MŁODZI AKTYWNI Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

NewsyINFORMACJA O PROJEKCIE

Powiatowy Urząd Pracy w Skierniewicach od 1 lipca 2013 r. rozpoczyna realizację projektu „Młodzi Aktywni” w ramach Poddziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Obradowała nowa Rada Muzeum

Newsy Zarząd Powiatu w Skierniewicach powołał uchwałą z dnia 11 czerwca br.
Radę Muzeum przy Muzeum Regionalnym im. Wł. St. Reymonta w Lipcach Reymontowskich.
3 lipca odbyło się inauguracyjne posiedzenie nowej Rady Muzeum. Spotkanie rozpoczęło się od wręczenia przez Wicestarostę Skierniewickiego Jana Białka podziękowań dla członków byłej Rady oraz powołań dla nowego składu. Następnie Wicestarosta zapoznał wszystkich
z zadaniami i kompetencjami Rady Muzeum. Obszerną informację o dotychczasowej działalności Muzeum oraz o planach na najbliższą przyszłość przedstawił dyrektor Muzeum Regionalnego Jerzy Murgrabia. Wokół tej informacji wywiązała się dyskusja, podczas której zaproponowano kilka nowych propozycji do pracy Muzeum.

KOMUNIKAT

NewsyW związku z organizacją Dożynek Powiatowych w dniu 18 sierpnia 2013 r. w Lipcach Reymontowskich zapraszamy chętnych wystawców do złożenia swojej oferty organizacji stoiska.
Informację w powyższej sprawie udzielane są w Wydziale Rozwoju, Promocji
i Współpracy Starostwa Powiatowego w Skierniewicach tel. 46/834-59-24.
Prosimy o kontakt do dnia 19.07.2013 r.

Obradował Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego

NewsyW dniu 27 czerwca 2013 r. w Starostwie Powiatowym w Skierniewicach pod przewodnictwem Starosty Skierniewickiego odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
Posiedzenie podzielono na dwie części. Pierwsza z nich to przedstawienie przez służby operacyjne statystyk i analiz zdarzeń, jakie zaistniały na obszarze powiatu w pierwszej połowie 2013 r. W tej części aktualne informacje przedstawili także Powiatowy Inspektor Sanitarny i Powiatowy Lekarz Weterynarii.

Zarząd Powiatu w Skierniewicach otrzymał absolutorium

NewsyXXXII sesja Rady Powiatu w Skierniewicach obradująca w dniu 26 czerwca br.,
w swej zasadniczej części dotyczyła udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu
w Skierniewicach. Zgodnie, bowiem z obowiązującymi przepisami organ stanowiący, jakim jest Rada Powiatu stwierdza tym aktem prawidłowość działania finansowego organu wykonawczego, czyli Zarządu Powiatu.
Po części proceduralnej XXXII sesja zaczęła się od przedstawienia przez Przewodniczącego Zarządu Powiatu sprawozdań: z wykonania budżetu powiatu, finansowego i informacji o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2012 r.

V edycja Konkursu "Strażnik Siedlisk Przyrodniczych" - ogłoszona

Ochrona ŚrodowiskaZapraszamy do udziału w V edycji Konkursu „Strażnik Siedlisk Przyrodniczych" organizowanego przez WFOŚiGW w Łodzi.


Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne posiadające tytuł prawny do władania nieruchomością, na terenie której realizowano działania zgłoszone do Konkursu. Celem konkursu jest promowanie działań służących zachowaniu dziedzictwa przyrodniczego regionu, w szczególności ochronie cennych siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk rzadkich i chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów.

Nowa wystawa otwarta

NewsyW holu Starostwa Powiatowego w Skierniewicach otwarta została wystawa fotograficzna „Przyroda Powiatu Skierniewickiego w obiektywie Marzeny Lewandowskiej”.
Wystawa to 12 fotogramów ukazujących piękno przyrody naszego powiatu wykonanych przez 21 letnią uczennicę ZSP w Bolimowie. Autorka prac mimo młodego wieku ma już spore doświadczenie w sztuce fotografii – jest to już bowiem jej trzecia wystawa a jej prace można znaleźć między innymi w albumie fotograficznym „Bolimowski Park Krajobrazowy – Krajobrazy”.

Informacja oświatowa

Oświata Powiatu SkierniewickiegoW dniu 14 czerwca 2013 r. w Starostwie Powiatowym w Skierniewicach odbyło się spotkanie informacyjno – konsultacyjne z dyrektorami szkół i placówek Powiatu Skierniewickiego poświęcone omówienieniu bieżących zagadnień oświatowych realizowanych przez szkoły/placówki oraz organ prowadzący.
Wygenerowano w sekund: 0.06
5,058,603 unikalne wizyty