Wystawa "Gmina Bolimów - historja i Współczesność"

[Rozmiar: 90658 bajtów]

Oświata Powiatu Skierniewickiego na półmetku roku szkolnego

W dniu 12 kwietnia 2013 r. odbyło się w Starostwie Powiatowym w Skierniewicach ważne spotkanie Wicestarosty Skierniewickiego Jana Białka z kadrą zarządzającą powiatową oświatą – dyrektorami szkół i placówek oświatowych powiatu. W spotkaniu udział wzięły także: Skarbnik Powiatu Ewa Ulanowska i Inspektor ds. oświaty Starostwa Dorota Michalak. Podczas tego ponad dwugodzinnego spotkania omówione zostały następujące sprawy:

Przedstawiamy ofertę edukacyjną szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Skierniewickiego

Przedstawiamy ofertę edukacyjną szkół ponadgimnazjalnych
Powiatu Skierniewickiego

Komunikat Zarządu Powiatu w Skierniewicach

Komunikat Zarządu Powiatu
w Skierniewicach

Zarząd Powiatu w Skierniewicach informuje, że rozpoczęły
się konsultacje w sprawie zmiany granic Powiatu Skierniewickiego
Zgodnie z Uchwałą Nr XXVIII/134/13 Rady Powiatu w Skierniewicach
z dnia 28 marca 2013 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Powiatu Skierniewickiego oraz Uchwałą Nr 191/13 Zarządu Powiatu
w Skierniewicach z dnia 10 kwietnia 2013 roku w sprawie ustalenia terminu
i miejsca oraz powołania komisji do przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Powiatu Skierniewickiego informuje że:

Umowa o dofinansowanie w ramach PROW - podpisana !

W dn. 03 kwietnia 20113 r. Zarząd Powiatu w Skierniewicach podpisał umowę z Zarządem Województwa Łódzkiego o dofinansowanie wniosku pn. „Dożynki Powiatowe 2011 r.” na kwotę 19 408,00 zł. Wniosek ten został wcześniej złożony do Lokalnej Grupy Działania GNIAZDO, który ogłosił konkursy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 i otrzymał 39,5 pkt w wyniku oceny przez Radę Decyzyjną LGD GNIAZDO, co pozwoliło zająć I miejsce w liście rankingowej projektów wybranych do realizacji w zakresie operacji „Małe projekty”. Projekt ten został zrealizowany w sierpniu 2011 r. w Makowie, poprzez przeprowadzenie wówczas szeregu działania dotyczących organizacji imprezy „Dożynki Powiatowe - 2011”

STREFA KIBICA - kolejny wniosek złożony !

W dn. 2 kwietnia 2013 r. Zarząd Powiatu w Skierniewicach złożył do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi wniosek pn. „STREFA KIBICA” ubiegając się w ten sposób o dofinansowanie w wysokości 50 tys. zł w ramach ogłoszonego konkursu pn. „Bezpiecznie kibicuję”, organizowanego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji dla jednostek samorządu terytorialnego. Wkład własny w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, będzie stanowiła kwota 10 tys. zł.

„Młodzież Zapobiega Pożarom”

27 marca w sali sejmikowej Starostwa Powiatowego w Skierniewicach odbyły się eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pn. „Młodzież Zapobiega Pożarom”. W eliminacjach wzięła udział prawie osiemdziesiątka uczniów ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu skierniewickiego.
Pierwsza część turnieju to eliminacje pisemne po ich zakończeniu została wyłoniona dziewiątka najlepszych, którzy udzielali ustnych odpowiedzi.

Wielkanoc smakosza

W dniu 22 marca w Młodzieżowym Centrum Kultury w Skierniewicach odbyła się kolejna edycja konkursu na tradycyjną potrawę wigilijną „Wielkanoc smakosza”.
W konkursie, którego współorganizatorem było Starostwo Powiatowe w Skierniewicach zaprezentowano 25 tradycyjnych potraw wielkanocnych. Wszystkie potrawy zostały wspaniale wyeksponowane i przyozdobione wielkanocnymi dekoracjami, w konkursie bowiem obok walorów smakowych liczył się także sposób ich zaprezentowania.
Wygenerowano w sekund: 0.06
3,023,396 unikalne wizyty