Zarząd Powiatu w Skierniewicach otrzymał absolutorium

NewsyXXXII sesja Rady Powiatu w Skierniewicach obradująca w dniu 26 czerwca br.,
w swej zasadniczej części dotyczyła udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu
w Skierniewicach. Zgodnie, bowiem z obowiązującymi przepisami organ stanowiący, jakim jest Rada Powiatu stwierdza tym aktem prawidłowość działania finansowego organu wykonawczego, czyli Zarządu Powiatu.
Po części proceduralnej XXXII sesja zaczęła się od przedstawienia przez Przewodniczącego Zarządu Powiatu sprawozdań: z wykonania budżetu powiatu, finansowego i informacji o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2012 r.

V edycja Konkursu "Strażnik Siedlisk Przyrodniczych" - ogłoszona

Ochrona ŚrodowiskaZapraszamy do udziału w V edycji Konkursu „Strażnik Siedlisk Przyrodniczych" organizowanego przez WFOŚiGW w Łodzi.


Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne posiadające tytuł prawny do władania nieruchomością, na terenie której realizowano działania zgłoszone do Konkursu. Celem konkursu jest promowanie działań służących zachowaniu dziedzictwa przyrodniczego regionu, w szczególności ochronie cennych siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk rzadkich i chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów.

Nowa wystawa otwarta

NewsyW holu Starostwa Powiatowego w Skierniewicach otwarta została wystawa fotograficzna „Przyroda Powiatu Skierniewickiego w obiektywie Marzeny Lewandowskiej”.
Wystawa to 12 fotogramów ukazujących piękno przyrody naszego powiatu wykonanych przez 21 letnią uczennicę ZSP w Bolimowie. Autorka prac mimo młodego wieku ma już spore doświadczenie w sztuce fotografii – jest to już bowiem jej trzecia wystawa a jej prace można znaleźć między innymi w albumie fotograficznym „Bolimowski Park Krajobrazowy – Krajobrazy”.

Informacja oświatowa

Oświata Powiatu SkierniewickiegoW dniu 14 czerwca 2013 r. w Starostwie Powiatowym w Skierniewicach odbyło się spotkanie informacyjno – konsultacyjne z dyrektorami szkół i placówek Powiatu Skierniewickiego poświęcone omówienieniu bieżących zagadnień oświatowych realizowanych przez szkoły/placówki oraz organ prowadzący.

Nowy dyrektor ZSP w Głuchowie

Oświata Powiatu SkierniewickiegoZarząd Powiatu w Skierniewicach powierzył stanowisko dyrektora ZSP w Głuchowie pani Honoracie Chojnackiej.
Pani Honorata Chojnacka jest nauczycielem dyplomowanym z trzydziestoletnim stażem pedagogicznym i wyróżniającą oceną pracy. Jest absolwentką Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego kierunek - bibliotekoznawstwo i informacja naukowa. Ukończyła też studia podyplomowe na Uniwersytecie Łódzkim,

Spotkanie ważne dla inwestorów i budowlańców

BudownictwoWysoka jakość realizacji zadań na rzecz powiatowej wspólnoty samorządowej to jeden z priorytetów władz Powiatu Skierniewickiego i Starostwa Powiatowego w Skierniewicach. Kodeks postępowania administracyjnego (art. 7 i 8), nakłada na administrację publiczną obowiązek prowadzenia postępowań w taki sposób, aby „pogłębiać zaufanie obywateli do Państwa oraz świadomość i kulturę prawną obywateli” oraz „załatwiania spraw mając na względzie interes społeczny i słuszny interes obywateli”. W sytuacji często zmieniających się przepisów prawa nie jest to zadanie łatwe. Wychodząc naprzeciw tym problemom z inicjatywy Wicestarosty Skierniewickiego Jana Białka Starostwo Powiatowe w Skierniewicach organizuje cykliczne spotkania informacyjno-szkoleniowe.

Informacja o wyborze wykonawcy na sporządzenie Uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa położonych w obrębach: Mokra Lewa, Mokra Prawa, Pamię

Ochrona ŚrodowiskaInformacja o wyborze wykonawcy na sporządzenie Uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa położonych w obrębach: Mokra Lewa, Mokra Prawa, Pamiętna, Rzymiec, Żelazna, gm. Skierniewice.

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Skierniewicach informuje mieszkańców wsi: Mokra Lewa, Mokra Prawa, Pamiętna, Rzymiec, Żelazna, gm. Skierniewice, o podpisaniu umowy między Powiatem Skierniewickim a Biurem Leśnych Usług Projektowych LASOTAKS Marek Ciepiela z siedzibą: ul. Moniuszki 15, 37-420 Rudnik nad Sanem, na wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasów.
Wygenerowano w sekund: 0.07
7,799,844 unikalne wizyty