NOWA JAKO艢膯 W GEODEZJI POWIATOWEJ

GeodezjaMaj膮c na uwadze jak najlepsze zaspokajanie potrzeb wsp贸lnoty samorz膮dowej Powiatu Skierniewickiego i podnoszenie jako艣ci wykonywanych zada艅 z zakresu geodezji, kartografii i katastru, Starostwo Powiatowe w Skierniewicach udost臋pnia nowe narz臋dzie internetowe do wykorzystania przez wszystkich zainteresowanych. Jest to GEOPORTAL POWIATOWY, kt贸ry ma s艂u偶y膰 zar贸wno mieszka艅com (tryb publiczny), jak r贸wnie偶 geodetom i gminom (tryb niepubliczny). W wersji og贸lnodost臋pnej na tle ortofotomapy prezentowane s膮 granice administracyjne, dzia艂ki, u偶ytki, budynki, adresy. Tryb niepubliczny umo偶liwia geodetom internetowe zg艂aszanie rob贸t geodezyjnych bez konieczno艣ci zjawiania si臋 w o艣rodku dokumentacji, przegl膮danie opisowej bazy danych. Gminy uzyskuj膮 dost臋p do aktualnej cz臋艣ci graficznej i opisowej ewidencji grunt贸w i budynk贸w. Dost臋p do trybu niepublicznego jest mo偶liwy po podpisaniu stosownej umowy, otrzymaniu loginu i has艂a.
Adres: http://powiat-skierniewice.geoportal2.pl lub bezpo艣rednio ze strony internetowej starostwa tj. http://www.powiat-skieniewice.pl 鈥 logo o nazwie 鈥濭EOPORTAL POWIATOWY鈥.

Orkiestra zagra艂a tak偶e w Powiecie

NewsyWielka Orkiestra 艢wi膮tecznej Pomocy zagra艂a po raz 21 w dniu 13 stycznia br.
W ca艂ym kraju odby艂y si臋 koncerty, loterie, licytacje, tysi膮ce wolontariuszy zbiera艂o pieni膮dze do puszek.
Orkiestrowego akcentu nie zabrak艂o tak偶e w Powiecie Skierniewickim, kt贸rego przedstawiciele aktywnie w艂膮czyli si臋 w orkiestrowe granie.

Bud偶et! ale偶 to bardzo proste 鈥 Obja艣niamy bud偶et Powiatu Skierniewickiego na 2013 r.

NewsyBud偶et! ale偶 to bardzo proste 鈥 Obja艣niamy bud偶et Powiatu Skierniewickiego na 2013 r.
Bud偶et Powiatu Skierniewickiego na 2013 rok przewiduje dochody w wysoko艣ci 17.112.211 z艂.
W strukturze dochod贸w og贸艂em, dochody maj膮tkowe stanowi膮 0,15 % a dochody bie偶膮ce 99,85 %. Dochody maj膮tkowe to dotacja na zadania z zakresu administracji rz膮dowej - 4.000 z艂 oraz wp艂ywy ze sprzeda偶y sk艂adnik贸w maj膮tkowych (r臋bak, ci膮gnik, samoch贸d osobowy) 鈥 23.000 z艂.
W艣r贸d dochod贸w bie偶膮cych wyodr臋bnia si臋:

PRACE NAD PROJEKTEM ORGANIZACJI I FINA

NewsyW dniu 3 stycznia 2013 r. w Starostwie Powiatowym w Skierniewicach odby艂o si臋 spotkanie uzgodnieniowo-konsultacyjne, na kt贸rym, z wykorzystaniem opinii zwi膮zkowych oraz uczestnik贸w spotkania, dokonano om贸wienia projektu uchwa艂y Zarz膮du Powiatu w Skierniewicach w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2013 r. Ustalono jego ostateczn膮 posta膰, a tak偶e podpisano protok贸艂 uzgodnie艅 z dyrektorami szk贸艂 i plac贸wek prowadzonych przez Powiat w sprawie 鈥瀖aksymalnej kwoty dofinansowania op艂at za kszta艂cenie pobierane przez szko艂y wy偶sze i zak艂ady kszta艂cenia nauczycieli oraz specjalno艣ci i form kszta艂cenia, na kt贸re dofinansowanie jest przyznawane鈥. W spotkaniu wzi臋艂o udzia艂 8 os贸b, w tym dyrektorzy wszystkich szk贸艂 i dyrektor powiatowej poradni psychologiczno - pedagogicznej oraz przedstawiciele Starostwa (Wicestarosta, Skarbnik, pracownik ds. o艣wiaty), a tak偶e przedstawiciel zwi膮zku zawodowego w ZSP w Bolimowie).
Obecni na spotkaniu dyrektorzy oraz przedstawiciel zwiazku zawodowego wyrazili pozytywn膮 opini臋 co do ostatecznego kszta艂tu projektu uchwa艂y Zarz膮du Powiatu ws. dofinasowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, nie wnosz膮c 偶adnych uwag. .
W trakcie spotkania dyrektorzy szk贸艂 przekazali te偶 cztery pisemne opinie zwi膮zk贸w zawodowych dotycz膮ce projektowanego podzia艂u 艣rodk贸w na doskonalenie w bud偶ecie Powiatu. Wszystkie opinie by艂y pozytywne.Opinie te odczytano wobec zgromadzonych na spotkaniu uczestnik贸w.
Wygenerowano w sekund: 0.07
5,038,983 unikalne wizyty