ZAWIADOMIENIE

ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie informuję

że XXIX sesję Rady Powiatu w Skierniewicach
zwołałam
na środę 24 kwietnia 2013 roku o godzinie 10.00
w sali sejmikowej nr 123 Starostwa Powiatowego
w Skierniewicach
ul. Konstytucji 3 Maja nr 6.


Porządek obrad stanowi załącznik do niniejszego zawiadomienia.

Przewodnicząca Rady
Danuta Kwiecińska

W tym dniu odbędzie się wspólna sesja Rady Powiatu w Skierniewicach
i Rady Miasta Skierniewice.
Porządek obrad stanowi załącznik do niniejszego zawiadomienia.

Komunikat Zarządu Powiatu w Skierniewicach

Komunikat Zarządu Powiatu
w Skierniewicach

Zarząd Powiatu w Skierniewicach informuje, że rozpoczęły
się konsultacje w sprawie zmiany granic Powiatu Skierniewickiego

Wystawa "Gmina Bolimów - historja i Współczesność"

[Rozmiar: 90658 bajtów]

Oświata Powiatu Skierniewickiego na półmetku roku szkolnego

W dniu 12 kwietnia 2013 r. odbyło się w Starostwie Powiatowym w Skierniewicach ważne spotkanie Wicestarosty Skierniewickiego Jana Białka z kadrą zarządzającą powiatową oświatą – dyrektorami szkół i placówek oświatowych powiatu. W spotkaniu udział wzięły także: Skarbnik Powiatu Ewa Ulanowska i Inspektor ds. oświaty Starostwa Dorota Michalak. Podczas tego ponad dwugodzinnego spotkania omówione zostały następujące sprawy:

Przedstawiamy ofertę edukacyjną szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Skierniewickiego

Przedstawiamy ofertę edukacyjną szkół ponadgimnazjalnych
Powiatu Skierniewickiego

Komunikat Zarządu Powiatu w Skierniewicach

Komunikat Zarządu Powiatu
w Skierniewicach

Zarząd Powiatu w Skierniewicach informuje, że rozpoczęły
się konsultacje w sprawie zmiany granic Powiatu Skierniewickiego
Zgodnie z Uchwałą Nr XXVIII/134/13 Rady Powiatu w Skierniewicach
z dnia 28 marca 2013 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Powiatu Skierniewickiego oraz Uchwałą Nr 191/13 Zarządu Powiatu
w Skierniewicach z dnia 10 kwietnia 2013 roku w sprawie ustalenia terminu
i miejsca oraz powołania komisji do przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Powiatu Skierniewickiego informuje że:

Umowa o dofinansowanie w ramach PROW - podpisana !

W dn. 03 kwietnia 20113 r. Zarząd Powiatu w Skierniewicach podpisał umowę z Zarządem Województwa Łódzkiego o dofinansowanie wniosku pn. „Dożynki Powiatowe 2011 r.” na kwotę 19 408,00 zł. Wniosek ten został wcześniej złożony do Lokalnej Grupy Działania GNIAZDO, który ogłosił konkursy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 i otrzymał 39,5 pkt w wyniku oceny przez Radę Decyzyjną LGD GNIAZDO, co pozwoliło zająć I miejsce w liście rankingowej projektów wybranych do realizacji w zakresie operacji „Małe projekty”. Projekt ten został zrealizowany w sierpniu 2011 r. w Makowie, poprzez przeprowadzenie wówczas szeregu działania dotyczących organizacji imprezy „Dożynki Powiatowe - 2011”

STREFA KIBICA - kolejny wniosek złożony !

W dn. 2 kwietnia 2013 r. Zarząd Powiatu w Skierniewicach złożył do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi wniosek pn. „STREFA KIBICA” ubiegając się w ten sposób o dofinansowanie w wysokości 50 tys. zł w ramach ogłoszonego konkursu pn. „Bezpiecznie kibicuję”, organizowanego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji dla jednostek samorządu terytorialnego. Wkład własny w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, będzie stanowiła kwota 10 tys. zł.
Wygenerowano w sekund: 0.06
4,602,704 unikalne wizyty