Zarząd Województwa Łódzkiego uprzejmie informuje:

Zarząd Województwa Łódzkiego uprzejmie informuje, że w 2013 roku Samorząd Województwa Łódzkiego finansuje realizację kilku programów zdrowotnych, adresowanych do mieszkańców województwa Łódzkiego. Podejmowane działania kierowane są do różnych grup wiekowych i dotyczą wielu problemów zdrowotnych.

Szczegółowe informacje na temat dostępnych programów zdrowotnych.

Z A W I A D O M I E N I E

Z A W I A D O M I E N I E


Zgodnie z art.24 a ust.2 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku – Prawo geodezyjne
i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku - Nr 193, poz. 1287)
zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie modernizacji ewidencji gruntów
i budynków - etap I, dla nieruchomości położonych

w obrębach gminy MAKÓW

UCHWAŁA NR 197/13 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert, wyboru oferty oraz zawarcia umów o wsparcie realizacji zadań publicznych w 2013 r. przez organizacje pozarządowe i inne podmi

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert, wyboru oferty oraz zawarcia umów o wsparcie realizacji zadań publicznych w 2013 r. przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego


UCHWAŁA NR 197/13 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert, wyboru oferty oraz zawarcia umów o wsparcie realizacji zadań publicznych w 2013 r. przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego>

Ogłoszenia w sprawie sprzedaży zbędnych składników majątku ruchomego Powiatu Skierniewickiego

Skierniewice 22 maja 2013 r.

OGŁOSZENIE


Zarząd Powiatu w Skierniewicach podaje do publicznej wiadomości informację o sprzedaży następujących składników majątku ruchomego Powiatu Skierniewickiego:
1. Ciągnik rolniczy URSUS C355M NR rej. ES 5081 rok produkcji 1993 – cena wywoławcza 16500,00 zł brutto.
2. Samochód osobowy DAEWOO-FSO POLONEZ ATU PLUS GSI 1.6 KAT – nr rej. ES 01934 rok produkcji 2000 – cena wywoławcza 1000,00 zł brutto.
3. Rębak ( rozdrabniacz gałęzi ) SKORPION 120 SD nr fabryczny 194 rok produkcji 2001 – cena wywoławcza 13000,00 zł brutto.
4. Opryskiwacz ciągnikowy zawieszany „AGROMEX” P-307 nr fabryczny 476 rok produkcji 2002 – cena wywoławcza 890,00 zł brutto.
5. Kosiarka rotacyjna ciągnikowa SANASZ Z10 nr fabryczny 9878 rok produkcji 1999 – cena wywoławcza 660,00 zł brutto.
Sprzedaż zbędnych składników majątku ruchomego nastąpi w trybie aukcyjnym.
Termin sprzedaży tj. przeprowadzenia aukcji wyznacza się na 18 czerwca 2013 roku godz. 1300.
Pojazdy i maszyny można oglądać w dniach pracy Wydziału Dróg Starostwa Powiatowego w Skierniewicach ul. Kaczyńskiego 9 w godzinach od 700 do 1500.

Zaproszenia na spotkanie poświęcone omówieniu zapisów w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego

Skierniewice, dn. 21.05.2013 r.

Wysoka jakość realizacji zadań na rzecz powiatowej wspólnoty samorządowej to jeden z priorytetów władz Powiatu Skierniewickiego i Starostwa Powiatowego w Skierniewicach. W sytuacji często zmieniających się przepisów prawa nie jest to zadanie łatwe.
Wychodząc naprzeciw tym wyzwaniom i potrzebom uprzejmie zapraszam na spotkanie, które odbędzie się w dniu 14 czerwca 2013r o godz. 10.00 w Starostwie Powiatowym w Skierniewicach w sali nr 230 (II piętro).
Spotkanie poświęcone będzie omówieniu zapisów w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego gmin, przybliżeniu procedur związanych z ustalaniem warunków zabudowy w decyzjach o warunkach zabudowy oraz omówienie zagadnień związanych z oddawaniem obiektów budowlanych do użytkowania.
Wyrażam nadzieję, że spotkanie przyczyni się do podniesienia jakości załatwiania spraw interesantów.


z poważaniem

WICESTAROSTA
JAN BIAŁEK

Strażackie święto w Skierniewicach

W dniu 18 maja br. na Rynku w Skierniewicach obchodzono Wojewódzki Dzień Strażaka 2013.
Uroczystość rozpoczęła się od Mszy Św. odprawionej w kościele św. Jakuba, tam nastąpiło poświęcenie nowego sztandaru.
Po mszy strażacy przemaszerowali na Rynek gdzie nastąpiła oficjalna część uroczystości, podczas której wręczone zostały odznaczenia, medale, awanse na wyższe stopnie.
Na Rynku odbyła się prezentacja sprzętu strażackiego, a także konkursy
i zabawy dla dzieci.

Trwa konkurs fotograficzny „Powiat w obiektywie”

Trwa konkurs fotograficzny „Powiat w obiektywie”


Do 15 lipca można nadsyłać prace na konkurs fotograficzny „Powiat w obiektywie”.

Konkurs odbywa się w 4 kategoriach:- Zabytki
- Kultura ludowa
- Krajobrazy
- Nowoczesność
Nagrody zostaną wręczone podczas Dożynek Powiatowych w dniu 18 sierpnia 2013 r. w Lipcach Reymontowskich.regulamin konkursu i wniosek zgłoszeniowy.

ZAWIADOMIENIE

Skierniewice, 26 kwietnia 2013 roku
ZAWIADOMIENIE


Uprzejmie informuję

że XXX sesję Rady Powiatu w Skierniewicach
zwołałam
na poniedziałek 29 kwietnia 2013 roku o godzinie 14.30
w sali sejmikowej nr 123 Starostwa Powiatowego
w Skierniewicach
ul. Konstytucji 3 Maja nr 6.

Porządek obrad stanowi załącznik do niniejszego zawiadomienia.

Przewodnicząca Rady
Danuta KwiecińskaPorządek obrad stanowi załącznik do niniejszego zawiadomienia.
Wygenerowano w sekund: 0.06
2,631,427 unikalne wizyty