Oświata Powiatu Skierniewickiego na półmetku roku szkolnego

W dniu 12 kwietnia 2013 r. odbyło się w Starostwie Powiatowym w Skierniewicach ważne spotkanie Wicestarosty Skierniewickiego Jana Białka z kadrą zarządzającą powiatową oświatą – dyrektorami szkół i placówek oświatowych powiatu. W spotkaniu udział wzięły także: Skarbnik Powiatu Ewa Ulanowska i Inspektor ds. oświaty Starostwa Dorota Michalak. Podczas tego ponad dwugodzinnego spotkania omówione zostały następujące sprawy:

Przedstawiamy ofertę edukacyjną szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Skierniewickiego

Przedstawiamy ofertę edukacyjną szkół ponadgimnazjalnych
Powiatu Skierniewickiego

Komunikat Zarządu Powiatu w Skierniewicach

Komunikat Zarządu Powiatu
w Skierniewicach

Zarząd Powiatu w Skierniewicach informuje, że rozpoczęły
się konsultacje w sprawie zmiany granic Powiatu Skierniewickiego
Zgodnie z Uchwałą Nr XXVIII/134/13 Rady Powiatu w Skierniewicach
z dnia 28 marca 2013 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Powiatu Skierniewickiego oraz Uchwałą Nr 191/13 Zarządu Powiatu
w Skierniewicach z dnia 10 kwietnia 2013 roku w sprawie ustalenia terminu
i miejsca oraz powołania komisji do przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Powiatu Skierniewickiego informuje że:

Umowa o dofinansowanie w ramach PROW - podpisana !

W dn. 03 kwietnia 20113 r. Zarząd Powiatu w Skierniewicach podpisał umowę z Zarządem Województwa Łódzkiego o dofinansowanie wniosku pn. „Dożynki Powiatowe 2011 r.” na kwotę 19 408,00 zł. Wniosek ten został wcześniej złożony do Lokalnej Grupy Działania GNIAZDO, który ogłosił konkursy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 i otrzymał 39,5 pkt w wyniku oceny przez Radę Decyzyjną LGD GNIAZDO, co pozwoliło zająć I miejsce w liście rankingowej projektów wybranych do realizacji w zakresie operacji „Małe projekty”. Projekt ten został zrealizowany w sierpniu 2011 r. w Makowie, poprzez przeprowadzenie wówczas szeregu działania dotyczących organizacji imprezy „Dożynki Powiatowe - 2011”

STREFA KIBICA - kolejny wniosek złożony !

W dn. 2 kwietnia 2013 r. Zarząd Powiatu w Skierniewicach złożył do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi wniosek pn. „STREFA KIBICA” ubiegając się w ten sposób o dofinansowanie w wysokości 50 tys. zł w ramach ogłoszonego konkursu pn. „Bezpiecznie kibicuję”, organizowanego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji dla jednostek samorządu terytorialnego. Wkład własny w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, będzie stanowiła kwota 10 tys. zł.

„Młodzież Zapobiega Pożarom”

27 marca w sali sejmikowej Starostwa Powiatowego w Skierniewicach odbyły się eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pn. „Młodzież Zapobiega Pożarom”. W eliminacjach wzięła udział prawie osiemdziesiątka uczniów ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu skierniewickiego.
Pierwsza część turnieju to eliminacje pisemne po ich zakończeniu została wyłoniona dziewiątka najlepszych, którzy udzielali ustnych odpowiedzi.

Wielkanoc smakosza

W dniu 22 marca w Młodzieżowym Centrum Kultury w Skierniewicach odbyła się kolejna edycja konkursu na tradycyjną potrawę wigilijną „Wielkanoc smakosza”.
W konkursie, którego współorganizatorem było Starostwo Powiatowe w Skierniewicach zaprezentowano 25 tradycyjnych potraw wielkanocnych. Wszystkie potrawy zostały wspaniale wyeksponowane i przyozdobione wielkanocnymi dekoracjami, w konkursie bowiem obok walorów smakowych liczył się także sposób ich zaprezentowania.

Przedstawiamy ofertę edukacyjną szkół ponadgimnazjalnych

Przedstawiamy ofertę edukacyjną szkół ponadgimnazjalnych
Powiatu Skierniewickiego


Nowy budynek! Nowe kierunki! Nowe możliwości!

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Głuchowie zaprasza wszystkich uczniów kończących gimnazjum do podjęcia dalszego kształcenia w naszej szkole. Nauka odbywa się
w nowoczesnych pracowniach, kompleksowo wyposażonych klasach oraz w nowej sali gimnastycznej.

Oferta edukacyjna ZSP w Głuchowie
Wygenerowano w sekund: 0.08
8,045,204 unikalne wizyty