Informacja o XLIV sesji Rady Powiatu Skierniewidzkiego

Do偶ynki Powiatowe 2018

DO呕YNKI POWIATOWE 鈥 BOLIM脫W 2018

Tradycyjnie msz膮 艣w. i korowodem z wie艅cami rozpocz臋艂y si臋 tegoroczne Do偶ynki Powiatowe w Bolimowie, kt贸re odby艂y si臋 w niedziel臋 26 sierpnia 2018. Starostami do偶ynek byli Pani Gra偶yna Mo艅ka i Marek Sobieraj z Gminy Bolim贸w. Powiatowe 艣wi臋to plon贸w mia艂o tradycyjny charakter. Zgodnie ze zwyczajem do偶ynkowym Starosta Skierniewicki-Miros艂aw Belina i W贸jt Gminy Bolim贸w- Stanis艂aw Linart odebrali tradycyjny bochen chleba i dzban miodu z r膮k starost贸w do偶ynkowych. Opr贸cz obrz臋d贸w do偶ynkowych i prezentacji gmin podsumowano konkurs na 鈥濨oryn臋 Roku 2018鈥 , gdzie tytu艂y w kategorii 1) Du偶e Gospodarstwo otrzymali Gra偶yna i Waldemar Figat gospodarze z Zi膮bek, 2) Ma艂e Gospodarstwo Rolne otrzyma艂 Stanis艂aw Grzegorek z Humina 3) Gospodarstwo Specjalistyczne otrzyma艂 Micha艂 Gajewski z miejscowo艣ci Jasionna. Zespo艂owi tanecznemu 鈥濱skierki s艂upeckie鈥 oraz zespo艂owi muzycznemu 鈥濫STELLA鈥 wr臋czono statuetki 鈥揂mbasadora Kultury w ramach konkursu zorganizowanego na 艂amach ,,G艂osu Skierniewic i Okolicy鈥.

Nagrody otrzyma艂y tak偶e Ko艂a Gospody艅 Wiejskich z poszczeg贸lnych gmin za przygotowanie wie艅c贸w do偶ynkowych oraz orkiestry d臋te z terenu Powiatu za udzia艂 w prezentacji dorobku artystycznego. W trakcie do偶ynek zorganizowano konkurs kulinarny na ,,Najlepsz膮 potraw臋 regionaln膮鈥. Tutaj zwyci臋zcami okaza艂y si臋 przedstawicielki gminy Lipce Reymontowskie KGW Lipce Reymontowskie za pyzy i pierogi , gminy Mak贸w KGW Kr臋偶ce za zup臋 kombajnisty i gminy Skierniewice Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich Sierakowice Lewe za ch艂odnik. Pozosta艂e dru偶yny obdarowano nagrodami i dyplomami. Do偶ynkow膮 publiczno艣膰 w cz臋艣ci artystycznej bawi艂a gwiazda do偶ynek 鈥 zesp贸艂 CLASSIC oraz skierniewicki zesp贸艂 FOKUS BAND, a podczas zabawy tanecznej DJ Groovbasti.

Starosta Skierniewicki dzi臋kuje serdecznie tegorocznym sponsorom do偶ynek:
鈥 Okr臋gowa Sp贸艂dzielnia Mleczarska w G艂uchowie
鈥 MIRBUD S.A. Skierniewice
鈥 Zak艂ad Us艂ugowy, Roboty Ziemne 鈥濼ransprz臋t鈥 Stanis艂aw G艂uszek Skierniewice
鈥 Rolnicza Sp贸艂dzielnia Produkcyjna SKIERNIEWIANKA Balcer贸w
鈥 Okr臋gowa Stacja Kontroli Pojazd贸w 鈥 Stanis艂aw Ko艂aczek D臋bowa G贸ra
鈥 WW INSTAL- ENERGETYKA Wac艂aw Wojenka Sierakowice Lewe
鈥 Okr臋gowa Sp贸艂dzielnia Mleczarska Skierniewice
鈥 Bank Sp贸艂dzielczy w Skierniewicach
鈥 Przedsi臋biorstwo EL-IN Jan Wach Skierniewice
鈥 Kancelaria Brokerska MODUS Skierniewice
鈥 JKM MIREX Skierniewice

Obwieszczenie Starosty Skierniewickiego

Zarz膮dzenie Nr /2018 Starosty Skierniewicldego z dnia 07 sierpnia 2018 roku

Do偶ynki powiatu skierniewickiego w Bolimowie

Zarz膮dzenie Nr 25/2018

Zarz膮dzenie Nr 25/2018
Starosty Skierniewickiego
z dnia 01 sierpnia 2018 roku

w sprawie skr贸cenia czasu pracy pracownik贸w Starostwa Powiatowego
w Skierniewicach.

