PRACE NAD PROJEKTEM ORGANIZACJI I FINA

NewsyW dniu 3 stycznia 2013 r. w Starostwie Powiatowym w Skierniewicach odbyło się spotkanie uzgodnieniowo-konsultacyjne, na którym, z wykorzystaniem opinii związkowych oraz uczestników spotkania, dokonano omówienia projektu uchwały Zarządu Powiatu w Skierniewicach w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2013 r. Ustalono jego ostateczną postać, a także podpisano protokół uzgodnień z dyrektorami szkół i placówek prowadzonych przez Powiat w sprawie „maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane”. W spotkaniu wzięło udział 8 osób, w tym dyrektorzy wszystkich szkół i dyrektor powiatowej poradni psychologiczno - pedagogicznej oraz przedstawiciele Starostwa (Wicestarosta, Skarbnik, pracownik ds. oświaty), a także przedstawiciel związku zawodowego w ZSP w Bolimowie).
Obecni na spotkaniu dyrektorzy oraz przedstawiciel zwiazku zawodowego wyrazili pozytywną opinię co do ostatecznego kształtu projektu uchwały Zarządu Powiatu ws. dofinasowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, nie wnosząc żadnych uwag. .
W trakcie spotkania dyrektorzy szkół przekazali też cztery pisemne opinie związków zawodowych dotyczące projektowanego podziału środków na doskonalenie w budżecie Powiatu. Wszystkie opinie były pozytywne.Opinie te odczytano wobec zgromadzonych na spotkaniu uczestników.
Wygenerowano w sekund: 0.06
2,188,005 unikalne wizyty