Wizyta w Starostwie

W trzeci dzień swoich ferii, we środę 13 lutego, do Starostwa Powiatowego w Skierniewicach przybyła prawie 60-osobowa grupa uczniów ze Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Michowicach.

NOWA USTAWA O ODPADACH

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Skierniewicach informuje, że weszła w życie z dniem 23 stycznia 2013 r. nowa ustawa o odpadach z dnia
14 grudnia 2012 r. (Dz.U. z 2013 r., poz. 21). Poniżej przedstawiamy kolejne informacje dotyczące zapisów nowej ustawy.

VII Bal Charytatywny w Starostwie

W dniu 2 lutego br. w sali sejmikowej Starostwa Powiatowego w Skierniewicach odbył się VII Bal Charytatywny, którego organizatorami byli: Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, Fundacja Wspierania Inicjatyw i Rozwoju WIR oraz Dom Dziecka w Strobowie.
Intencją organizatorów i uczestników balu była nie tylko dobra zabawa karnawałowa, ale przede wszystkim pozyskanie środków finansowych dla dzieci znajdujących się pod opieką powiatowych placówek.
Na tegorocznym balu bawiło się 75 par. Wspaniałe dania zapewnił Catering

DNI NARODÓW EUROPY I ŚWIATA – WĘGRY

[center]„DNI NARODÓW EUROPY I ŚWIATA – WĘGRY”
Skierniewice ‘2013
Ogólnopolski konkurs plastyczny
pt. „ Węgierska pomoc dla Polski w 1920 roku”.

HONOROWY PATRON
Jego Ekscelencja
dr Iván Gyurcsík
Ambasador Węgier
w Rzeczypospolitej Polskiej
Organizatorzy konkursu:
Galeria dla Dzieci i Młodzieży „Kreska” w Skierniewicach,
Stowarzyszenie „Liberatis” w Skierniewicach.
[/center]

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

NewsyOGŁOSZENIE O PRZETARGU

Starosta Skierniewicki, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, działając w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami
(tekst jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)

XXVII Sesja Rady Powiatu

NewsyW dniu 29 stycznia br. w sali sejmikowej Starostwa Powiatowego w Skierniewicach odbyła się XXVII Sesja Rady Powiatu w Skierniewicach.
Ważnym punktem porządku obrad było złożenie ślubowania przez nauczycieli, którzy uzyskali awans zawodowy nauczyciela mianowanego.

Wystąpieniem Krzysztofa Jana Kalińskiego rozpoczął się w ZSP w Bolimowie cykl „Spotkań z ciekawymi ludźmi”

Newsy[center]Spotkanie z historią [/center]

Na zaproszenie dyrektor szkoły Doroty Dziekanowskiej oraz nauczycieli historii – Liliany Wiśniewskiej i Marcina Wójcika przyjechał do ZSP w Bolimowie Krzysztof Jan Kaliński, burmistrz Łowicza. Celem jego wizyty była prelekcja na temat użycia gazów bojowych podczas I wojny światowej. Spotkanie odbyło się w miniony wtorek, tj. 15 stycznia.

NOWA USTAWA O ODPADACH

Ochrona ŚrodowiskaWydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Skierniewicach informuje, że dnia 23 stycznia 2013 r. weszła w życie nowa ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. z 2013 r., poz. 21), która zastąpiła obowiązującą do tej pory ustawę z dnia
27 kwietnia 2001 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r., Nr 185, poz. 1243, z późn. zm.). Ustawa została przygotowana i uchwalona celem wdrożenia do polskiego prawa ostatnio wydanych aktów unijnych z tego zakresu, w szczególności dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy.
Wygenerowano w sekund: 0.07
6,531,347 unikalne wizyty