku 2019”, gdzie tytuły w kategorii „Duże Gospodarstwo Rolne” otrzymał Jacek Petryna gospodarz z Gzowa, Gmina Słupia; „Małe Gospodarstwo Rolne” otrzymał Bartosz Bachura gospodarz ze Słupi, Gmina Słupia; „Gospodarstwo Rolne Specjalistyczne” otrzymał Jacek Ciok z miejscowości Kaczorów, Gmina Nowy Kawęczyn. Nagrody otrzymały także Koła Gospodyń Wiejskich z poszczególnych gmin za przygotowanie wieńców dożynkowych oraz orkiestry dęte z terenu Powiatu za udział w prezentacji dorobku artystycznego. W trakcie dożynek zorganizowano konkurs kulinarny pn. ,,Najlepsza potrawa regionalna”, w którym zwycięzcami okazały się przedstawicielki: Koła Gospodyń Wiejskich z Bolimowa z I miejscem, Koła Gospodyń Wiejskich ze Słupi z II miejscem, Koła Gospodyń Wiejskich z Zapad. Pozostałe KGW z terenu Powiatu zostały także obdarowane nagrodami i dyplomami. Dożynkową publiczność w części artystycznej bawiła gwiazda dożynek – zespół CLASSIC oraz zespół BELFAST. Natomiast wieczorną zabawę taneczną poprowadził DJ GROOVBASTI wraz z DJ HUBERTUS.
Starosta Skierniewicki dziękuje serdecznie tegorocznym sponsorom dożynek:
Przedsiębiorstwo EL-IN Jan Wach Skierniewice
Firma Handlowo-Usługowa „Romi” ze Słupi
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Głuchowie
MIRBUD S.A. Skierniewice
Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna SKIERNIEWIANKA Balcerów
Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów – Stanisław Kołaczek Dębowa Góra
WW INSTAL- ENERGETYKA Wacław Wojenka Sierakowice Lewe
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska - Skierniewice
Bank Spółdzielczy w Skierniewicach
Wojtpol- Piekarnia, Cukiernia Młyn, Wojciech Rochalski, Michowice
JKM MIREX Skierniewice
Lucyna Day Spa Klinika Urody - SkierniewiceZAPRASZAMY DO GALERII


ogłoszenie

ogłoszenie o przetargu-Sewerynów

ZARZĄDZENIE Nr 22 /2019

dożynki 2019

Uaktualniona lista jednostek nieodpłatnej pomocy prawnej

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa, dostępnego dla mieszkańców Powiatu Skierniewickiego, którą zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej sporządza i aktualizuje starosta.

Lista obejmuje w szczególności: poradnictwo rodzinne, psychologiczne, pedagogiczne, z zakresu pomocy społecznej, w sprawie rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień, w sprawie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w ramach interwencji kryzysowej, dla bezrobotnych, dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, a także z zakresu praw konsumentów, praw dziecka, praw pacjenta, ubezpieczeń społecznych, prawa pracy, prawa podatkowego, dla osób w sporze z podmiotami rynku finansowego i inne.

Lista zawiera dane jednostek nieodpłatnego poradnictwa uporządkowane według tematyki poradnictwa, w tym jednostek publicznych, jednostek niepublicznych działających na zlecenie oraz jednostek prowadzących działalność pożytku publicznego działających na zlecenie, którym powierzono zadania z zakresu poradnictwa specjalistycznego na podstawie odrębnych przepisów. Dane obejmują informacje o nazwie jednostek, zakresie poradnictwa, adresach i danych kontaktowych, w tym o stronach internetowych i numerach telefonicznych, dniach i godzinach działalności oraz kryteriach dostępu do usługi.

W Starostwie Powiatowym w skierniewicach przy ul. 3 Maja 6 udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna oraz świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie. Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie odbywa się według kolejności zgłoszeń. Zapisy na wizyty pod numerem telefonu: 46 834 59 32.

Osoba udzielajaca nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadcząca nieodpłatne poradnictwo obywatelskie może ustalić inną kolejność z ważnych powodów. Kobiecie, która jest w ciąży udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością. Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub osoby doświadczajace trudności w komunikowaniu się mogą uzyskać poradę przez telefon. Więcej informacji pod numerem telefonu wskazanym do zapisów.
Uaktualniona lista jednostek nieodpłatnej pomocy prawnej

Ogłoszenie

aWygenerowano w sekund: 0.07
6,530,807 unikalne wizyty