Nadanie

5 grudnia br. odbyła się II Sesja Rady Powiatu Skierniewickiego. Rozpoczęła się ona od złożenia ślubowania przez radnego Grzegorza Stykowskiego. Podczas sesji radni podjęli uchwały w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej, Skarg, Wniosków i Petycji, Budżetu, Finansów, Rozwoju oraz Edukacji Powiatu Skierniewickiego. Miłym akcentem środowej sesji było wręczenie przez Starostę Skierniewickiego - Mirosława Belinę aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego Pani Monice Nagórskiej-Jacak – nauczycielowi logopedzie Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Skierniewicach. Pani Monika 15 listopada br. przystąpiła do egzaminu na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.


ZAPRASZAMY GO GALERII

Śladami uczniów

Śladami uczniów klasy 7c ZSSO im. Jana Pawła II w Skierniewicach Starostwo Powiatowe 4 grudnia br. odwiedzili uczniowie Vc Szkoły Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki wraz z wychowawcą Panią Katarzyną Stopińską- Zając. Uczniowie zapoznali się z historią Domu Sejmikowego, obejrzeli gabinet Starosty Skierniewickiego, salę sejmikową z herbami oraz pamiątkowe zdjęcia. Historię opowiedział i po Starostwie oprowadzał uczniów Wicestarosta Skierniewicki - Tadeusz Grotkowski. Na zakończenie uczniowie otrzymali od Wicestarosty Skierniewickiego pamiątkowe gadżety.


ZAPRASZAMY GO GALERII

Z wizytą u Wicestarosty Skierniewickiego – Tadeusza Grotkowskiego

Z wizytą u Wicestarosty Skierniewickiego – Tadeusza Grotkowskiego
czyli lokalna lekcja historii z okazji 100 - lecia
odzyskania przez Polskę niepodległości


Uczniowie klasy 7c ZSSO im. Jana Pawła II w Skierniewicach wraz z Wychowawcą panią Marzanną Śmiechurą spotkali się z Wicestarostą Skierniewickim – Tadeuszem Grotkowskim w Starostwie Powiatowym w Skierniewicach. Uczniowie wysłuchali historii na temat oddania w 1926 roku Domu Sejmikowego społeczeństwu, obejrzeli salę sejmikową z herbami, owalny gabinet Starosty Skierniewickiego, w którym po dziś dzień zachowały się oryginalne meble, wysłuchali opowieści o znanych osobach, które odwiedziły nasz urząd, jak również legendy o „tańczących szkieletach”. Miłym akcentem na zakończenie wizyty było wręczenie przez Uczniów Wicestaroście podziękowania za zaproszenie. Uczniowie zaś otrzymali od Wicestarosty upamiętniające wizytę gadżety promujące Powiat Skierniewicki.

ZAPRASZAMY GO GALERII
SESJA RADY POWIATU SKIERNIEWICKIEGO

Radni

Powiatowe obchody „Dnia Pracownika Socjalnego” 2018

W dniu 22 listopada 2018 r. w Starostwie Powiatowym w Skierniewicach odbyły się Powiatowe obchody „Dnia Pracownika Socjalnego”.
Uroczyste obchody dnia pracownika socjalnego w Powiecie Skierniewickim są już tradycją wynikającą z dostrzeżenia i docenienia ogromu pracy, wykonywanej przez pracowników socjalnych, pracowników szeroko rozumianej pomocy społecznej oraz pracowników wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pracujących w instytucjach pomocowych na terenie powiatu na rzecz mieszkańców Powiatu.
Zaproszenie Starosty Skierniewickiego przyjęli kierownicy i pracownicy Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej, Dyrektor i pracownicy Centrum do Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, Kierownik i pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Skierniewicach oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych działających w sferze pomocy społecznej na rzecz mieszkańców Powiatu Skierniewickiego. W spotkaniu uczestniczył również Wójt Gminy Bolimów- Stanisław Linart, Dyrektor Biura Poselskiego reprezentująca Posłankę na Sejm RP Panią Dorotę Rutkowską Pani - Adrianna Światlak oraz kierownicy wydziałów i jednostek oświatowych Powiatu Skierniewickiego.
W tym szczególnym dla pracowników służb społecznych dniu, Starosta Skierniewicki- Mirosław Belina złożył pracownikom socjalnym podziękowania za służbę społeczeństwu lokalnemu popartą profesjonalną wiedzą, umiejętnościami i doświadczeniem niesioną tym, którzy potrzebują wsparcia w radzeniu sobie z problemami życia codziennego. Życzył Wszystkim, aby służba drugiemu człowiekowi, zaangażowanie w wypełnianie obowiązków i profesjonalne podejście do wykonywanego zawodu, były źródłem satysfakcji. Złożył również pracownikom socjalnym życzenia zdrowia, pogody ducha, spełnienia marzeń i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.
Dla wszystkich zaproszonych gości uczennice Zespołu Szkół w Głuchowie pod kierunkiem Pani Dyrektor - Katarzyny Jochym przygotowały poczęstunek.
Spotkanie uświetnił koncert artystyczny w wykonaniu Dariusza Machowskiego.


ZAPRASZAMY GO GALERII

Plan operacyjny ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG POWIATOWYCH w POWIECIE SKIERNIEWICKIM

Wygenerowano w sekund: 0.06
5,427,321 unikalne wizyty