Na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 05 czerwca 1998r. o samorz膮dzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 995 zm.: Dz.U. z 2018r. poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) oraz art. 145 搂1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 917 zm.: Dz.U. z 2018r. poz. 1000, poz. 1076) w zwi膮zku z 搂15 ust. 1 Rozporz膮dzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze艣nia 1997r. w sprawie og贸lnych przepis贸w bezpiecze艅stwa i higieny pracy (t.j. Dz.U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650 zm.: Dz.U. z 2007r. Nr 49, poz. 330, Dz.U. z 2008r. Nr 108, poz. 690, Dz.U. z 2011r. Nr 173, poz. 1034) zarz膮dzam co nast臋puje:


搂 1. 1. W zwi膮zku z utrzymuj膮cymi si臋 wysokimi temperaturami powietrza i prognozami pogody wskazuj膮cymi na wysokie temperatury powietrza w najbli偶szych dniach, wprowadzam w Starostwie Powiatowym w Skierniewicach z siedzib膮 przy ul. Konstytucji 3 Maja 6 oraz Kaczy艅skiego 9 skr贸cony czas pracy o 1 godzin臋 dziennie w okresie od 01.08.2018r. do 03.08.2018r.

2. W wy偶ej wymienionym okresie:
1) Starostwo Powiatowe w Skierniewicach z siedzib膮 przy ul. Konstytucji 3 Maja 6 b臋dzie czynne w godzinach od 8.00 do 15.00.
2) Starostwo Powiatowe w Skierniewicach z siedzib膮 przy ul. Kaczy艅skiego 9 b臋dzie czynne w godzinach od 7.00 do 14.00.


搂2. Niniejsze Zarz膮dzenie wchodzi w 偶ycie z dniem podpisania.

搂3. Wykonanie Zarz膮dzenia powierza si臋 Sekretarzowi Powiatu.
wz. STAROSTY
Tadeusz Grotkowski
Wicestarosta

Informacja o XLIII sesji Rady Powiatu Skierniewidzkiego

Dzia艂aj膮c na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorz膮dzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 995 ze zm. poz.1000) oraz 搂 16 Statutu Powiatu Skierniewickiego informuj臋 o XLIII sesji Rady Powiatu Skierniewickiego, kt贸ra odb臋dzie si臋 w poniedzia艂ek 30 lipca 2018 roku o godzinie 14:00 w sali nr 123, I p. Starostwa Powiatowego w Skierniewicach przy ul. Konstytucji 3 Maja nr 6.
Proponowany porz膮dek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocno艣ci.
2. Przedstawienie porz膮dku obrad.
3. Sprawozdanie Starosty z prac Zarz膮du Powiatu w okresie mi臋dzysesyjnym.
4. Podj臋cie uchwa艂y Nr XLIII/204/18 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Skierniewickiego na lata 2018 - 2021 wraz z prognoz膮 kwoty d艂ugu na lata 2018-2030.
5. Podj臋cie uchwa艂y Nr XLIII/205/18 w sprawie zmian w bud偶ecie na 2018 rok.
6. Interpelacje i zapytania Radnych.
7. Wnioski i o艣wiadczenia Radnych.
8. Sprawy r贸偶ne.
9. Zako艅czenie obrad
Przewodnicz膮ca Rady
(-) Teresa J臋draszek

umowa na dofinansowanie remontu zabytkowego budynku

Wicemarsza艂ek Wojew贸dztwa 艁贸dzkiego Artur Bagie艅ski oraz Starosta Skierniewicki Miros艂aw Belina i Wicestarosta Skierniewicki Tadeusz Grotkowski w towarzystwie Skarbnika Powiatu Ewy Ulanowskiej podpisali umow臋 na dofinansowanie remontu zabytkowego budynku, w kt贸rym znajduje si臋 Starostwo Powiatowe w Skierniewicach, 61 tys. 600 z艂 b臋dzie do艂o偶one do poprawy elewacji budynku dawnego Sejmiku. Te pieni膮dze to efekt dobrego wniosku z艂o偶onego na dofinansowanie remont贸w zabytk贸w w 艁贸dzkiem. Przypomnijmy, 偶e w tym roku w Bud偶ecie Wojew贸dztwa zapisano na ten cel rekordow膮 kwot臋 5 mln z艂. Poni偶ej zdj臋cia z podpisania umowy.

Wygenerowano w sekund: 0.06
4,920,532 unikalne wizyty