NOWA USTAWA O ODPADACH

Ochrona 艢rodowiskaWydzia艂 Rolnictwa i Ochrony 艢rodowiska Starostwa Powiatowego w Skierniewicach informuje, 偶e dnia 23 stycznia 2013 r. wesz艂a w 偶ycie nowa ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. z 2013 r., poz. 21), kt贸ra zast膮pi艂a obowi膮zuj膮c膮 do tej pory ustaw臋 z dnia
27 kwietnia 2001 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r., Nr 185, poz. 1243, z p贸藕n. zm.). Ustawa zosta艂a przygotowana i uchwalona celem wdro偶enia do polskiego prawa ostatnio wydanych akt贸w unijnych z tego zakresu, w szczeg贸lno艣ci dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpad贸w oraz uchylaj膮ca niekt贸re dyrektywy.

150 rocznica wybuchu Powstania Styczniowego

NewsyW tym roku przypada 150 rocznica wybuchu Powstania Styczniowego. Obchody rocznicowe obj臋艂y wiele miejscowo艣ci w ca艂ej Polsce w tym tak偶e Skierniewice.
Zasadnicza cz臋艣膰 tych obchod贸w zosta艂a zorganizowana w dniu 23 stycznia br.

ZAWIADOMIENIE

NewsySkierniewice, 18 stycznia 2013 roku

ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie informuj臋

偶e XXVII sesj臋 Rady Powiatu w Skierniewicach
zwo艂a艂am
na wtorek 29 stycznia 2013 roku o godzinie 14.30
w sali sejmikowej nr 123 Starostwa Powiatowego
w Skierniewicach
ul. Konstytucji 3 Maja nr 6.


Porz膮dek obrad stanowi za艂膮cznik do niniejszego zawiadomienia.Przewodnicz膮ca Rady
Danuta Kwieci艅skaPorz膮dek obrad stanowi za艂膮cznik do niniejszego zawiadomienia.

Muzeum Geologiczne Pa艅stwowego Instytutu Geologicznego 鈥 Pa艅stwowego Instytutu Badawczego w Warszawie organizuje og贸lnopolski konkurs geologiczno 鈥 艣rodowiskowy 鈥濶asza Ziemia 鈥 艣rodowisko

Ochrona 艢rodowiska
[Rozmiar: 90658 bajt贸w]


Muzeum Geologiczne Pa艅stwowego Instytutu Geologicznego 鈥 Pa艅stwowego Instytutu Badawczego w Warszawie organizuje og贸lnopolski konkurs geologiczno 鈥 艣rodowiskowy 鈥濶asza Ziemia 鈥 艣rodowisko przyrodnicze wczoraj, dzi艣 i jutro鈥. W tym roku konkurs odb臋dzie si臋 ju偶 po raz 14 i nosi has艂o 鈥滵rapie偶ne oblicza Ziemi鈥.
Konkurs sk艂ada si臋 z cz臋艣ci plastycznej przeznaczonej dla uczni贸w klas IV 鈥 VI szk贸艂 podstawowych oraz cz臋艣ci teoretycznej - dla uczni贸w szk贸艂 ponadpodstawowych. Oddzia艂 艢wi臋tokrzyski PIG-PIB w Kielcach przeprowadza konkurs dla wojew贸dztw: 艂贸dzkiego i 艣wi臋tokrzyskiego. W cz臋艣ci plastycznej konkursu ju偶 po raz si贸dmy bior膮 udzia艂 dzieci ze szk贸艂 na Litwie.

Plan operacyjny zimowego utrzymania dr贸g w sezonie 2012/2013

NOWA JAKO艢膯 W GEODEZJI POWIATOWEJ

GeodezjaMaj膮c na uwadze jak najlepsze zaspokajanie potrzeb wsp贸lnoty samorz膮dowej Powiatu Skierniewickiego i podnoszenie jako艣ci wykonywanych zada艅 z zakresu geodezji, kartografii i katastru, Starostwo Powiatowe w Skierniewicach udost臋pnia nowe narz臋dzie internetowe do wykorzystania przez wszystkich zainteresowanych. Jest to GEOPORTAL POWIATOWY, kt贸ry ma s艂u偶y膰 zar贸wno mieszka艅com (tryb publiczny), jak r贸wnie偶 geodetom i gminom (tryb niepubliczny). W wersji og贸lnodost臋pnej na tle ortofotomapy prezentowane s膮 granice administracyjne, dzia艂ki, u偶ytki, budynki, adresy. Tryb niepubliczny umo偶liwia geodetom internetowe zg艂aszanie rob贸t geodezyjnych bez konieczno艣ci zjawiania si臋 w o艣rodku dokumentacji, przegl膮danie opisowej bazy danych. Gminy uzyskuj膮 dost臋p do aktualnej cz臋艣ci graficznej i opisowej ewidencji grunt贸w i budynk贸w. Dost臋p do trybu niepublicznego jest mo偶liwy po podpisaniu stosownej umowy, otrzymaniu loginu i has艂a.
Adres: http://powiat-skierniewice.geoportal2.pl lub bezpo艣rednio ze strony internetowej starostwa tj. http://www.powiat-skieniewice.pl 鈥 logo o nazwie 鈥濭EOPORTAL POWIATOWY鈥.

Orkiestra zagra艂a tak偶e w Powiecie

NewsyWielka Orkiestra 艢wi膮tecznej Pomocy zagra艂a po raz 21 w dniu 13 stycznia br.
W ca艂ym kraju odby艂y si臋 koncerty, loterie, licytacje, tysi膮ce wolontariuszy zbiera艂o pieni膮dze do puszek.
Orkiestrowego akcentu nie zabrak艂o tak偶e w Powiecie Skierniewickim, kt贸rego przedstawiciele aktywnie w艂膮czyli si臋 w orkiestrowe granie.

Bud偶et! ale偶 to bardzo proste 鈥 Obja艣niamy bud偶et Powiatu Skierniewickiego na 2013 r.

NewsyBud偶et! ale偶 to bardzo proste 鈥 Obja艣niamy bud偶et Powiatu Skierniewickiego na 2013 r.
Bud偶et Powiatu Skierniewickiego na 2013 rok przewiduje dochody w wysoko艣ci 17.112.211 z艂.
W strukturze dochod贸w og贸艂em, dochody maj膮tkowe stanowi膮 0,15 % a dochody bie偶膮ce 99,85 %. Dochody maj膮tkowe to dotacja na zadania z zakresu administracji rz膮dowej - 4.000 z艂 oraz wp艂ywy ze sprzeda偶y sk艂adnik贸w maj膮tkowych (r臋bak, ci膮gnik, samoch贸d osobowy) 鈥 23.000 z艂.
W艣r贸d dochod贸w bie偶膮cych wyodr臋bnia si臋:
Wygenerowano w sekund: 3.03
6,593,126 unikalne wizyty