Informacja o wyborze wykonawcy na sporządzenie Uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa położonych w obrębach: Mokra Lewa, Mokra Prawa, Pamię

Ochrona ŚrodowiskaInformacja o wyborze wykonawcy na sporządzenie Uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa położonych w obrębach: Mokra Lewa, Mokra Prawa, Pamiętna, Rzymiec, Żelazna, gm. Skierniewice.

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Skierniewicach informuje mieszkańców wsi: Mokra Lewa, Mokra Prawa, Pamiętna, Rzymiec, Żelazna, gm. Skierniewice, o podpisaniu umowy między Powiatem Skierniewickim a Biurem Leśnych Usług Projektowych LASOTAKS Marek Ciepiela z siedzibą: ul. Moniuszki 15, 37-420 Rudnik nad Sanem, na wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasów.

WKRÓTCE ZAKOŃCZENIE !

Drogi
Trwają prace przy przebudowie drogi powiatowej nr 1304E w Mokrej Lewej


Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych w Łowiczu prowadzi prace przy przebudowie drogi powiatowej w Mokrej Lewej. W ramach tej inwestycji zostanie wykonana przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej z drogą gminną w tej miejscowości oraz remont nawierzchni jezdni od skrzyżowania do granic miasta Skierniewice o długości 1522 metry.

ZAWIADOMIENIE

NewsySkierniewice, 12 czerwca 2013 roku

ZAWIADOMIENIE


Uprzejmie informuję

że XXXII sesję Rady Powiatu w Skierniewicach
zwołałam
na środę 26 czerwca 2013 roku o godzinie 11.00
w sali sejmikowej nr 123 Starostwa Powiatowego
w Skierniewicach
ul. Konstytucji 3 Maja nr 6.

Porządek obrad stanowi załącznik do niniejszego zawiadomienia.

Przewodnicząca Rady

Danuta Kwiecińska


Porządek obrad stanowi załącznik do niniejszego zawiadomienia.

Polak Węgier – dwa bratanki

Newsy

Stowarzyszenie „Liberatis” po raz kolejny było organizatorem Dnia Narodów Europy i Świata –tym razem zaprezentowane zostały Węgry.
Gościem specjalnym „Dnia Węgierskiego” był Radca Ambasady, Dyrektor Instytutu Kultury Węgierskiej w Warszawie Janos Tischler.
Program zaproponowany węgierskiemu gościowi był bardzo bogaty: spotkanie
w Ratuszu, mecz finałowy turnieju koszykówki „o Puchar Ambasadora Węgier”, rozstrzygnięcie konkursu plastycznego pn. „Węgierska pomoc dla Polski w 1920 roku”.
Wczesnym popołudniem Dyrektor Tischler przybył do Starostwa Powiatowego
w Skierniewicach gdzie był gościem Starosty Skierniewickiego – Mirosława Beliny
i Przewodniczącej Rady Powiatu Danuty Kwiecińskiej.
Po krótkich rozmowach węgierski gość otworzył wystawę fotograficzną poświęconą histori polsko – węgierskiej oraz był głównym jurorem w konkursie na najlepszą potrawę węgierską przygotowaną przez uczniów ZSP w Głuchowie.
Czwórka uczniów z Głuchowa Bożena Adamiec, Marlena Broniarek, Magdalena Migdalska
i Tomasz Dobrzyński wraz z dyrektorem Jolantą Marcinkiewicz i nauczycielką zawodu zaprezentowali gulasz po węgiersku, pieczone warzywa z serem feta i pestkami dyni, słone pierożki z serem, grzanki z kozim serem i papryką oraz naleśniki a` la Gundel. Wszystkie potrawy były świetne – stwierdził dyrektor Tischler za najlepszą uznał jednak słone pierożki – przypominają mi smak dzieciństwa – podkreślił.
Uczniowie i Dyrektor Szkoły zostali wyróżnieni dyplomami podpisanymi przez Ambasadora Węgier – Starosta Skierniewicki wyróżnił uczniów najlepszej kuchni.
Ważne dla budujących i chcących inwestować

BudownictwoWysoka jakość realizacji zadań na rzecz powiatowej wspólnoty samorządowej to jeden z priorytetów władz Powiatu Skierniewickiego i Starostwa Powiatowego w Skierniewicach. W sytuacji często zmieniających się przepisów prawa nie jest to zadanie łatwe.
Wychodząc naprzeciw tym wyzwaniom i potrzebom zorganizowane zostało spotkanie, które odbędzie się w dniu 14 czerwca 2013r o godz. 10.00 w Starostwie Powiatowym
w Skierniewicach w sali nr 230 (II piętro).
Spotkanie poświęcone będzie omówieniu zapisów w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego gmin, przybliżeniu procedur związanych z ustalaniem warunków zabudowy w decyzjach o warunkach zabudowy oraz omówienie zagadnień związanych z oddawaniem obiektów budowlanych do użytkowania.
Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.


[Rozmiar: 90658 bajtów]

ZAWIADOMIENIE

NewsySkierniewice, 03 czerwca 2013 roku

ZAWIADOMIENIE


Uprzejmie informuję

że XXXI sesję Rady Powiatu w Skierniewicach
zwołałam
na poniedziałek 10 czerwca 2013 roku o godzinie 14.00
w sali sejmikowej nr 123 Starostwa Powiatowego
w Skierniewicach
ul. Konstytucji 3 Maja nr 6.

Porządek obrad stanowi załącznik do niniejszego zawiadomienia.

Przewodnicząca Rady
Danuta KwiecińskaPorządek obrad stanowi załącznik do niniejszego zawiadomienia.

Powiatowy Dzień Rodzinny w Lipcach Reymontowskich

W dniu 25 maja br. zorganizowany został w Lipcach Reymontowskich Powiatowy Dzień Rodzinny przez Zarząd Powiatu w Skierniewicach oraz Powiatową Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Skierniewicach. Na Powiatowy Dzień Rodzinny przybyło łącznie ok. 180 osób. Uczestnicy zostali podzieleni na 4 grupy, które kolejno zwiedzały wspaniałe zbiory militariów w Muzeum Czynu Zbrojnego, wystawy stałe i czasowe w Muzeum im. Wł. St. Reymonta w Lipcach Reymontowskich oraz uczestniczyły w grach sprawnościowych, plastycznych i Jaka to melodia zorganizowanych przez pracowników Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Gminnym Ośrodku Kultury Sportu

Przygotowanie projektów współpracy ponadnarodowej i poszukiwanie partnera zagranicznego w ramach Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zaproszenie na spotkanie warsztatowe nt.
Przygotowanie projektów współpracy ponadnarodowej i poszukiwanie partnera zagranicznego w ramach Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Wygenerowano w sekund: 0.06
4,150,947 unikalne wizyty