Zaproszenie

Informacja o sesji Rady Powiatu Skierniewickiego
Z okazji Dnia Kobiet

WYKAZ NIERUCHOMO艢CI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDA呕Y

WYKAZ NIERUCHOMO艢CI
PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDA呕YNa podstawie art. 35 ust. 1 i 2, w zwi膮zku z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomo艣ciami (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 2204 ze zm.) Starosta Skierniewicki wykonuj膮cy zadanie z zakresu administracji rz膮dowej podaje do publicznej wiadomo艣ci co nast臋puje:

Z zasobu nieruchomo艣ci Skarbu Pa艅stwa przeznacza si臋 do sprzeda偶y w trybie przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowan膮 nieruchomo艣膰 oznaczon膮 w ewidencji grunt贸w jako dzia艂ka nr 293 o pow. 0,30ha, po艂o偶on膮 w obr臋bie ewidencyjnym Seweryn贸w, gmina Nowy Kaw臋czyn, dla kt贸rej w Wydziale Ksi膮g Wieczystych S膮du Rejonowego w Skierniewicach prowadzona jest Ksi臋ga Wieczysta Nr LD1H/00045863/3.
Dla nieruchomo艣ci brak jest aktualnie obowi膮zuj膮cego planu zagospodarowania przestrzennego. W Studium uwarunkowa艅 i kierunk贸w zagospodarowania przestrzennego gminy Nowy Kaw臋czyn przedmiotowa nieruchomo艣膰 po艂o偶ona jest w terenie oznaczonym symbolem ZR 鈥 tereny zabudowy rekreacji indywidualnej z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i us艂ugowej oraz symbolem RZ 鈥 tereny dolinne z przewag膮 u偶ytk贸w zielonych.
Cena wywo艂awcza nieruchomo艣ci ustalona do sprzeda偶y wynosi: 28.500,00z艂, (s艂ownie: dwadzie艣cia osiem tysi臋cy pi臋膰set 00/100).

Dodatkowe informacje o w/w nieruchomo艣ci mo偶na uzyska膰 w Starostwie Powiatowym
w Skierniewicach ul. Konstytucji 3 Maja 6, pok贸j 22 lub telefonicznie nr (46) 834 59 02.

Osoby, kt贸rym w my艣l art. 34 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomo艣ciami, przys艂uguje pierwsze艅stwo w nabyciu nieruchomo艣ci, mog膮 z艂o偶y膰 stosowny wniosek w terminie 6 tygodni od og艂oszenia niniejszego wykazu, tj. do dnia 18 kwietnia 2019r.

Niniejszy wykaz podaje si臋 do publicznej wiadomo艣ci na okres 21 dni,
tj. w dniach 07.03 鈥 28.03.2019r.


Starosta Skierniewicki
Miros艂aw BelinaUCHWA艁A 22/19 ZARZ膭DU POWIATU SKIERNIEWICKIEGO

UCHWA艁A NR 18/19 ZARZ膭DU POWIATU SKIERNIEWICKIEGO

Informacja o sesji Rady Powiatu Skierniewickiego

Szkolenie

W celu przybli偶enia przepis贸w zawartych w Prawie wodnym w zakresie kompetencji Pa艅stwowego Gospodarstwa Wodnego, Wody Polskie, zgody wodnoprawnej i koszt贸w korzystania z w贸d, Starosta Skierniewicki wraz z 艁贸dzk膮 Okr臋gow膮 Izb膮 In偶ynier贸w Budownictwa, uprzejmie zaprasza osoby pe艂ni膮ce samodzielne funkcje w budownictwie oraz wszystkich zainteresowanych na szkolenie, kt贸re odb臋dzie si臋 w dniu 8 lutego 2019 r. w godz. 12.00 - 17.00 w Starostwie Powiatowym w Skierniewicach w Sali nr 230 (II pi臋tro). Wyra偶am nadziej臋, 偶e spotkanie przyczyni si臋 do ugruntowania Pa艅stwa wiedzy w powy偶szym zakresie.


Z powa偶aniem
Miros艂aw Belina
Starosta

Wygenerowano w sekund: 0.07
5,774,929 unikalne wizyty