Przypominamy o obowiązku sporządzania zbiorczych zestawień danych o rodzajach i ilości odpadów oraz o terminie ich składania.

Z dniem 15 marca 2013 r. mija termin przekazywania do Urzędu Marszałkowskiego
w Łodzi zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku
i unieszkodliwiania tych odpadów, za rok 2012 r. Obowiązek sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych dotyczy posiadacza odpadów, w tym wytwórcę komunalnych osadów ściekowych. Obowiązek ten wynika z art. 37 ust. 3 „starej” ustawy o odpadach (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243, z późn. zm.) oraz art. 237 „nowej” ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r., poz. 21).

NOWA USTAWA O ODPADACH

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Skierniewicach informował, już o zmianach jakie wniosła nowa ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, która weszła w życie z dniem 23 stycznia 2013 r. (Dz.U. z 2013 r., poz. 21). Poniżej przedstawiamy jeszcze trochę szczegółów dotyczących zapisów nowej ustawy.

Razem przeciwko depresji – Konferencja w Starostwie

W dniu 26 lutego w sali sejmikowej Starostwa Powiatowego w Skierniewicach zorganizowana została przez Powiatową Poradnie Psychologiczno - Pedagogiczną po raz drugi Konferencja „Razem przeciwko depresji”.


[Rozmiar: 90658 bajtów]

Konwent Powiatów Województwa Łódzkiego w Starostwie Powiatowym w Skierniewicach

W poniedziałek 25 lutego br. w sali sejmikowej Starostwa Powiatowego
w Skierniewicach obradował Konwent Powiatów Województwa Łódzkiego.
Na Konwent, który stanowią wszyscy starostowie województwa łódzkiego zostali zaproszeni między innymi Jacek Męcina – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej
i Jolanta Chełmińska – Wojewoda Łódzki.

Wydarzenia w Starostwie

W najbliższym czasie w Starostwie Powiatowym w Skierniewicach odbędą się dwa ważne wydarzenia.
25 lutego w sali sejmikowej Starostwa odbędzie się Konwent Powiatów Województwa Łódzkiego, w którym udział wezmą wszyscy starostowie naszego województwa.

Wizyta w Starostwie

W trzeci dzień swoich ferii, we środę 13 lutego, do Starostwa Powiatowego w Skierniewicach przybyła prawie 60-osobowa grupa uczniów ze Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Michowicach.

NOWA USTAWA O ODPADACH

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Skierniewicach informuje, że weszła w życie z dniem 23 stycznia 2013 r. nowa ustawa o odpadach z dnia
14 grudnia 2012 r. (Dz.U. z 2013 r., poz. 21). Poniżej przedstawiamy kolejne informacje dotyczące zapisów nowej ustawy.

VII Bal Charytatywny w Starostwie

W dniu 2 lutego br. w sali sejmikowej Starostwa Powiatowego w Skierniewicach odbył się VII Bal Charytatywny, którego organizatorami byli: Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, Fundacja Wspierania Inicjatyw i Rozwoju WIR oraz Dom Dziecka w Strobowie.
Intencją organizatorów i uczestników balu była nie tylko dobra zabawa karnawałowa, ale przede wszystkim pozyskanie środków finansowych dla dzieci znajdujących się pod opieką powiatowych placówek.
Na tegorocznym balu bawiło się 75 par. Wspaniałe dania zapewnił Catering
Wygenerowano w sekund: 0.06
1,998,981 unikalne wizyty