ogłoszenie

sesja

2


OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

STAROSTA SKIERNIEWICKI


OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY


Główny Specjalista ds. Środowiska

w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Starostwa Powiatowego w Skierniewicach

ul. Konstytucji 3 Maja 6

96-100 Skierniewice

OGŁOSZENIE

KONSULTACJE POWIATOWEGO PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2019 – 2022

Ogłoszenie o konkursie npp, npo

Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej

Dzień Edukacji Narodowej w Starostwie Powiatowym w Skierniewicach

Dzień Edukacji Narodowej w Starostwie Powiatowym w Skierniewicach

21 października br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Skierniewicach odbyła się uroczystość z okazji Święta Edukacji Narodowej. Dzień ten ustanowiony został w 1972 roku- data 14 października upamiętnia powstanie Komisji Edukacji Narodowej w 1773 roku.
Z tej okazji do starostwa zostali zaproszeni dyrektorzy, nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy ze szkół z terenu Powiatu Skierniewickiego oraz szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Skierniewicki.
Organizatorem imprezy był Starosta Skierniewicki - Mirosław Belina, który jako gospodarz skierował do zebranych słowa uznania i szacunku za niezwykle trudną i odpowiedzialną pracę pedagogiczną. Podziękował nauczycielom i dyrektorom za wspólne inicjatywy, zaangażowanie w realizację powierzonych zadań oraz poświęcenie z jakim wykonują powierzoną pracę.
Dzień Edukacji Narodowej to stosowny czas, by okazać wdzięczność osobom zaangażowanym w proces wychowawczy, podziękować za otwieranie przed młodzieżą nowych horyzontów wiedzy, budzenie zapału i energii do podejmowania twórczych przedsięwzięć.
Były nagrody, które z rąk Starosty Mirosława Beliny otrzymały: Elżbieta Gródecka – Dyrektor Zespołu Szkół Ponagimnazjalnych w Bolimowie, Barbara Gogol- Dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Skierniewicach, Katarzyna Jochym- Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Głuchowie. Dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych wręczyli nagrody swoim nauczycielom. Pośród nagrodzonych znaleźli się nie tylko nauczyciele i wychowawcy, ale także pracownicy obsługi, którzy również pracują na wizerunek danej placówki.
Imprezę uświetnił koncert pt” GWIAZDY DWUDZIESTOLECIA” z udziałem wspaniałych artystów scen warszawskich.
Nagrody, dyplomy występ artystyczny oraz słodki poczęstunek były z pewnością miłym akcentem podkreślającym znaczenie Święta Edukacji.


Wygenerowano w sekund: 0.07
8,060,853 unikalne wizyty